Yıl 2017, Cilt 10 , Sayı 30, Sayfalar 123 - 138 2017-06-15

Yaşanabilir Kıyı Kentleri İçin Marinaların Yönetim ve Organizasyonunun Önemi

Aziz MUSLU [1]


Nowadays business organizations have increasing social responsibilities. Marina business, one the most important marine tourism business, has rather much social responsibility than the others. Marinas are the main determinant on living quality of coastal cities. Marinas are not solely mooring centers for boats for recreational activities, they must provide social and cultural services to the residential cities beyond being a basic club of boat owners where to socialize. The law of coasts is the legal base proving that the public is the owner of coastal line. Coasts are common property of all citizens.Coasts are allocated for marinas by taking into consideration interest and benefit of whole community. Also decision of regional population is very important to determine place of marinas. Marina entity contributes to regional economy after starting activites. Yachting managers, suppliers, restaurants, accomodation business etc are getting external benefits and from these marinas and regional economy feels new development. Marina entities must take into consideration demand and need of regional population besides of organizing their internal services. They must realize social and cultural activities within internal structure but must oversee to built an attractive center for the city. They should be sponsor for sports activies. They should built social facilities like cinemas, theatres, libraries, conference halls within marina. They will satisfy their own customers with some activities like Bienal, exhibitons, concerts, festivals as well as creating livable coastal cities. They should employ qualified personnel to maximize function of all departments. They should establish departments to organize continous cultural, art, and social activities. All personnel should be recognized how distinctive entity they work for as much as marinas have variable social functions. Organizational distinctive visions should be maintained and all personnel should be given consious of this vision. Contribution of marina managers are very important to create livable coastal cities.

