Yıl 2017, Cilt 25 , Sayı 6, Sayfalar 2079 - 2094 2017-11-15

Üniversite Öğrencilerinin Siber Güvenlik Davranışlarının İncelenmesi
Investigation of Cyber Security Behaviors of University Students

Abdulkadir KARACI [1] , Halil İbrahim AKYÜZ [2] , Göksel BİLGİCİ [3]


Siber güvenlik, bilgi kaynaklarının korunmasını ve kişinin kendisi de dahil olmak üzere diğer varlıkların korunmasını kapsamaktadır. Bu çalışmada, bilişim teknolojileri ile ilgili bir bölümde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin siber güvenlik davranışları farklı değişkenler açısından incelenmiştir. Çalışma gurubunu bir devlet, bir vakıf üniversitesinin Bilgisayar Mühendisliği ile Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (BÖTE) bölümlerinde öğrenim gören toplam 170 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında Siber Güvenlik Ölçeği (SGÖ) kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre öğrencilerin siber güvenliğe yönelik davranışlarının siber güvenliği sağlayacak düzeyde olduğu görülmektedir. Faktörlere göre daha ayrıntılı bir inceleme yapıldığında, öğrenciler kişisel gizliliklerini koruyabilmektedirler. Ayrıca güvenilmeyen uygulamalardan kaçınmakta ve güvenlik için önlem alabilmektedirler. Bunun yanı sıra kredi kartı veya banka kartı gibi ödeme bilgilerini koruyabilmekte ve İnternet üzerinde gezinirken arkalarında iz bırakmamaktadırlar. Erkek ve kızların siber güvenlik davranışları arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Kişisel güvenliği koruma faktörü açısından BÖTE bölümünde kızlar, Bilgisayar Mühendisliği bölümünde ise erkekler daha olumlu siber güvenlik davranışına sahiptirler. İnternet-bilgisayar güvenlik eğitimi alan veya bu konuda iş deneyimi olan öğrencilerin siber güvenlik davranışları daha olumludur. Farklı sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin siber güvenlik davranışları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Meslek lisesinden mezun olan öğrencilerin iz bırakmama faktörü açısından genel/düz liseden mezun olan öğrencilere göre daha dikkatli oldukları görülmektedir.


Cyber security is a concept that involves the safety of information resources and the protection of all kinds of entities including individuals. This study examines the cyber security behaviors of undergraduate students who study in Information and Communication Technologies (ICT)-related programs. The sample consists of 170 students of Computer Engineering and Computer Education and Instructional Technologies (CEIT) from one public and one private universities. The Cyber Security Scale (CSS?) was employed for measuring students’ cyber security behaviors. Results indicate that the level of student behaviors are adequate for ensuring cyber security. Detailed factor analysis reveals that students can protect their personal and private information. They also avoid using threatening applications and take measures regarding security. Moreover, they protect payment information of credit or debit cards and do not leave digital footprints while browsing the Internet. No significant difference was found between genders in terms of cyber security behavior. With respect to the protection of personal security factor, female students in CEIT and male students in Computer Engineering demonstrated more positive cyber security behaviors. Students with previous training or work experience in the fields of Internet/computer security showed more positive cyber security behaviors. There is no significant difference in students’ cyber security behaviors across study years. Vocational high school graduates are more cautious than regular high school graduates in terms of avoiding leaving digital footprints.

