Yıl 2016, Cilt 24 , Sayı 5, Sayfalar 2253 - 2262 2016-12-14

The Determination Of The Behaviors Performed By Pre-School Teacher Candidates When Using Social Network Sites (Example Of Kastamonu University)
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağ Sitelerini Kullanırken Gerçekleştirdikleri Davranışların Belirlenmesi (Kastamonu Üniversitesi Örneği)

Bahar GÜMRÜKÇÜ BİLGİCİ [1] , Halil İbrahim AKYÜZ [2] , Göksal BİLGİCİ [3]


Being the most frequently used websites of the present time, social networking sites (SNS) are inseparably connected to our lives. However, some behaviours performed by the SNS users may cause online security gaps and become a threat to other users. Therefore, SNS users’ frequency of performing online behaviours is important. This study aims to identify the Preschool Teacher candidates’ frequency of performing certain behaviours while using SNSs. A 38 item questionnaire was developed and used for data collection. Results show that students are aware of the security risks of the SNSs and they are conscious SNS users who do not perform behaviours that can potentially be risky.

Günümüzün en çok kullanılan internet siteleri arasında gösterilen sosyal ağ siteleri hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bununla birlikte sosyal ağ sitelerinde gerçekleştirilen davranışların bazıları dijital bilgi ortamında güvenlik açıkları meydana getirmeye ve kişileri tehdit etmeye başlamıştır. Buradan hareketle kişilerin sosyal ağları kullanırken sergiledikleri davranışları hangi sıklıklarla gerçekleştirildikleri önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı Okul Öncesi Öğretmen Adaylarını sosyal ağ sitelerini kullanırken sergilemiş olduğu davranışları ve sıklıklarını belirlemektir. Bunun için araştırmacılar tarafından geliştirilen 38 maddeden oluşan bir anket kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin sosyal ağ siteleri kullanımı ile ilgili güvenlik yönünden bir farkındalıklarının olduğu, sosyal ağ ortamını bilinçsizce kullanmadıkları, tehlike oluşturabilecek davranışları gerçekleştirmedikleri söylenebilir.

 • Fogel, J. & Nehmad, E. (2009). Internet Social Network Communities: Risk Taking, Trust, and Privacy Concerns. Computers in Human Behavios, 25, 153-160.Gülbahar, Y., Kale-lioğlu, F. & Madran, O. (2010). Sosyal Ağların Eğitim Amaçlı Kullanımı. XV. Türki-ye’de İnternet. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ).
 • Karakuş ve Varol, (2012). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (Böte) Bölümü Öğrencilerinin Sosyal Ağ Kullanım Profillerinin Belirlenmesi, AB’12 konferansı.
 • Karal, H., & Kokoç, M. (2010). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Kullanım amaçlarını Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 1(3), 251-263.
 • Karasar, N. (2015). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar, ilkeler, teknikler (28. Baskı). Nobel.
 • Ku, Y.C., Chen, R. & Zhang, H. (2013). Why do Users Continue Using Social Networking Sites? An Exploratory Study of Members in the United States and Taiwan. Information & Management, 50, 571-581.
 • Lang M., Devitt J., Kelly S., Kinneen A., O’Malley J. & Prunty D.,( 2009). “Social Networking and Personal Data Security: A Study of Attitudes and Public Awareness in Ireland”, IEEE, ICMeCG, 2009
 • Pempek, T. A., Yermolayeva, Y. A., & Calvert, S. L. (2009). College students’ social networking experiences on Facebook. Journal of Applied Developmental Psychology, 30(3), 227-238.
 • Ross, C, Orr, E.S., Sisic, M.,Arseneault,J.M., Simmering, R., Orr, R. (2009). Personality and Motivations Associated with Facebook Use. Computers in Human Behavior, 25, 578-586.
 • Sayımer İ (2008). Sanal Ortamda Halkla İlişkiler, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Solmaz, B., Tekin, G., Herzem, Z., & Demir, M. (2013). İnternet ve sosyal medya kulla-nımı üzerine bir uygulama. Selçuk üniversitesi iletişim fakültesi akademik dergisi, 7(4), 23-32.
 • Sosyalmedya.com (2016),. http://www.statista.com/topics/1164/social-networks/ adresin-den erişilmiştir.
 • Statistica, (2016). http://www.statista.com/topics/1164/social-networks/ adresinden erişil-miştir (2016).
 • Şener, G. (2009). Türkiye’de Facebook Kullanımı Araştırması, 14. Türkiye’de Internet Konferansı, İstanbul, 33-41.
 • Türk, G. D. (2013). Demokrasinin Dördüncü Kuvveti Yeni Medya Teknolojileri.XVIII. Türkiye’de İnternet Konferansı, İNETD.
 • Ünal, A, Akyüz, H. (2015). Social Networking Purposes of Pre-Service Teachers, Procedia-Social and Behavioral Sciences 186, 825-828.
 • Yavanoğlu U., Sağıroğlu Ş., “Sosyal Ağlar ve Bilgi Güvenliği”, 4. Uluslararası Bilgi Gü-venliği ve Kriptoloji Konferansı, Ankara, Türkiye, 6-8 Mayıs 2010.
 • Yavanoğlu, Uraz., Şeref Sağıroğlu,Ş. andve İlhami ÇOLAKolak, İ. (2012). "Sosyal ağlarda bilgi güvenliği tehditleri ve alınması gereken önlemler." Politeknik Dergisi.15(1)..1 (2012).
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Bahar GÜMRÜKÇÜ BİLGİCİ

