Yıl 2019, Cilt , Sayı 43, Sayfalar 121 - 130 2019-09-25

SAMTSKHE-CAVAKHETİ BÖLGESİ'NDE ÇOK KÜLTÜRLÜ EGİTİMİN ZORLUKLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Gulnara Janova [1] , Tina Gelashvili [2] , Maka Murvanidze [3]


Günümüz modern dünyasında, çeşitli milletler ile etnik gruplar arasında barış içinde ortak yaşam kültürü ve olumlu ilişkiler konusu ciddi bir sorun olarak kabul edilmiştir. Anılan mesele Gürcistan'ı da kapsamaktadır. Bazı meselelerin ülke ve bölge  açısından çözülmesi gerekmektedir.

Avrupa Birliği Gürcistan'ın milli eğitim sisteminde uygulanan reformları çeşitli prejelerle desteklemektedir. Samtskhe-Cavakheti Devlet Üniversitesi Avrupa ve Doğu Ortaklık Sistemi ülkelerinin üniversiteleri ile birlikte çok kültürlü eğitim projelerinde aktif rol almaktadır ve 21. asrın sorunlarını çözme konusunda geleceğin eğitimcilerini gerekli beceri ile değerlere yönelik olarak eğitmek açısından önemli çaba sarf etmektedir. Devlet ve Sivil Toplum Örgütleri tarafından yapılan aktivite ve alınan tedbirlere (sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi)  rağmen, dil, din, kültür ve diğer konulardan kaynaklı sorunlar günümüze kadar gelebilmiştir.

Çalışmamızda, kültür açısından çok çeşitlilik gösteren bölgemizde faaliyet yürüten Samtskhe-Cavakheti Devlet Üniversitesi'nde, eğitim gören ve farklı millete, din ile kültüre mensup olan öğretmen adaylarının multikültürel eğitim seviyelerinin, bilinç düzeylerinin, sosyal ve ekonomik marjinalleşme konularının, aile değerlerinin, basmakalıplarının durumu araştırılmıştır. Bununla birlikte, söz konusu kitlenin yeni eğitim stratejilerine olan yaklaşımları ve mevcut sorunlar ile zorluklar üzerine durulmuştur.

Araştırma sonuçlarına dayalı konu üzerine bilgiye sahip olan, aktif ve sorumluluk düzeyi yüksek olma idealine sahip eğitimci adaylarını yetiştirmek için gerekli öneriler ortaya konulmuştur.  Buna göre, söz konusu eğitimci adaylarının yüksek seviyede bilinçli olarak ve yetkilerine dayanarak gelecek nesilleri yetiştirme konusunda gerekli katkı sağlamaları düşünülmüştür.

Çok kültürlü eğitim, çok kültürlü ortam, çok dilli ortam, kültürel çeşitlilik
 • 1. The Constitution of Georgia (1995), Tbilisi, www.parliament.ge.
 • 2. Law on Higher Education of Georgia (2004), Tbilisi, www.mes.gov.ge.
 • 3. Law of Georgia on General Education (2005), Tbilisi, www.mes.gov.ge.
 • 4. Declaration (2003), The final Declaration of the 21st Session of the Standing Conference of European Ministers of Education, Athens,10-12 November.
 • 5. Banks,J.A(1999), An Introduction to Multicultural Education (2nd ed,), Boston:Allyn and Bacon , p.59.
 • 6. Banks, J. A., Cookson, P., Geneva, G., Hawley W.D., Irvine, J.J.,Nieto, S., Schofield, J. W., & Stephan G.W. (1983), Diversity Within Unity: Essential Principles for teaching and Learning in a Multicultural Society Phi Delta Kappan, 83(3),pp 196-203.
 • 7. Burnett, G.(1994), Varieties of multicultural education, An introduction, New York, N.Y.ERIC clearing house on Urban Education, pp.23-24.
 • 8. Dewiel, B. (2005), Cultural Diversity. In Encyclopedia of politics: The Left and the Right, vol. 1: The Left, by Carlisle, R. P. (ed.), Thousand Oaks [u.a.]: SAGE Publ., pp. 115-117.
 • 9. Arthur, Collins, McMahon, & Marshall (2009), Critical Incidents in Graduate Student Development of Multicultural and Social Justice Competency. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, E-ISSN 2281-4612, MCSER Publishing-Rome,Italy,P.105.
 • 10. Tabatadze SH.,Giorgadze N., (2013), Research of intercultural Education in Georgian Schools, Center for Civil Integration and inter-Ethnic Relations(CCIIR), USAID,GEORGIA, pp.222.
 • 11. SJSU Research Report (2014), frame of TEMPUS-DOIT Project.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6251-8089
Yazar: Gulnara Janova (Sorumlu Yazar)
Kurum: Samtskhe-Javakheti State University
Ülke: Georgia


Orcid: 0000-0002-0554-845X
Yazar: Tina Gelashvili (Sorumlu Yazar)
Kurum: Samtskhe-Javakheti State University
Ülke: Georgia


Orcid: 0000-0002-0691-6592
Yazar: Maka Murvanidze (Sorumlu Yazar)
Kurum: Samtskhe-Javakheti State University
Ülke: Georgia


Tarihler

Başvuru Tarihi : 7 Mayıs 2019
Kabul Tarihi : 14 Temmuz 2019
Yayımlanma Tarihi : 25 Eylül 2019

APA Janova, G , Gelashvili, T , Murvanidze, M . (2019). SAMTSKHE-CAVAKHETİ BÖLGESİ'NDE ÇOK KÜLTÜRLÜ EGİTİMİN ZORLUKLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ . Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi , (43) , 121-130 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kdeniz/issue/48671/561534