Yıl 2019, Cilt 12 , Sayı 3, Sayfalar 441 - 459 2019-09-15

Why Is The Marmara Lake Drying?
Marmara Gölü Neden Kuruyor?

Hasibe KÖRBALTA [1]


Marmara Lake is located in the Gediz Basin in the Aegean Region. The lake was originally an alluvial lake, and later became an agricultural reservoir by build a barrier. The lake gained wetland status in 2002 and was registered as a National Wetland in 2017. 26 algae species, 6 zooplankton species, 11 fish species, 33 biodiversity species, 162 bird species, 32 mammal species and 355 plant species were identified in the lake. In addition, the lake provides resources for approximately 2700 people in agriculture and fishing. However, in the last few years, like other wetlands in our country, Marmara Lake has started to shrink by drying. Between 2011 and 2018, a decrease of 38% (2116 ha) was observed in the lake area. In this study, the reasons of withdrawal in the lake area are examined in two parts as natural and human factors in the light of official studies and measurements made by public institutions and organizations. As a result of the study, it was determined that the natural factors in the drying of the Marmara Lake are based on climate changes and human factors are based on the wrong / incomplete water management policies and Gördes Dam based basin water transfer project.

Marmara Gölü; Ege Bölgesinde, Gediz Havzası içerisinde bulunan ilk aşamada doğal, ancak sonraki dönemlerde seddelenmesi suretiyle tarımsal rezervuar niteliği kazanan bir göldür. Göl, 2002 yılında sulak alan kategorisinde yer almış, 2017 yılında Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescillenmiştir. Gölde 26 alg türü, 6 zooplankton türü, 11 balık türü, 33 iki yaşamlı türü, 162 kuş türü, 32 memeli türü ve 355 bitki türü tespit edilmiştir. Bunların yanında göl, yaklaşık 2700 kişiye tarım ve balıkçılık alanında kaynak oluşturmaktadır. Ancak son birkaç yıldır ülkemizdeki diğer sulak alanlar gibi Marmara Gölü de kuruyarak küçülmeye başlamıştır. 2011-2018 yılları arasında göl alanında %38 oranda (2116 ha) bir küçülme gözlenmiştir. Yapılan çalışmada göl alanındaki çekilme sebepleri, kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan resmi çalışma ve ölçümler ışığında doğal ve beşeri faktörler olarak iki kısımda incelenmiştir. Çalışma sonucunda Marmara Gölünün kurumasındaki doğal faktörlerin iklim değişikliklerine dayandığı, beşeri faktörlerin ise yanlış/eksik su yönetim politikaları ve Gördes Barajı temelli havzalar arası su transferi projesine dayandığı tespit edilmiştir.