Yazar: Halil İbrahim AKYÜZ

Yazar: Göksal BİLGİCİ

Tarihler

Başvuru Tarihi : 15 Haziran 2016
Kabul Tarihi : 7 Aralık 2016
Yayımlanma Tarihi : 14 Aralık 2016

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi292875, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {24}, pages = {2253 - 2262}, doi = {10.24106/kefdergi.292875}, title = {Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağ Sitelerini Kullanırken Gerçekleştirdikleri Davranışların Belirlenmesi (Kastamonu Üniversitesi Örneği)}, key = {cite}, author = {Gümrükçü Bi̇lgi̇ci̇, Bahar and Akyüz, Halil İbrahim and Bi̇lgi̇ci̇, Göksal} }
APA Gümrükçü Bi̇lgi̇ci̇, B , Akyüz, H , Bi̇lgi̇ci̇, G . (2016). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağ Sitelerini Kullanırken Gerçekleştirdikleri Davranışların Belirlenmesi (Kastamonu Üniversitesi Örneği) . Kastamonu Eğitim Dergisi , 24 (5) , 2253-2262 . DOI: 10.24106/kefdergi.292875
MLA Gümrükçü Bi̇lgi̇ci̇, B , Akyüz, H , Bi̇lgi̇ci̇, G . "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağ Sitelerini Kullanırken Gerçekleştirdikleri Davranışların Belirlenmesi (Kastamonu Üniversitesi Örneği)" . Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016 ): 2253-2262 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/27735/292875>
Chicago Gümrükçü Bi̇lgi̇ci̇, B , Akyüz, H , Bi̇lgi̇ci̇, G . "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağ Sitelerini Kullanırken Gerçekleştirdikleri Davranışların Belirlenmesi (Kastamonu Üniversitesi Örneği)". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016 ): 2253-2262
RIS TY - JOUR T1 - Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağ Sitelerini Kullanırken Gerçekleştirdikleri Davranışların Belirlenmesi (Kastamonu Üniversitesi Örneği) AU - Bahar Gümrükçü Bi̇lgi̇ci̇ , Halil İbrahim Akyüz , Göksal Bi̇lgi̇ci̇ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.292875 DO - 10.24106/kefdergi.292875 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2253 EP - 2262 VL - 24 IS - 5 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.292875 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.292875 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağ Sitelerini Kullanırken Gerçekleştirdikleri Davranışların Belirlenmesi (Kastamonu Üniversitesi Örneği) %A Bahar Gümrükçü Bi̇lgi̇ci̇ , Halil İbrahim Akyüz , Göksal Bi̇lgi̇ci̇ %T Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağ Sitelerini Kullanırken Gerçekleştirdikleri Davranışların Belirlenmesi (Kastamonu Üniversitesi Örneği) %D 2016 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 24 %N 5 %R doi: 10.24106/kefdergi.292875 %U 10.24106/kefdergi.292875
ISNAD Gümrükçü Bi̇lgi̇ci̇, Bahar , Akyüz, Halil İbrahim , Bi̇lgi̇ci̇, Göksal . "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağ Sitelerini Kullanırken Gerçekleştirdikleri Davranışların Belirlenmesi (Kastamonu Üniversitesi Örneği)". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 / 5 (Aralık 2016): 2253-2262 . https://doi.org/10.24106/kefdergi.292875
AMA Gümrükçü Bi̇lgi̇ci̇ B , Akyüz H , Bi̇lgi̇ci̇ G . Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağ Sitelerini Kullanırken Gerçekleştirdikleri Davranışların Belirlenmesi (Kastamonu Üniversitesi Örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi. 2016; 24(5): 2253-2262.
Vancouver Gümrükçü Bi̇lgi̇ci̇ B , Akyüz H , Bi̇lgi̇ci̇ G . Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağ Sitelerini Kullanırken Gerçekleştirdikleri Davranışların Belirlenmesi (Kastamonu Üniversitesi Örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi. 2016; 24(5): 2253-2262.