Yıl 2015, Cilt 23 , Sayı 1, Sayfalar 401 - 412 2015-01-15

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ KARMA EĞİTİME İLİŞKİN FİKİRLER VE TARTIŞMALAR
THE IDEAS AND DEBATES ON COEDUCATION DURING THE SECOND CONSTITUTIONAL ERA

Selman Tunay KAMER [1]


Bu araştırmanın temel amacı, “Türk eğitim sisteminde II. Meşrutiyet döneminde karma eğitime ilişkin fikirlerin ve tartışmaların incelenmesidir.” Araştırma için karma eğitim konusunun seçilme nedeni Türk kültür ve sosyal yaşamında önemli olan karma eğitimi, eğitimcilerin ve aydınların nasıl yorumladığının tespit edilmesidir. II. Meşrutiyet döneminde karma eğitimin uygulanması konusunda ileri sürülen fikirlerin ve yapılan tartışmaların çoğunluğu kadınların daha üst seviyede eğitim almalarının gerekli ve karma eğitimin çağdaş eğitim yaklaşımı olarak görülmesinden kaynaklanmaktadır. Bu doğrultuda daha çok kadın eğitimci ve aydınların yazılarına rastlanmıştır. Ayrıca bu dönemde Avrupa izlenimlerine yer verilmesi ülkemizin çağdaş medeniyetler seviyesine çıkma arzusunun da kadınların eğitilmesiyle olabileceği düşüncesinin olmasından kaynakladığı söylenebilir. Yine kadınların sosyal hayatta da erkeklerle birlikte olabileceğinin kabullenilmesi de karma eğitim fikrinin gündemde kalmasını etkilediği düşünülebilir.
The main objective of this research is to analyze "the ideas and debates in Turkish Education System on coeducation during The Second Constitutional Era". The reason for choosing coeducation as the subject of this research is to show how the teachers and intellectuals evaluate coeducation that plays an important role in Turkish cultural and social lifestyle. Ideas that defend coeducation and most of the discussions during The Second Constitutional Era result from the claims that defend the necessity of education of women and coeducation is the modern educational approach. Therefore, we see writings of female instructors and intellectuals more than others. In addition, impressions of Europe are expressed because reaching the degree of modern civilizations can be realized by the education of women. It can also be said that acceptance of the idea that women can participate in social life with men has affected coeducation to be on agenda.
  • Akyüz, Yahya. (1999). Osmanlı Son Döneminde Kızların Eğitimi ve Öğretmen Faika Ünlüer’in Yetişmesi ve Meslek Hayatı. Millî Eğitim, Temmuz-Ağustos-Eylül, Sayı 143.
  • Duman, Tayyip. (2011). Türkiye’de Kadın Eğitimi. Yayınlanmamış Konferans Notları. Niğ- de Üniversitesi 8 Mart 2011.
  • Gurbetoğlu, Ali. (2006). II. Meşrutiyet Döneminde Yayımlanan Çocuk Dergilerinin Eği- tim Açısından İncelenmesi (1908–1918). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara.
  • Karaca, Şahika. (2010). Emine Semiye Hayatı-Fikir Dünyası-Sanatı-Eserleri. Erciyes Üni- versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yayımlanmamış Doktora Tezi. Kayseri.
  • Latifoğlu, Asiye. (1999). Kadınlar Dünyası Gazetesinde Eğitim ve Öğretim. Ankara Üni- versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara.
  • Unat, Faik Reşit. (1964). Türkiye Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihi Bir Bakış. Ankara: Millî Eğitim Basımevi.
  • Gazete ve mecmua yazılarının künyeleri metin içerisinde ayrıntılı olarak verildiğin
  • den kaynaklar kısmında ayrıca gösterilmemiştir.
Diğer ID JA43GF24FJ
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Selman Tunay KAMER
Kurum: Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Turkiye

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ocak 2015

Bibtex @ { kefdergi241462, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {23}, pages = {401 - 412}, doi = {}, title = {II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ KARMA EĞİTİME İLİŞKİN FİKİRLER VE TARTIŞMALAR}, key = {cite}, author = {KAMER, Selman Tunay} }
APA KAMER, S . (2015). II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ KARMA EĞİTİME İLİŞKİN FİKİRLER VE TARTIŞMALAR. Kastamonu Eğitim Dergisi , 23 (1) , 401-412 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/22600/241462
MLA KAMER, S . "II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ KARMA EĞİTİME İLİŞKİN FİKİRLER VE TARTIŞMALAR". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015 ): 401-412 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/22600/241462>
Chicago KAMER, S . "II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ KARMA EĞİTİME İLİŞKİN FİKİRLER VE TARTIŞMALAR". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015 ): 401-412
RIS TY - JOUR T1 - II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ KARMA EĞİTİME İLİŞKİN FİKİRLER VE TARTIŞMALAR AU - Selman Tunay KAMER Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 401 EP - 412 VL - 23 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ KARMA EĞİTİME İLİŞKİN FİKİRLER VE TARTIŞMALAR %A Selman Tunay KAMER %T II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ KARMA EĞİTİME İLİŞKİN FİKİRLER VE TARTIŞMALAR %D 2015 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 23 %N 1 %R %U
ISNAD KAMER, Selman Tunay . "II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ KARMA EĞİTİME İLİŞKİN FİKİRLER VE TARTIŞMALAR". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 / 1 (Ocak 2015): 401-412 .
AMA KAMER S . II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ KARMA EĞİTİME İLİŞKİN FİKİRLER VE TARTIŞMALAR. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2015; 23(1): 401-412.
Vancouver KAMER S . II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ KARMA EĞİTİME İLİŞKİN FİKİRLER VE TARTIŞMALAR. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2015; 23(1): 412-401.