Maritime Management, Maritime Economics, Strategic Management, Managment and organisation
 • Ahipaşaoğlu, H., S. ve Arıkan, İ. (2005). Seyahat İşletmeleri Yönetimi ve Ulaştırma Sistemleri. Ankara: Detay Yayıncılık. Altunay, S. (2009) Türkiye Cumhuryeti’nin 100 Yılında Deniz Yolu Alt Yapısı, 10. Ulaştırma Şurası “Hedef 2023”, İstanbul.
 • Bezirgan, A.E. (2009), Türk bayrağına neden geçmiyorlar ? http://www.gazetevatan.com/elif-ergu-257671-yazar-yazisi-turk-bayragina-neden-gecmiyorlar-/ (Erişim Tarihi:22 Aralık 2013)
 • Bezirgan, A.E. (2012), “Marinalar inşa edilmeden deniz turizm sektörü oluşturulmaz” http://www.virahaber.com/marinalar-insa-edilmeden-deniz-turizm-sektoru-olusturulmaz-24347h.htm ( Erişim Tarihi:22 Aralık 2013)
 • Bryane, M. (2003). “Corporate Social Responsibility in International Development: An Overview and Critique”, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, Cilt:10, Sayı:3, s. 115-128.
 • Carroll, A.B. (1999), “Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct”, Business and Society, 38,pp. 268–295.
 • Chapman, T. (2005) Sustainable Waterfront Marina Development. International Congress on Coastal& Marine Tourism. s: 33-40.
 • Carroll, A. B. and Shabana, K. M. (2010), “The Business Case for Corporate Social Responsibility: A Review of Concepts, Research and Practice”, International Journal of Management Reviews, 12(1), pp. 85–105.
 • Deniz Ticaret Odası, (2012): 2011 Deniz Sektörü Raporu, İstanbul.
 • Diakomihalis, M. (2007). “Chapter 13/ Greek Maritime Tourism: Evolution, Structures and Prospects”. (Maritime Transport: The Greek Paradigm). Research in TransportationEconomics. (21): 419-455.
 • Duran, T. (2002): Türk Denizciliği ve Deniz Ticareti Kaynakları, 1.Basım, Araştırmalar Vakfı İstanbul Araştırma Merkezi, İstanbul, ISBN:9756926090.
 • Eren, E. (2003): Yönetim ve Organizasyon-Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar, Beta Basım Yayın, ISBN : 9786053779759
 • Friedman, M. (1970), The social responsibility of business is to increase its profits, The New York Times Magazine, September 13, Applied Ethics: Critical Concepts in Philosophy, 5. Cilt Yazar: Ruth F. Chadwick, Doris Schroe, der s.57-63
 • Eren, E. (2003): Yönetim ve Organizasyon-Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar, Beta Basım Yayın, ISBN : 9786053779759 Ersen, H. (1997): Toplam Kalite ve İnsan Kaynakları Yönetimi İlişkisi, Verimli ve Etkin Olmanın Yolu, 2.Baskı. Alfa Yayınları, İstanbul.
 • Güner, D. (2004) Amfibi Mekanlar Marinalar, Yat Limanları, Çekek Yerleri ve Barınaklar, Ege Mimarlık,2004/4 – 52.İzmir. İçemer, G.T. ve Diğerleri (2010): Yat Limanlarında Atık Alımı ve Yönetimi, Türkiye Kıyıları’10 Türkiyenin kıyı ve Deniz Alanları VIII.Ulusal Kongresi, Trabzon .
 • Oral, E.Z. (2008Yeni Nesil Yat Limanları” Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları V. Ulusal Konferansı, Türkiye Kıyıları 04 Konferans Bildiriler Kitabı 4-7 Mayıs 2004, Adana, E. Özhan ve H. Evliya (Editörler).Adana.
 • Özkan, Ö., (2008). Türkiye’de Marinaların Kamusal Kullanıma Etkileri ve Öneriler, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı, Doktora Tezi.
 • Özkan, Ö. (2008): Türkiye’de Marinaların Kamusal Kullanıma Etkileri Ve Öneriler,(Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü İstanbul.
 • Özkan, Ö. ve AYIRAN, N. (2008): Marinaların Kamusal Kullanıma Etkileri Ve Öneriler, İTÜ Dergisi Mimarlı, Planlama, Tasarlama Diyalog Dergisi, Eylül 2008, Cilt 7, Sayı 2.İstanbul.
 • ÖİK (Özel İhtisas Kurulları). (2014). Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Özel İhtisas Kurulu Turizm Raporu. Ankara, http://www.kalkinma.gov.tr/Pages/OzelIhtisasKomisyonuRaporlari.aspx, Erişim tarihi: 06.01.2016.
 • Kocabıçak, H.Y. (1996): Kuşadasında Yat Turizminin Bölgenin Ekonomik ve Turistik Gelişmesine Katkısı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Natchez, D. (2011): Kordon Gelişmelerinin Ekonomik Etkisi (I) ”, Deniz Ticareti Dergisi, Deniz Ticaret Odası, Temmuz, İstanbul,
 • Milta Marina, 5 Altın Çıpa Ödülü kazandı (2011), Deniz Haber Portalı, http://www.denizhaber.com.tr/milta-marina-5-altin-cipa-odulu-kazandi-haber-36264.htm (Erişim Tarihi:22 Aralık 2013)
 • Ülkemizde Yat Limanı (Marina) İşletmeciliği (2016), Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, http://www.ubak.gov.tr/BLSM_WIYS/DTGM/tr/Belgelik/guncel_haber_arsiv/20131212_151112_64032_1_64480.pdf (22Temmuz 2016).
 • Sapmaz, İ. ve Okuyucu, M. F., “Deniz Turizminin Dünü, Bugünü, Sürdürülebilirliği”, II. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu, 28 Şubat 2014 , İzmir.
 • Schnıetz, Karen E., Epsteın, Marc J. (2005), “Exploring the Financial Value of a Reputation for Corporate Social Responsibility During a Crisis”, Corporate Reputation Review, Cilt:7, Sayı:4, s. 327-345.
 • Torlak Ö. ve Dalyan F. (2012), İşletmelerde Sosyal Sorumluluk ve Etik, (1. Baskı) Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Türkiye Turizm Stratejisi-2023 - Resmi Gazete www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/03/20070302-17-1.doc (22Temmuz 2016).
 • T.C. TURİZM BAKANLIĞI (1992): Yat Turizm Master Planı,” Yatırımlar Genel Müdürlüğü Araştırma ve Değerlendirme Dairesi, Ankara.
 • T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, (2009): Deniz Turizmi Yönetmeliği, Sayı: 27298
 • T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, (2010): Deniz Turizmi Yönetmeliği Uygulama Tebliği, Sayı: 27565
 • T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR LİMANLAR VE HAVA MEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (2010): Turizm Kıyı Yapıları Master Plan Çalışması –Sonuç Raporu, Yüksel Proje Uluslararası A.Ş. ve Belde Proje ve Danışmanlık Tic. LTD. Şti. Ortak Girişimi. Ankara.
 • Töre, E.(2011). Erbil Töre'den "Türkiye’nin marinacılık raporu" http://www.turksail.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5167:erbil-toere-tuerkiyedeki-marinacl-anlatt&catid=39:genel-haberler&Itemid=66 , ( Erişim Tarihi:22 Aralık 2011)
 • Usta, Ö. (2009). Turizm Genel ve Yapısal Yaklaşım. Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Yatçılık Sektör Dergisi http://www.yachtinglife.com.tr/kategoriler/105/marinalar/2281/istanbul&#8217%3Bda-ismarin-donemi-basliyor , ( Erişim Tarihi:16 Ocak 2011)
 • Yat Sektör Raporu, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği, http://www.ttyd.org.tr/sektorel-tyd-raporlari.html, (Erişim Tarihi: 12 Kasım 2012)
 • Webb, E. (2004), “An Examination of Socially Responsible Firms’ Board Structure”, Journal of Management and Governance, 8(3), pp. 255–277.
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Aziz MUSLU

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Haziran 2017

APA Muslu, A . (2017). Yaşanabilir Kıyı Kentleri İçin Marinaların Yönetim ve Organizasyonunun Önemi . Kent Akademisi , 10 (30) , 123-138 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kent/issue/34451/382379