Yıl 2019, Cilt 12 , Sayı 3, Sayfalar 634 - 643 2019-09-15

A Stop in The Historical Silk Road: Akhan Caravanserai
Tarihi İpekyolu’nda Bir Durak: Akhan Kervansarayı

Arzu ERSÖZ TÜĞEN [1]


The ancient Silk Road is one of the most important commercial roads in the world that lies from China to Europe with the length of 10.000km². Turkey has become a bridge on the route of Silk Road by binding this road from Asia to Europe. The caravansaries on Silk Road were stopovers and they were hearts of trade in the cities.  Denizli is one of the cities on Silk Road route with its Çardak Han and Akhan Caravansaries. Çardak Han, is located in Çardak, which is a district of Denizli whereas Akhan Caravansary is in Akhan near the city centre, which makes Akhan Caravansary more advantageous in terms of tourism. The aim of this study is laying emphasis on Akhan Caravansary in the ancient Silk Road project that is thought to revive again by introducing the characteristics of Akhan Caravansary. Primary and secondary sources have been scanned, a field study has been done, after a broad literature review, the obtained data have been evaluated qualitative and quantitative approach for this study.

Tarihi İpekyolu, Çin’den Avrupa’ya kadar uzanan 10.000km’lik uzunluğu ile dünyanın en önemli ticaret yollarından biridir. Türkiye, İpekyolu güzergâhında bir köprü görevi görmüş, bu yolu Asya’dan Avrupa’ya bağlamıştır. İpekyolu üzerinde adeta bir mola yeri olan kervansaraylar, şehirler için ticaretin kalbi olmuştur. Denizli, Çardak Han ve Akhan kervansarayları ile İpekyolu güzergâhında yer alan şehirlerimizden bir tanesidir. Çardak Han, Denizli’nin Çardak ilçesinde yer alırken, Akhan Kervansarayı, Akhan Mahallesinde şehir merkezine yakın bir konumda bulunmaktadır. Bu durum Akhan Kervansarayını turizm açısından daha avantajlı bir duruma getirmiştir. Bu çalışmanın amacı, Akhan Kervansarayının özelliklerini tanıtarak, tekrar canlandırılması düşünülen Tarihi İpekyolu Projesi’nde Akhan Kervansarayının önemini vurgulamak ve farkındalık oluşturmaktır. Çalışma, için, saha çalışması yapılmış, literatür taraması yapılarak, elde edilen veriler betimsel bir yaklaşımla değerlendirilmiştir.