 • Bacanlı, Ü.G., Tanrıkulu, A. 2017. Ege Bölgesinde Buharlaşma Verilerinin Trend Analizi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17 (2017) 035403 (980-987), DOİ: 10.5578/fmbd.66282
 • Başkan, M. B. ve Pala, A. 2009. İçme Sularında Arsenik Kirliliği: Ülkemiz Açısından Bir Değerlendirme, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 11(1), 69-79.
 • ÇŞB (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı), 2018a. Türkiye Çevre Sorunları ve Öncelikleri Değerlendirme Raporu. Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü. Yayın No:40. Ankara.
 • ÇŞB (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı), 2018b. 10.10.2018 Onay Tarihli İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı. Plan Açıklama Raporu. Ankara.
 • Erdem, O. 2013. Sulak Alanların Önemi, İşlev ve Değerleri. Sulak Alanlar. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü.2013. Ankara.
 • Falkenmark, M. 1989. The massive water scarcity threatening Africa-why isn't it being addressed, Ambio, 2, 112-118.
 • Günal, N. 1996. Manisa, Akhisar, Turgulu, Salihli ve Alaşehir Ovaları ile Yakın Çevrelerinde Yıllık ve Aylık Yağış Değişmeleri, Türk Coğrafya Dergisi, Sayı:31, s.55-76, İstanbul.
 • Özkul, S., Fıstıkoğlu, O. Harmancıoğlu, N. 2008. İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisinin Büyük Menderes ve Gediz Havzaları Örneğinde Değerlendirilmesi, TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi, Kongre Sempozyum Bildiriler Kitabı, s:309-322.Mattek Matbaacılık,
 • TOB (Tarım ve Orman Bakanlığı), 2018. Marmara Gölü Sulak Alan Yönetim Planı. Ankara
 • OSİB (Orman ve Su İşleri Bakanlığı), 2012. Marmara Gölü Sulak Alan Yönetim Planı Projesi Sulak Alan Alt Havzası Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Alt Projesi. Ankara.
 • TÜBİTAK MAM. 2010. Havza Koruma Eylem Planlarının Hazırlanması Projesi Küçük Menderes Havzası 5098115. Proje Nihai Raporu. Kocaeli.
 • TÜBİTAK MAM. 2013. Havza Koruma Eylem Planlarının Hazırlanması Projesi Gediz Havzası 5118601. Proje Nihai Raporu. Kocaeli.
 • Manisa Valiliği. 2018. Manisa İli Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı (2018-2022). İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü. Manisa.
 • MGM (Meteoroloji Genel Müdürlüğü), 2014. İklim Projeksiyonlarına Gölre Akarsu Havzalarında Sıcaklık ve Yağış Değerlendirmesi, Araştırma Dairesi Başkanlığı, Klimatoloji Şube Müdürlüğü.
 • MGM (Meteoroloji Genel Müdürlüğü), 2016. De Martonne Kuraklık İndeksine Göre Türkiye İklimi, Araştırma Dairesi Başkanlığı, Klimatoloji Şube Müdürlüğü.
 • MGM (Meteoroloji Genel Müdürlüğü), 2018. Manisa, Akhisar, Salihli Yağış Verileri. Ankara.
 • Sözer, A.H. 1988. İzmir : Ege'nin Metropolü. Ege Coğrafya Dergisi. 4. s.1-18.
 • TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) 2018. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi. Ankara.
 • WWF (World Wild Foundation). 2012. Çılgın Rüyalar, Boş Umutlar Havzalar Arası Su Transferi Görüş Bildirisi, 1.
 • https://www.haberler.com/gediz-kurtulmazsa-tarim-bitecek-6176711-haberi/ son erişim: 28.11.2018
Birincil Dil tr
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Yayınlanma Tarihi Fall 2019
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3206-7309
Yazar: Hasibe KÖRBALTA (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kent595207, journal = {Kent Akademisi}, issn = {2146-9229}, eissn = {2146-9229}, address = {bilgi@kentakademisi.com}, publisher = {Karadeniz Yazarlar ve Şairler Derneği}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {441 - 459}, doi = {}, title = {Marmara Gölü Neden Kuruyor?}, key = {cite}, author = {Körbalta, Hasibe} }
APA Körbalta, H . (2019). Marmara Gölü Neden Kuruyor? . Kent Akademisi , 12 (3) , 441-459 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kent/issue/49318/595207
MLA Körbalta, H . "Marmara Gölü Neden Kuruyor?" . Kent Akademisi 12 (2019 ): 441-459 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kent/issue/49318/595207>
Chicago Körbalta, H . "Marmara Gölü Neden Kuruyor?". Kent Akademisi 12 (2019 ): 441-459
RIS TY - JOUR T1 - Marmara Gölü Neden Kuruyor? AU - Hasibe Körbalta Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Kent Akademisi JF - Journal JO - JOR SP - 441 EP - 459 VL - 12 IS - 3 SN - 2146-9229-2146-9229 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kent Akademisi Marmara Gölü Neden Kuruyor? %A Hasibe Körbalta %T Marmara Gölü Neden Kuruyor? %D 2019 %J Kent Akademisi %P 2146-9229-2146-9229 %V 12 %N 3 %R %U
ISNAD Körbalta, Hasibe . "Marmara Gölü Neden Kuruyor?". Kent Akademisi 12 / 3 (Eylül 2019): 441-459 .
AMA Körbalta H . Marmara Gölü Neden Kuruyor?. KentAkademisi. 2019; 12(3): 441-459.
Vancouver Körbalta H . Marmara Gölü Neden Kuruyor?. Kent Akademisi. 2019; 12(3): 441-459.