Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Riskli Davranışların Önlenmesi: Okul Psikolojik Danışmanlarına Yönelik Bir Program

Yıl 2021, Cilt 22, Sayı 2, 816 - 859, 30.08.2021

Öz

Araştırmanın amacı Probleme Dayalı Öğrenme yaklaşımı temel alınarak hazırlanmış Okulumda Risk Yok Eğitim Programının okul psikolojik danışmanlarının; riskli davranışların önlenmesi ve bunlara müdahale edilmesindeki bilgi ve becerilerine etkisini incelemektir. Çalışma deseni, ön test-son test kontrol grupsuz olarak planlanmış deneysel desendedir. Araştırmanın çalışma grubunu, Kırşehir İl merkezinde devlet okullarında çalışan 81 okul psikolojik danışmanı oluşturmuştur.. Katılımcılar rastgele olarak dört gruba ayrılmış ve toplam 30 saat ve 24 oturumdan oluşan eğitim programı beş günde dört grup halinde uygulanmıştır. Uygulanan program kapsamında, her oturum başında ilgili riskli davranışın bulunduğu ve probleme dayalı öğrenme yaklaşımına uygun şekilde hazırlanmış senaryolar katılımcılara çeşitli yöntemlerle (yazılı olarak senaryoyu dağıtma, senaryonun canlandırılması, senaryonun resmedilmesi vb.) sunulmuş ve senaryolar üzerinde risk faktörleri, koruyucu faktörler, önleme yöntemleri ve müdahale yöntemleri tartışılmıştır. Çalışmada verilerin analizinde Wilcoxon İşaretli Sıralar Test’inden faydalanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular, deney grubuna uygulanan Okulumda Risk Yok Proje Eğitimi’nin okul psikolojik danışmanlarının riskli davranışlara ilişkin bilgi ve beceri düzeyinde anlamlı düzeyde fark oluşturduğunu göstermektedir.

Kaynakça

  • .Eaton D. K., Kann L., Kinchen S., Ross J., Hawkins J. & Harris W. A. (2006). Centers for disease control and prevention. Youth risk behavior surveillance United States, 2005. Surveillance Summaries, 55(1), 108-120.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Dilek GENÇTANIRIM KURT Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3718-6158
Türkiye


Osman ZORBAZ Bu kişi benim
ADALET BAKANLIĞI
0000-0002-1744-4711
Türkiye


Selen DEMİRTAŞ ZORBAZ Bu kişi benim
ANKARA ÜNİVERSİTESİ, ANKARA TIP FAKÜLTESİ
0000-0003-0040-9095
Türkiye


Özlem ULAŞ KILIÇ Bu kişi benim
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2757-7905
Türkiye


Dilek AVCI Bu kişi benim
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4937-6597
Türkiye


Sultan Selen KULA Bu kişi benim
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1614-3431
Türkiye


Eda GÜRLEN Bu kişi benim
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1719-9840
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Ağustos 2021
Başvuru Tarihi 25 Ekim 2019
Kabul Tarihi 21 Temmuz 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 22, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Gençtanırım Kurt, D. , Zorbaz, O. , Demirtaş Zorbaz, S. , Ulaş Kılıç, Ö. , Avcı, D. , Kula, S. S. & Gürlen, E. (2021). Riskli Davranışların Önlenmesi: Okul Psikolojik Danışmanlarına Yönelik Bir Program . Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 22 (2) , 816-859 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad/issue/62829/993803

19122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124