 • Akamai (2016). State of the Internet / Security Report. Erişim tarihi: 22.04.2016, https://www.akamai.com/us/en/multimedia/documents/state-of-the-İnternet/q4-2016-state-of-the-İnternet-security-report.pdf
 • Akın, O., Çınar, I., Karaman , M., Bilekyigit, F., Siber Durum Farkındalığını Artırmada Etkili Bir Yöntem: Bayrağı Yakala(Capture the Flag) , ISCTURKEY 2013 : International Confe-rence on Information Security and Cryptology, 23-24 Mayıs, Ankara, 1-6, 2013.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çaka, C., Doğan, E., Şahin, Y. L., Sosyal Ağ Kullanan Öğrencilerin Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejilerinin İncelenmesi, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 1-13, 2016.
 • Çelen, F. K., Çelik, A. ve Seferoğlu, S. S. (2011). Çocukların İnternet kullanımları ve onları bekleyen çevrim-içi riskler. XIII. Akademik Bilişim Konferansı (AB11), 2-4 Şubat 2011, İnö-nü Üniversitesi, Malatya.
 • Erol, O., Şahin, Y. L., Yılmaz, E., Haseski, H.l İ. (2015). Kişisel Siber Güvenliği Sağlama Ölçeği geliştirme çalışması. International journal of human sciences, 12:2, 75-91.
 • Gökmen, Ö. F., Akgün, Ö. E., Öğretmen Adaylarının Bilişim Suçlarına Yönelik Deneyimleri ve Bilişim Güvenliği Ders İçeriğine Yönelik Görüşleri, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(33), 178-193, 2016.
 • Göztepe, K., Kılıc, R., Kayaalp, A., Cyber Defense In Depth: Designing Cyber Security Agency Organization For Turkey, Journal of Naval Science and Engineering, 10(1), 1-24, 2014.
 • Güldüren, C., Çetinkaya, L., Keser, H., Ortaöğretim Öğrencilerine Yönelik Bilgi Güvenliği Farkındalık Ölçeği (BGFÖ) Geliştirme Çalışması, İlköğretim Online, 15(2), 682-695, 2016.
 • Hekim, H., Başıbüyük, O., Siber suçlar ve Türkiye’nin siber güvenlik politikaları, Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi, 4(2), 135-158, 2013.
 • Huck, S. W. (2012). Reading statistics and research (6th edt.). Boston: Pearson.
 • Kuru, H., Ocak, M. A., Determination of cyber security awareness of public employees and consciousness-rising suggestions, Journal of Learning and Teaching in Digital Age, 1(2), 57-65, 2016.
 • Mert, M., Bülbül. H.İ. & Sağıroğlu. Ş. (2012).Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Güven-li İnternet Kullanımı. TUBAV Bilim Dergisi, 5(4), 1-12.
 • Önaçan, M. B. K., Atan, H., Siber Güvenlikte Lisansüstü Eğitim: Deniz Harp Okulu Örneği, Trakya University Journal of Engineering Sciences, 17(1), 13-21, 2016.
 • Özyurt Ö., Özyurt, H. (2015). A Study For Determining Computer Programming Students’ Attitudes Towards Programming And Their Programming Self-Effıcacy, Journal of Theory and Practice in Education, 11(1), 51-67.
 • Peker, A., Negatif Duygunun Siber Zorbalık ve Mağduriyete İlişkin Yordayıcı Rolünün İnce-lenmesi , K. Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (4), 1633-1646, 2015.
 • Sakallı, H., Çiftci, S., Sınıf Öğretmeni Adaylarının Dijital Vatandaşlık Düzeyleri İle Siber Zor-balık Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Adnan Menderes Üniversitesi Örneği, Eği-tim Teknolojisi Kuram Ve Uygulama, 6(2), 2016.
 • Solms, R. V., Niekerk J., V., From information security to cyber security, Computers & Secu-rity, Volume 38, Pages 97–102, October 2013.
 • TUİK (2016). http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=41 Erişim Tarihi: 24.3.2017
 • Yenilmez, K. (2008). Open primary education school students’ opinions about mathematics television programmes. Turkish Online Journal of Distance Education, 9(4), 176-189.
 • Yılmaz, E., Şahin Y. L., Akbulut, Y., Öğretmenlerin Dijital Veri Güvenliği Farkındalığı, Sa-karya University Journal of Education, 6(2), 16-45, 2016.
 • Yılmaz, S. ve Sağıroğlu, Ş., Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve Hazırlık Seviyeleri, 6. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı, 20-21 Eylül, Ankara, 158-166, 2013.
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Diğer ID 1206
Yayınlanma Tarihi Kasım-2017
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Abdulkadir KARACI

Yazar: Halil İbrahim AKYÜZ

Yazar: Göksel BİLGİCİ

Tarihler

Başvuru Tarihi : 13 Kasım 2017
Kabul Tarihi : 10 Ağustos 2017
Yayımlanma Tarihi : 15 Kasım 2017

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi351517, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {25}, pages = {2079 - 2094}, doi = {10.24106/kefdergi.351517}, title = {Üniversite Öğrencilerinin Siber Güvenlik Davranışlarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Karacı, Abdulkadir and Akyüz, Halil İbrahim and Bi̇lgi̇ci̇, Göksel} }
APA Karacı, A , Akyüz, H , Bi̇lgi̇ci̇, G . (2017). Üniversite Öğrencilerinin Siber Güvenlik Davranışlarının İncelenmesi . Kastamonu Eğitim Dergisi , 25 (6) , 2079-2094 . DOI: 10.24106/kefdergi.351517
MLA Karacı, A , Akyüz, H , Bi̇lgi̇ci̇, G . "Üniversite Öğrencilerinin Siber Güvenlik Davranışlarının İncelenmesi" . Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017 ): 2079-2094 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/31577/351517>
Chicago Karacı, A , Akyüz, H , Bi̇lgi̇ci̇, G . "Üniversite Öğrencilerinin Siber Güvenlik Davranışlarının İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017 ): 2079-2094
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinin Siber Güvenlik Davranışlarının İncelenmesi AU - Abdulkadir Karacı , Halil İbrahim Akyüz , Göksel Bi̇lgi̇ci̇ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.351517 DO - 10.24106/kefdergi.351517 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2079 EP - 2094 VL - 25 IS - 6 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.351517 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.351517 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Üniversite Öğrencilerinin Siber Güvenlik Davranışlarının İncelenmesi %A Abdulkadir Karacı , Halil İbrahim Akyüz , Göksel Bi̇lgi̇ci̇ %T Üniversite Öğrencilerinin Siber Güvenlik Davranışlarının İncelenmesi %D 2017 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 25 %N 6 %R doi: 10.24106/kefdergi.351517 %U 10.24106/kefdergi.351517
ISNAD Karacı, Abdulkadir , Akyüz, Halil İbrahim , Bi̇lgi̇ci̇, Göksel . "Üniversite Öğrencilerinin Siber Güvenlik Davranışlarının İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 / 6 (Kasım 2017): 2079-2094 . https://doi.org/10.24106/kefdergi.351517
AMA Karacı A , Akyüz H , Bi̇lgi̇ci̇ G . Üniversite Öğrencilerinin Siber Güvenlik Davranışlarının İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2017; 25(6): 2079-2094.
Vancouver Karacı A , Akyüz H , Bi̇lgi̇ci̇ G . Üniversite Öğrencilerinin Siber Güvenlik Davranışlarının İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2017; 25(6): 2079-2094.