Yıl 2013, Cilt 6 , Sayı 13, Sayfalar 9 - 17 2013-03-15

İslam Âlemi Biyoteknolojiye Nasıl Yaklaşıyor?

Prof.Dr. Nazimi AÇIKGÖZ [1]


Son yıllarda hızlı bir çıkış yapan biyoekonominin ağırlıklı sektörü biyoteknoloji, yalnız ABD’de 100 milyar US$’a ulaşan iş hacmi ile dikkatleri çekmektedir. Her ne kadar biyoteknolojiyi bir türlü benimsemeyen AB, biyoteknoloji firmalarını ABD’ye kaçırıyorlarsa da[1] özellikle BRIC ülkelerinin kamu sektörünce geliştirilen transgenik çeşitlerle, kendi çiftçisine ucuz tohumluk sağlayarak biyoteknolojinin artılarından yararlandırmaya başlamışlardır[2]. 30’dan fazla ülkede 16,7 milyon çiftçinin ürettiği transgenik ürünlerin ekonomik ve tarımsal önemi çarpıcıdır. GDO bitki tohumluğu dünya tohum pazarının % 36’sını oluşturmaktadır. Ortalama %30 maliyet düşüklüğü ile üretenlere, ekimine başlanıldığı 1996 yılından bu yana 70 milyar US$ artı değer sağlayan GDO ürünlerini kullanan ülkeler arasında çok az sayıda Müslüman ülke bulunmaktadır.
Biyoteknoloji, islam, islam dini
Diğer ID JA52BK53NM
Bölüm İnceleme Makalesi
Yazarlar

Yazar: Prof.Dr. Nazimi AÇIKGÖZ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Mart 2013

APA Açıkgöz, P . (2013). İslam Âlemi Biyoteknolojiye Nasıl Yaklaşıyor? . Kent Akademisi , 6 (13) , 9-17 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kent/issue/34389/379855