Yıl 2017, Cilt 25 , Sayı 2, Sayfalar 689 - 700 2017-03-15

Öğretmen Adaylarının Plastik Sanatlara Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
Examining the Attitudes of the Teacher Candidates Aimed to the Plastic Arts

Ayşegül ŞENLİTÜRK [1] , Hatice KETEN [2] , Ali ARSLAN [3]


Bu çalışmanın amacı, 4.sınıf öğretmen adaylarının plastik sanatlara yönelik tutumlarını

belirlemektir. Çalışma, Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi 4.sınıf öğretmen

adayları üzerinde yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini 232 öğretmen adayı oluşturmaktadır.

Çalışmanın verileri plastik sanatlara yönelik tutum ölçeği ile toplanmıştır. Örneklemden

elde edilen verilerin çözümlenmesinde frekans ve yüzde kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda

öğretmen adaylarının genel olarak plastik sanatlara ilgi duydukları, plastik sanatlarla ilgili

sergilere katıldıkları fakat güncel gelişmeleri çok takip etmedikleri ortaya çıkmıştır.

The aim of this study is to determine the attitudes of 4 th grade teacher candidates towards


plastic arts. The participants are composed seniors in Education Faculty at Bülent Ecevit


University. Participants of the study was 232 teacher canditates. The Attitude scale towards


plastic arts was used to collect the data. Frequency and percent were used to analyze the data


in the study. It was stated that the teacher candidates are mostly interested in plastic arts and


they participated to exhibition about them but they do not follow the new developments in


plastic arts.


 • Balcı, F. (2004). İmgesel düşünme, kavramsal düşünme, sanat ve sanat eğitimi II. Sanat Eğitimi Sempozyumu. Ankara: Gazi Üniversitesi, 95-99.
 • Balcı, S. (2004). Temel bir yaklaşım olarak sanat eğitimi, II.Sanat Eğitimi Sempozyumu, 379- 384.
 • Barnard, M. (2010). Sanat, Tasarım ve Görsel Kültür (Çev: G. Korkmaz). Ankara: Ütopya Yayınevi. (Orijinal kitabın yayım tarihi, 1998).
 • Bora, M. (2000). Eğitim fakültelerinde uygulanan plastik sanatlar eğitimi programlarının sorunlarını belirleme ve bir program önerisi. Yayımlanmamış. Doktora Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Erbay, F. (2004). Çevresel etkenlerin sanat kurumlarına ve sanat eğitimine etkisi. II. Sanat Eğitimi Sempozyumu. Ankara: Gazi Üniversitesi, 41-46.
 • Erbay, M. (1997). Plastik Sanatlar Eğitiminin Gelişimi. (1.Basım). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi.
 • Fischer, E. (1985). Sanatın gerekliliği (Çev. C. Çapan). (5. Baskı). Ankara: Kuzey Yayınları Gevgilili, A. ve Özer, B. (Ed.) (1997). Eczacıbaşı sanat (3. Cilt). İstanbul: Yapı Endüstri Merkezi Yayınları.
 • Gökhan, M. A. (2007). Türkiye’de plastik sanatlar eğitimi ve önermeler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü.
 • Grauer, K. (1995). Beliefs of preservice teachers toward art education. Simon Fraser University.
 • Heptunalı, Ö. (2007). Günümüzde plastik sanatlarda yeni sanat yaklaşımları sanat eğitimindeki yeri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • İpşiroğlu, N. ve İpşiroğlu, M. (2009). Oluşum Süreci İçinde Sanatın Tarihi.(3.Baskı). İstanbul: Hayalbaz Kitap.
 • İşlek, D. (2012). The Quantitative of Art History and Plastic Art Lessons in the Secondary Schools of Turkish Repuclic of Northern. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 51, 1097-1099.
 • Karasar, N. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemi. (21. Baskı). Ankara:Nobel Yayın Dağıtım.
 • Lhote, A. (2000). Sanatta Değişmeyen Plastik Değerler (Çev. K. Özsezgin).(1. Baskı). Ankara: İmge Kitabevi.
 • Mercin, L. (2002). Anadolu güzel sanatlar liselerinde müzelerin sanat (resim) eğitimi amaçlı kullanılmasına ilişkin yönetici ve öğretmenleri görüşlerinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.Ankara: Gazi Üniversitesi.
 • Oktay, A. (1994). Sanat eğitiminin önemi ve sanatın geleceği. Eğitsel Etken Olarak Güzel Sanatlar Sanat Eğitiminin Geleceği Seminer (Ed. İ. San). Ankara: Ankara Üniversitesi, 16-21.
 • Oktay, A. (2000). Türk Plastik Sanatlarından Bir Kesit. İstanbul: Turkuvaz Bilim Sanat Galerisi.
 • Tolstoy, L. N. (2004). Sanat Nedir? (Çev. A.B. Dural). İstanbul: Bilge Karınca Yayınları.
 • Uçar, A. (2007). Türkiye’ de ve İtalya’ da yükseköğretimde plastik sanatlar ve bilgi teknolojisinin sanat eğitimine katkısı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ayşegül ŞENLİTÜRK

Yazar: Hatice KETEN

Yazar: Ali ARSLAN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Mart 2017

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi314699, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {25}, pages = {689 - 700}, doi = {}, title = {Öğretmen Adaylarının Plastik Sanatlara Yönelik Tutumlarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {ŞENLİTÜRK, Ayşegül and KETEN, Hatice and ARSLAN, Ali} }
APA ŞENLİTÜRK, A , KETEN, H , ARSLAN, A . (2017). Öğretmen Adaylarının Plastik Sanatlara Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi , 25 (2) , 689-700 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/29416/314699
MLA ŞENLİTÜRK, A , KETEN, H , ARSLAN, A . "Öğretmen Adaylarının Plastik Sanatlara Yönelik Tutumlarının İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017 ): 689-700 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/29416/314699>
Chicago ŞENLİTÜRK, A , KETEN, H , ARSLAN, A . "Öğretmen Adaylarının Plastik Sanatlara Yönelik Tutumlarının İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017 ): 689-700
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Adaylarının Plastik Sanatlara Yönelik Tutumlarının İncelenmesi AU - Ayşegül ŞENLİTÜRK , Hatice KETEN , Ali ARSLAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 689 EP - 700 VL - 25 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Öğretmen Adaylarının Plastik Sanatlara Yönelik Tutumlarının İncelenmesi %A Ayşegül ŞENLİTÜRK , Hatice KETEN , Ali ARSLAN %T Öğretmen Adaylarının Plastik Sanatlara Yönelik Tutumlarının İncelenmesi %D 2017 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 25 %N 2 %R %U
ISNAD ŞENLİTÜRK, Ayşegül , KETEN, Hatice , ARSLAN, Ali . "Öğretmen Adaylarının Plastik Sanatlara Yönelik Tutumlarının İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 / 2 (Mart 2017): 689-700 .
AMA ŞENLİTÜRK A , KETEN H , ARSLAN A . Öğretmen Adaylarının Plastik Sanatlara Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2017; 25(2): 689-700.
Vancouver ŞENLİTÜRK A , KETEN H , ARSLAN A . Öğretmen Adaylarının Plastik Sanatlara Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2017; 25(2): 700-689.