 • Akpınar, E. (2018). 20 Kasım 2018 tarihinde erdalakpinar.com/eski-dunyanin-kadim-yolu-buyuk-ipek-yolu/). adresinden temin edilmiştir.
 • Alkan, N. (2006). “15. ve 16. Yüzyıllarda İran İpekyolu’nda Kervanlar”, U.Ü Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(11), ss. 141- 154
 • Amerika bülteni. (2018). 30 Kasım 2018 tarihinde amerikanbülteni.com/2017/05/13ipek-yolu-yeniden-tarih-sahnesine-cıkarken adresinden temin edilmiştir.
 • Bakırcı, M. (2014) “Coğrafi Açıdan Anadolu’nun Tarihi Ulaşım Ağı ve İpekyolu. Avrasya Etüdleri”, S. 8, ss. 63-86
 • Bayhan, A. (2007). “Akhan (Goncalı Hanı). Anadolu Selçuklu Dönemi Kervansarayları” TC. Kültür Bakanlığı Sanat Eserleri Dizisi. ss. 287-304
 • Bedirhan, Y. (1994). “Ortaçağ’da İpekyolu Hâkimiyeti ve Türk Yurtları. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya
 • Bektaş, C. (1999). Selçuklu Kervansarayları, İstanbul: Yapı Endüstri Merkezi Yayınları
 • Beyazıd, M. (2017). Denizli’de Anadolu Selçukluları Kervansarayları, Denizli Büyükşehir Yayınları, Denizli
 • Deniz, T. (2016). Yeni Umutların Işığında Tarihi İpekyolu Coğrafyası. Marmara Coğrafya Dergisi. S.34, 195-202
 • Denizli Haber. (2018). 20 Kasım2018 tarihinde haberler.com/denizli-deki-akhan-kervansarayi-restore-edildi-2893020-haberi/ adresinden temin edilmiştir.
 • Dursun, Ş. (2017). VIII. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi, Konya
 • Genç, Ö. (2011). Kara ölüm: 1348 Veba Salgını ve Ortaçağ Avrupa’sına Etkisi. Tarih Okulu Dergisi, 10, 123-150
 • Güngör, Y, Karacan, S. (2016). “Tarihsel Süreç İçinde Konaklama Merkezleri Han ve Kervansarayların Günümüzde İpekyolu Projesine Dönüşümü.” 5. Doğu Akdeniz turizm sempozyumu ve I. uluslararası Doğu Akdeniz sempozyumunda sunulmuştur.
 • Haberler. com, (2018). 30 Kasım 2018 tarihinde haberler.com/denizli-deki-akhan-kervansarayi-restore-edildi-2893020-haberi/ adresinden temin edilmiştir.
 • Hedin, S. (1974). İpekyolu. İstanbul: Milliyet Yayınları
 • İran Ülke Raporu. (2012). 20 Kasım 2018 tarihinde http://birlesmismarkalar.org.tr/file/hedef-ulke-raporlari/Iran.pdf adresinden temin edilmiştir.
 • Karacan, S., Güngör,Y. ve Karacan, E. (2016). Tarihsel Süreç İçinde Konaklama Merkezleri, Han ve Kervansarayların Günümüzde İpekyolu Projesine Dönüşümü. 5. Akdeniz Turizm Sempozyumu ve I. Akdeniz Turizm Sempozyumu. ss.1- 32
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı, (2018). 20 Kasım 2018 tarihinde http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR-9999/ipek-yolu-projesi.html adresinden temin edilmiştir.
 • Maimaiti. Z. (2016). “Uluslararası ilişkilerde yumuşak güç ve Çin’in yumuşak gücü”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, İstanbul
 • Özdemir, M. (2014) “Türklerde Turizm”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 25(1), 121-130.
 • TDK, (2018). 20 Kasım 2018 tarihinde tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5bf43fcbbdf8a0.04676242 adresinden temin edilmiştir.
 • UNESCO, (2019). 15.08.2019 tarihinde https://en.unesco.org/silkroad/about-silk-road adresinden temin edilmiştir.
 • UNWTO, (2018). 26 Kasım 2018 tarihinde http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/ehl_silk_road_baja1.pdf adresinden temin edilmiştir.
 • UNWTO, (2018). 26 Kasım 2018 tarihinde http://media.unwto.org/press-release/2012-06-08/170-top-ehl-students-compete-winning-strategy-ehlunwto-silk-road-think-tank adresinden temin edilmiştir.
 • Uygur, S. M, Baykan, E. (2007). Kültür Turizmi ve Turizmin Kültürel Kültür Turizmi ve Turizmin Kültürel Varlıklar Üzerindeki Etkileri. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi. S. 2, ss. 30-49
 • www.erdalakpinar.com, erişim tarihi, 16.08.2019
 • www.birlesmismarkalar.org.tr erişim tarihi, 16.08.2019
 • Yılmaz, E. (2017). “İpekyolu Hakkında Kısa Bir Değerlendirme”. E-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi. 9(2), 672-683
 • Yılmaz, O. (2012). Güvercin Yetiştiriciliği. Ankara: Veni Vıdı Vıcı Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Coğrafya
Yayınlanma Tarihi Fall 2019
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2726-2065
Yazar: Arzu ERSÖZ TÜĞEN (Sorumlu Yazar)
Kurum: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kent601429, journal = {Kent Akademisi}, issn = {2146-9229}, eissn = {2146-9229}, address = {bilgi@kentakademisi.com}, publisher = {Karadeniz Yazarlar ve Şairler Derneği}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {634 - 643}, doi = {}, title = {Tarihi İpekyolu’nda Bir Durak: Akhan Kervansarayı}, key = {cite}, author = {Ersöz Tüğen, Arzu} }
APA Ersöz Tüğen, A . (2019). Tarihi İpekyolu’nda Bir Durak: Akhan Kervansarayı . Kent Akademisi , 12 (3) , 634-643 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kent/issue/49318/601429
MLA Ersöz Tüğen, A . "Tarihi İpekyolu’nda Bir Durak: Akhan Kervansarayı" . Kent Akademisi 12 (2019 ): 634-643 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kent/issue/49318/601429>
Chicago Ersöz Tüğen, A . "Tarihi İpekyolu’nda Bir Durak: Akhan Kervansarayı". Kent Akademisi 12 (2019 ): 634-643
RIS TY - JOUR T1 - Tarihi İpekyolu’nda Bir Durak: Akhan Kervansarayı AU - Arzu Ersöz Tüğen Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Kent Akademisi JF - Journal JO - JOR SP - 634 EP - 643 VL - 12 IS - 3 SN - 2146-9229-2146-9229 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kent Akademisi Tarihi İpekyolu’nda Bir Durak: Akhan Kervansarayı %A Arzu Ersöz Tüğen %T Tarihi İpekyolu’nda Bir Durak: Akhan Kervansarayı %D 2019 %J Kent Akademisi %P 2146-9229-2146-9229 %V 12 %N 3 %R %U
ISNAD Ersöz Tüğen, Arzu . "Tarihi İpekyolu’nda Bir Durak: Akhan Kervansarayı". Kent Akademisi 12 / 3 (Eylül 2019): 634-643 .
AMA Ersöz Tüğen A . Tarihi İpekyolu’nda Bir Durak: Akhan Kervansarayı. KentAkademisi. 2019; 12(3): 634-643.
Vancouver Ersöz Tüğen A . Tarihi İpekyolu’nda Bir Durak: Akhan Kervansarayı. Kent Akademisi. 2019; 12(3): 634-643.