Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

SİLİFKE YÖRESİNDEN YEDİ YENİ TÜRKÜ

Yıl 2018, Cilt 39, Sayı 39, 241 - 252, 28.09.2018
https://doi.org/10.17498/kdeniz.452248

Öz

Halk türküleri ait olduğu toplumun kültürel yapısının bir göstergesi, aynı zamanda halkın kendisini özgür bir şekilde ifade etme tarzıdır. Silifke halk Türküleri de yörenin kültürünü yansıtan halkbilim ögelerinden biridir. Bu zamana kadar yapılan, Silifke Türküleriyle ilgili, müzikal açıdan bilimsel bir halkbilimi araştırması ve derlemesi yapılmamış olması, bu makalenin oluşum nedenidir. Çalışmada, halk türküleri kavramlarıyla ilgili bilgiler verilmiş, halkbilimi araştırmacılarının görüşleriyle birlikte açıklanmıştır. Araştırma alanımız Silifke ve yörelerinden derlenen halk türkülerinin tespit edilerek kayıt altına alınması, böylelikle bu türkülerin gelecek kuşaklarımıza aktarılmasının sağlanması amaçlanmıştır

Kaynakça

  • EROĞLU, Türker (2010), Türk Dans Antropolojisine Giriş, Yurt Renkleri Yayınları, Ankara. EROĞLU, Furkan Balategin (2014) Söz ve müzik açısından Türkü Yüksek Lisans Tezi, Sakarya. SEYHAN, Özcan (1958-1968) Makaralı teyp kayıtları SEYHAN, Sonat (2001) Silifke yöresinde yaşayan Tahtacı oymakları halk türküleri yüksek lisans tezi, Konya. Yusuf Ziya Demirci, Köy Halk Türküleri, İstanbul 1938, s. 101, 328-329; a.mlf., “Dünyada İlk Musiki Folklor Hareketleri”,

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sonat SEYHAN>
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9009-6055
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Eylül 2018
Başvuru Tarihi 9 Ağustos 2018
Kabul Tarihi 27 Eylül 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 39, Sayı 39

Kaynak Göster

APA Seyhan, S. (2018). SİLİFKE YÖRESİNDEN YEDİ YENİ TÜRKÜ . Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi , 39 (39) , 241-252 . DOI: 10.17498/kdeniz.452248