Yıl 2019, Cilt 27 , Sayı 5, Sayfalar 2115 - 2127 2019-09-15

Bir Yazma Öncesi Tekniği Olarak Sinektik Modeli’nin Kelime Gelişimine Etkisi
The Influence of Synectics Model as a Prewriting Technique on Vocabulary Development

Nalan BAYRAKTAR BALKIR [1] , Ece ZEHİR TOPKAYA [2]


Bu çalışma, bir yazma öncesi tekniği olarak Sinektik Modeli’nin, İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen bir grup Türk yükseköğretim öğrencisinin kelime haznesi gelişimlerine etkisini araştırmayı amaçlamıştır. Bu sebeple, hem nicel hem de nitel tekniklerin kullanıldığı karma bir araştırma deseni uygulanmıştır. Nicel kısım, katılımcıların zaman içindeki kelime dağarcığındaki gelişmelerini gözlemlemek için tekrarlı ölçümlerden oluşmaktadır. Nicel veri toplama araçları, çevrimiçi bir metin analizi programı aracılığıyla tür, kelime ailesi ve kelime sıklığı düzeyleri açısından analiz edilen öğrenciler tarafından yazılmış metinlerdir. Veriler, tekrarlı ölçümler için Friedman Testi ve çift yönlü karşılaştırmalar için Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ile analiz edilmiştir. Nitel kısım için ise, katılımcıların deneyimlerini daha derinden anlamak için betimleyici niteliksel bir araştırma deseni kullanılmıştır. Bu amaçla, yarı yapılandırılmış görüşmeler yürütülmüş ve verilerin analizi için tümevarımcı içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Sonuçlar, kelime dağarcığının neredeyse tüm göstergelerinde önemli bir artış olduğunu göstermiştir. Ayrıca, nitel bulgular, katılımcıların, sinektik tekniğinin kullanımının yeni kelimeleri öğrenme ve akılda tutma üzerinde çoğunlukla olumlu algıları olduğunu ortaya çıkarmıştır. Sinektik Modeli’nin, İngilizce’nin yabancı dil olarak öğretildiği ortamlarda bir yazma öncesi tekniği olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.

This study aimed to investigate the influence of the Synectics Model as a prewriting technique on a group of Turkish EFL learners’ vocabulary development in higher education. For this reason, a mixed research design utilising both quantitative and qualitative techniques was employed.  The quantitative part included repeated measures design to observe the participants’ progress in vocabulary over time. The quantitative data collection instruments were learner-written texts analysed via an online text analysis programme in terms of type, family, and word frequency levels. The data were analysed through Friedman Test for repeated measures and Wilcoxon Signed Ranks Test for pairwise comparisons. As for the qualitative part, a descriptive qualitative research design was used to gain a deeper understanding of the participants’ experiences. To this end, semi structured interviews were conducted, and inductive content analysis technique was employed. The results indicated a significant increase in almost all indicators of vocabulary development. In addition, qualitative findings revealed the participants had mostly positive perceptions about the use of synectics in learning and retaining new vocabulary items.  It is concluded that the Synectics Model could be used as a prewriting technique in EFL contexts.  

