Yıl 2013, Cilt 6 , Sayı 13, Sayfalar 1 - 8 2013-03-15

Köy Kanunu Tasarı Taslağına İlişkin İncelemeler İrdelemeler ve Öneriler

Ahmet FİDAN [1]


Şu an için 65 maddeden oluşan Köy Kanunu Tasarısı Taslağı 65 madde olarak öngörülmüş olan 27 sayfalık bir metindir. Tasasısı taslağı metin hacmi bakımından olağan / normal bir içeriğe sahiptir. Teknik açıdan gözle görülür bir sorun yoktur. Kadim köy kanu, tıpkı dernekler kanunu gibi, tıpkı 657 sayılı devlet memurları kanunu gibi, devletin temeli niteliği taşıyan çok önemli kanunlarımızdandır. Yerel yönetimlerin temeli (orijini) sayılan köy kanunu, klasik belediye kanununun, büyükşehir belediyesi kanununun, il özel idaresi kanununun, belediye gelirleri kanununun 2015 ve 2016 daki reform sürecinde değişmesinin ardından neredeyse maddelerinin kahir ekseriyeti havada kalmış dırumdadır. Bu nedenle köy kanununun revize edilmesi bu gün için imkansız hale gelmiş yeniden yazılması ve TBMM de kabul edilip yürürlüğe girmesi zorunluluk halini almıştır. Bu çalışmamız da İçişleri Bakanlığı’nın sitesine koymuş olduğu tasarı taslağına ilişkin irdelemelerimizi kapsamaktadır. İlgili bilim insanlarına faydalı olmasını ümid ederiz.
Köy kanunu, yerel yönetimler, tasarı taslağı, içişleri bakanlığı, mahalli idareler
Diğer ID JA42JF62DG
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Ahmet FİDAN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Mart 2013

APA Fi̇dan, A . (2013). Köy Kanunu Tasarı Taslağına İlişkin İncelemeler İrdelemeler ve Öneriler . Kent Akademisi , 6 (13) , 1-8 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kent/issue/34389/379854