Öğretim Uygulaması
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Sosyal Bilgiler Dersi için Geliştirilen Çevrim İçi Öğrenme Materyalinin Akademik Başarıya Etkisi

Yıl 2023, Cilt: 24 Sayı: 2, 1529 - 1561, 31.08.2023

Öz

Araştırmanın amacı, 7. sınıfSosyal Bilgiler Dersi’nde“Etkin Vatandaşlık” öğrenmealanında
Demokrasinin Serüveni ve Atatürk’ten Milletimize Armağan konularına yönelik hazırlanan çevrim içi öğrenme materyalinin
öğrencilerin akademik başarısınaetkisinin incelenmesidir. Araştırmanın deseni, nicel araştırma yöntemlerinden eşleştirilmiş
kontrol gruplu öntest-sontestyarı deneysel desendir. Araştırmanın amacı bağlamında, tamamı araştırmacılar tarafından
geliştirilen,çevrim içi öğrenme materyali veakademik başarı testi, Ankara İli Yenimahalleİlçesi'nde bulunan resmi ortaokullarda
öğrenim görmekte olan 7. sınıf öğrencilerinden oluşan çalışma grubuna Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) üzerinde
uygulanacaktır. Çevrim içi öğrenmenin avantajları göz önünealındığında pek çok alanda ve derstekullanılan çevrim içi öğrenme
süreçlerinin ÖYS’ler aracılığıyla paydaşlara sunumunun sosyal bilgiler dersinde işe koşulmasının öğrencilerin akademik
başarılarına olumlu yönde etkisinin olacağı açıktır.

Kaynakça

  • Vovides, Y., Sanchez-Alonso, S., Mitropoulou, V. & Nickmans, G. (2007). The use of elearning course management systems to support learning strategies and to improve self-regulated learning. Educational Research Review, 2(1), 64-74. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2007.02.004
  • Willans, S. & Seary, K. (2011). 'I Feel like I'm Being Hit from All Directions': Enduring the Bombardment as a Mature-age Learner Returning to Formal Learning. Australian Journal of Adult Learning 51(1), 119-142. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ951989.pdf
  • Xu, D. & Jaggars, S. S. (2013). The impact of online learning on students’ course outcomes: Evidence from a large community and technical college system. Economics of Education Review, 37, 46-57. https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2013.08.001

The Effect of Online Learning Material Developed for Social Studies Course on Academic Achievement

Yıl 2023, Cilt: 24 Sayı: 2, 1529 - 1561, 31.08.2023

Öz

The purpose of the research, 7. the study of the effect of online learning material prepared for the subjects of “Adventure of Democracy” and "Gift from Atatürk to Our Nation" in the field of "Effective Citizenship" learning in the classroom Social Studies Course on the academic achievement of students. The design of the research is a pretest-posttest semi-experimental design with a paired control group from quantitative research methods. In the context of the purpose of the research, all by the researchers
developed,online learning material and academic achievement test, 7th grade students who are studying in public secondary schools. it will be applied to a working group consisting of classroom students on the Learning Management System (LMS). Considering the advantages of online learning, it is clear that the presentation of online learning processes used in many fields and courses to stakeholders through LMS will also have an impact on the academic achievement of students in social studies.

Kaynakça

  • Vovides, Y., Sanchez-Alonso, S., Mitropoulou, V. & Nickmans, G. (2007). The use of elearning course management systems to support learning strategies and to improve self-regulated learning. Educational Research Review, 2(1), 64-74. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2007.02.004
  • Willans, S. & Seary, K. (2011). 'I Feel like I'm Being Hit from All Directions': Enduring the Bombardment as a Mature-age Learner Returning to Formal Learning. Australian Journal of Adult Learning 51(1), 119-142. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ951989.pdf
  • Xu, D. & Jaggars, S. S. (2013). The impact of online learning on students’ course outcomes: Evidence from a large community and technical college system. Economics of Education Review, 37, 46-57. https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2013.08.001

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Fatma AKCAN
Bir kuruma bağlı değildir
0000-0002-7853-442X
Türkiye


Esma BAYIR
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6168-523X
Türkiye


Betül ÇOBAN
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
0009-0006-1083-4430
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 24 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Akcan, F. , Bayır, E. & Çoban, B. (2023). Sosyal Bilgiler Dersi için Geliştirilen Çevrim İçi Öğrenme Materyalinin Akademik Başarıya Etkisi . Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 24 (2) , 1529-1561 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad/issue/79667/1274051

2562219122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124