  • Aiamya, M. & Haghanib, F. (2012). The effect of synectics and brainstorming on 3rd grade students’ development of creative thinking on science. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 47, 610 – 613. Asmalı, M., & Dilbaz Sayın, S. S. (2016). The effects of the Synectics Model on vocabulary learning, attitude, and desire to learn English. Asian EFL Journal, 18(3), 41-60. Bayraktar Balkır, N. & Zehir Topkaya, E. (2017). Synectics as a prewriting technique: Its effects on writing fluency and lexical complexity. Eurasian Journal of Applied Linguistics, 3(2), 325–347. Decarrico, J. S. (2001). Vocabulary learning and teaching. In M. Celce-Murcia (Ed.), Teaching English as second or foreign language (pp. 285-299). Boston, MA: Heinle&Heinle. Erişti, B. & Polat, M. (2017). The effectiveness of synectics instructional model on foreign language vocabulary teach-ing. International Journal of Languages’ Education and Teaching, (5)2, 59-76. Estes, T. H., Mintz, S. L. & Gunter, M. A. (2010). Instruction: A models approach. London: Pearson. Fatemipour, H. & Kordnaeej, M. (2014). The effect of synectics and journal creative writing techniques on EFL stu-dents’ creativity. International Journal of Language Learning and Applied Linguistics World, 7 (3), 412-424. Re-trieved from http://www.ijllalw.org/finalversion7331.pdf. File, K. & Adams, R. J. (2010). Should vocabulary instruction be integrated or isolated?. TESOL Quarterly, 44, 10.5054/tq.2010.219943. Genç, E. & Savaş, S. (2011, July). Should vocabulary instruction be integrated or isolated?. Paper presented at Teacher-Research Studies at Foreign Language School: Inquiries from Teacher Perspectives, Gediz University, İzmir. Gordon, W. J. J. (1961). Synectics: The development of creative capacity. New York: Harper and Row. Hunt, A. & Beglar, D. (2002). Current research and practice in teaching vocabulary. In J.C. Richards & W.A. Renandya (Eds.), Methodology in language teaching (pp. 258-266). Cambridge: Cambridge University Press. http://www.lextutor.ca/vp/comp/ Kleiner, C. S. (1991). The effects of synectics training on students’ creativity and achievement (Unpublished Doctor of Education Dissertation). United States International University, San Diego, the USA. Laufer, B. & Nation, P. (1994). Vocabulary size and use: Lexical richness in L2 written production. Applied Linguistics, 16(3), 307-322. Luppescu, S. & R. Day, R. (2006). Reading, Dictionaries, and Vocabulary Learning. Language Learning. 43, 263 - 279. 10.1111/j.1467-1770.1992.tb00717.x. Muncie, J. (2002). Process writing and vocabulary development: Comparing Lexical Frequency Profiles across drafts. System, 30, 225–235 Nation, I.S.P. (2005). Teaching and learning vocabulary. In E. Hinkel (Ed.) Handbook of research in second language teaching and learning (pp. 581-595). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. Nation, P. & Meara, P. (2002). Vocabulary. In N. Schmitt (Ed.), An introduction to applied linguistics (pp. 35-54). London: Arnold. Nolan, V. (2003). Whatever happened to Synectics? Creativity and Innovation Management, 12(1), 24-27. Pany, S. (2008). Effectiveness of Synectics Model of teaching in enhancing creativity, academic achievement and achievement motivation of learners. EJAIAER, 20(1&2), 63-65. Patil, R. (2012). The effectiveness of Synectics Model. Indian Stream Research Journal, 1(5), 1-4. Tekmen, E.A.F. & Daloğlu, A. (2006). An investigation of incidental vocabulary acquisition in relation to learner proficiency level and word frequency. Foreign Language Annals, 39(2), 220- 243. Thornbury, S. (2002). How to teach vocabulary. Essex: Person Education Limited. Walker, D. E. (2009). Promoting metaphorical thinking through synectics: Developing Deep thinking utilizing abstractions. Retrieved from http://facstaff.bloomu.edu/dwalker/ ConferenceInformation/IUT/Synectics.pdf. Weaver, W. T. & Prince, G. M. (1990). Synectics: Its potential for education. The Phi Delta Kappan, 71 (5), 378-388. Yagnik, A. G. (2010). Effect of synectics method of teaching on development of language creativity in English. Unpublished Doctoral Thesis, Sardar Patel University, Gujarat, India. Zahedi,Y. & Abdi, M. (2012). The effect of semantic mapping strategy on EFL learners’ vocabulary learning. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 69, 2273-2280, https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.12.198. Zarei, A. & Esmaeili, S. (2015). The effects of isolated, integrated and synonym generation techniques on L2 vocabulary learning. Research Journal of Educational Studies and Review, 1(4), 98-105.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1966-569X
Yazar: Nalan BAYRAKTAR BALKIR

Orcid: 0000-0001-5364-7551
Yazar: Ece ZEHİR TOPKAYA

Tarihler

Başvuru Tarihi : 4 Eylül 18
Kabul Tarihi : 17 Aralık 18
Yayımlanma Tarihi : 15 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi616770, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {2115 - 2127}, doi = {10.24106/kefdergi.3424}, title = {Bir Yazma Öncesi Tekniği Olarak Sinektik Modeli’nin Kelime Gelişimine Etkisi}, key = {cite}, author = {Bayraktar Balkır, Nalan and Zehi̇r Topkaya, Ece} }
APA Bayraktar Balkır, N , Zehi̇r Topkaya, E . (2019). Bir Yazma Öncesi Tekniği Olarak Sinektik Modeli’nin Kelime Gelişimine Etkisi . Kastamonu Eğitim Dergisi , 27 (5) , 2115-2127 . DOI: 10.24106/kefdergi.3424
MLA Bayraktar Balkır, N , Zehi̇r Topkaya, E . "Bir Yazma Öncesi Tekniği Olarak Sinektik Modeli’nin Kelime Gelişimine Etkisi" . Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 2115-2127 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/48569/616770>
Chicago Bayraktar Balkır, N , Zehi̇r Topkaya, E . "Bir Yazma Öncesi Tekniği Olarak Sinektik Modeli’nin Kelime Gelişimine Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 2115-2127
RIS TY - JOUR T1 - Bir Yazma Öncesi Tekniği Olarak Sinektik Modeli’nin Kelime Gelişimine Etkisi AU - Nalan Bayraktar Balkır , Ece Zehi̇r Topkaya Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.3424 DO - 10.24106/kefdergi.3424 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2115 EP - 2127 VL - 27 IS - 5 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.3424 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.3424 Y2 - 0018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Bir Yazma Öncesi Tekniği Olarak Sinektik Modeli’nin Kelime Gelişimine Etkisi %A Nalan Bayraktar Balkır , Ece Zehi̇r Topkaya %T Bir Yazma Öncesi Tekniği Olarak Sinektik Modeli’nin Kelime Gelişimine Etkisi %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 5 %R doi: 10.24106/kefdergi.3424 %U 10.24106/kefdergi.3424
ISNAD Bayraktar Balkır, Nalan , Zehi̇r Topkaya, Ece . "Bir Yazma Öncesi Tekniği Olarak Sinektik Modeli’nin Kelime Gelişimine Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 5 (Eylül 2019): 2115-2127 . https://doi.org/10.24106/kefdergi.3424
AMA Bayraktar Balkır N , Zehi̇r Topkaya E . Bir Yazma Öncesi Tekniği Olarak Sinektik Modeli’nin Kelime Gelişimine Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(5): 2115-2127.
Vancouver Bayraktar Balkır N , Zehi̇r Topkaya E . Bir Yazma Öncesi Tekniği Olarak Sinektik Modeli’nin Kelime Gelişimine Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(5): 2115-2127.