Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Experiences of Primary School Mathematics Teacher Candidates in Designing and Implementing Educational Mathematics Games

Yıl 2021, Cilt 22, Sayı 3, 2090 - 2127, 31.12.2021

Öz

The study aimed to analyze the primary school mathematics teacher candidates' educational game design and implementation processes in depth. The study, employing a Common case study procedure, followed a qualitative paradigm to get deep and detailed answers to the study questions by examining multiple situations simultaneously. The study was carried out with 22 teacher candidates, of whom 14 were females and seven males, studying at a university in the Marmara Region in the Spring Semester of the 2017-2018 Academic Year. The games designed by the teacher candidates were evaluated with the 31-item 'Educational Games Evaluation Observation Form' (EGEOF). The teacher candidates were requested to fill out a written form with their views on the game design and implementation process. The collected written data went through content analysis. The study findings revealed teacher candidates' deficiencies in the theoretical and practical knowledge for designing educational games. In this context, the current study suggests a theoretical and practical compulsory course included in the curriculum to discuss in more detail the subjects, such as educational game designs, game theories, educational game models, and the place of these games in mathematics education.

Kaynakça

  • Yong, S. T. (2019). Similarities and differences in learning of metacognitive skills: Computer games versus mathematics education. In Game based learning. IGI Global Publish, USA.

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Eğitsel Matematik Oyun Tasarlama ve Uygulama Deneyimleri

Yıl 2021, Cilt 22, Sayı 3, 2090 - 2127, 31.12.2021

Öz

Araştırmanın amacı; ilköğretim matematik öğretmen adaylarının eğitsel oyun tasarlama ve uygulama süreçlerini derinlemesine incelemektir. Araştırmada, çoklu durumları eşzamanlı olarak inceleyerek araştırma sorularına ilişkin derinlemesine ve detaylı bilgi edinmek amacıyla nitel paradigma takip edilerek ortak durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırma Marmara Bölgesi’ndeki bir üniversitede 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında öğrenim görmekte olan 14 kız 7 erkek olmak üzere toplam 22 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adaylarının tasarladıkları oyunlar 31 maddelik ‘Eğitsel Oyunları Değerlendirme Gözlem Formu’ ndan (EODGF) ile değerlendirilmiştir. Öğretmen adaylarına oyun tasarımı ve uygulama sürecine ilişkin görüşlerini almak amacıyla yazılı bir form yöneltilmiş ve elde edilen yazılı veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırmanın bulgularından hareketle öğretmen adaylarının eğitsel oyun tasarlamaya yönelik teorik ve uygulamalı bilgilerinde eksiklikler olduğu ortaya konulmuştur. Bu bağlamda eğitsel oyunların tasarımı, oyun teorisi, eğitsel oyun tasarımı modelleri gibi konuların ve bu oyunların matematik eğitimindeki yerinin derinlemesine ele alınabileceği teorik ve uygulamalı, zorunlu bir dersin müfredatta yer alması önerilmektedir.

Kaynakça

  • Yong, S. T. (2019). Similarities and differences in learning of metacognitive skills: Computer games versus mathematics education. In Game based learning. IGI Global Publish, USA.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Emine Nur ÜNVEREN BİLGİÇ
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9684-4192
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 21 Eylül 2021
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Başvuru Tarihi 21 Ocak 2020
Kabul Tarihi 9 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 22, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Ünveren Bilgiç, E. N. (2021). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Eğitsel Matematik Oyun Tasarlama ve Uygulama Deneyimleri . Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 22 (3) , 2090-2127 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad/issue/64975/1055487

19122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124