Yıl 2019, Cilt 12 , Sayı 3, Sayfalar 575 - 585 2019-09-15

Kentsel Rekreasyon Kapsamında Çocuk Oyun Alanlarında Güvenlik: Isparta Ayazmana ve Gökçay Mesireliği Örneği
Security in Children's Playgrounds in the context of Urban Recreation: The Case of Isparta Ayazmana and Gökçay Mesireliği

Büşra ONAY [1] , Candan KUŞ ŞAHİN [2]


Bu çalışmada, Isparta kent merkezinde yer alan Ayazmana Mesireliği ve Gökçay Mesireliği örneğinde çocuk oyun alanları güvenlik açısından incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı çalışmaya konu olan mesire alanlarında yer alan çocuk oyun alanlarının, National Program for Playgrounds Safety (NPPS) kuruluşu tarafından hazırlanan formlar aracılığıyla değerlendirilerek güvenlik sınıfının ortaya konmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, konu ile ilgili literatür çalışması yapılmıştır. Çocuk oyun alanları tasarım kriterleri irdelenerek çalışma alanındaki çocuk oyun alanları; NPPS kuruluşunun çocuk oyun alanları tasarlanırken göz önünde bulundurulması gereken kriterler dikkate alınarak hazırlamış olduğu form üzerinden değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular fotoğraflar yardımıyla desteklenmiştir. Değerlendirme sonucunda Ayazmana Mesireliğinde yer alan çocuk oyun alanı 13 puan alarak C güvenlik sınıfına dahil olurken Gökçay Mesireliği çocuk oyun alanı ise 12 puan alarak D güvelik sınıfına dahil olmuştur. Sonuç olarak bu parkların daha güvenli oyun imkânı sunmaları için önerilerde bulunulmuştur. 

In this study, the playgrounds of Ayazmana and Gökçay Mesirelik in Isparta city center were examined in terms of security. The aim of this study is to determine the safety class of children playgrounds in recreation areas through forms prepared by National Program for Playgrounds Safety (NPPS). For this purpose, a literature study was conducted on the subject. The design criteria of children's playgrounds are examined and children's playgrounds in the study area; NPPS has been prepared on the form prepared by taking into consideration the criteria to be considered when designing children playgrounds. The findings were supported by photographs. As a result of the evaluation, the children's play area in Ayazmana Recreation Area was included in the C security class by taking 13 points, while the children's play area in Gökçay Mesireliği was included in the D security class by taking 12 points. As a result, suggestions were made for these parks to offer safer play opportunities.

 • Referans1 Centers for Disease Control and Prevention, http://www.cdc.gov Erişim Tarihi: 29.05.2019.
 • Referans2 Erdinç Acar, H. (2017) “Çocuk Oyun Alanlarında Güvenlik: İstanbul Fatih İlçesi Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Namık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Referans3 Morrow, B. ve Calhoon, E. (2009) “Kids Outdoors in the New Century, Notes on Playground Design”, Ed.: Anne Taylor Linking Architecture and Education: Sustainable Design for Learning Environments, New Mexico, University of New Mexico Press.
 • Referans4 Selçuk Kirazoğlu, F. (2012) “Fiziksel Çevre - Çocuk İlişkileri, Açık Oyun Mekanları ve Çocuk Dostu Çevre Kriterleri Üzerine Bir Değerlendirme; Bakırköy Ve Beylikdüzü Örnekleri”, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen bilimleri Enstitüsü.
 • Referans5 Shackell, A., Butler, N., Doyle, P., Ball, D. (2008) “Design for Play: A guide to creating successful play spaces”, Dcsf Publications, Nottingham.
 • Referans6 Tandoğan, O. (2016) “Kentte Çocuğun Güvenliği”, 4. Uluslararası Kentsel Ve Çevresel Sorunlar ve Politikalar Kongresi, 20-22 Ekim 2016, İstanbul, s. 111-125.
 • Referans7 Türk Dil Kurumu http://sozluk.gov.tr/ / Erişim Tarihi: 13 Haziran 2019
 • Referans8 Türkan, E. E. (2009) “Balıkesir Kenti Çocuk Oyun Alanlarının İrdelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen bilimleri Enstitüsü.
 • Referans9 URL1 http://www.ispartakulturturizm.gov.tr/TR,103635/mesire-yerleri-ve-diger-dogal-guzellikler.html
 • Referans10 Uysal, A. B. (2013) “Bir Kamusal Mekân Olarak Çocuk Oyun Alanları”, Çanakkale İçinde Gazetesi, 29.07.2013, 01.02.2014 ve 05.06.2014, Çanakkale.
 • Referans11 Yılmaz, S. ve Bulut, Z. (2002) “Kentsel Mekanlarda Çocuk Oyun Alanları Planlama ve Tasarım İlkeleri”, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 33(3), 345-351.
 • Referans12 Yönez, E. (2017) “Çocuk Parklarında Tasarım ve Güvenlik”, İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği.
 • Referans13 Yücel, G.F. (2005a) “Çocuk Oyun Alanları Tasarımı”, İstanbul üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Sayı 2 (55), s. 99-110.
 • Referans14 Yücel, G.F. (2005b) “Kent Parkları İle İlgili Kalite Kriterlerinin Oluşturulması” Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
Birincil Dil tr
Konular Mimarlık
Yayınlanma Tarihi Fall 2019
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3126-2276
Yazar: Büşra ONAY (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0413-2380
Yazar: Candan KUŞ ŞAHİN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kent603580, journal = {Kent Akademisi}, issn = {2146-9229}, eissn = {2146-9229}, address = {bilgi@kentakademisi.com}, publisher = {Karadeniz Yazarlar ve Şairler Derneği}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {575 - 585}, doi = {}, title = {Kentsel Rekreasyon Kapsamında Çocuk Oyun Alanlarında Güvenlik: Isparta Ayazmana ve Gökçay Mesireliği Örneği}, key = {cite}, author = {Onay, Büşra and Kuş Şahi̇n, Candan} }
APA Onay, B , Kuş Şahi̇n, C . (2019). Kentsel Rekreasyon Kapsamında Çocuk Oyun Alanlarında Güvenlik: Isparta Ayazmana ve Gökçay Mesireliği Örneği . Kent Akademisi , 12 (3) , 575-585 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kent/issue/49318/603580
MLA Onay, B , Kuş Şahi̇n, C . "Kentsel Rekreasyon Kapsamında Çocuk Oyun Alanlarında Güvenlik: Isparta Ayazmana ve Gökçay Mesireliği Örneği" . Kent Akademisi 12 (2019 ): 575-585 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kent/issue/49318/603580>
Chicago Onay, B , Kuş Şahi̇n, C . "Kentsel Rekreasyon Kapsamında Çocuk Oyun Alanlarında Güvenlik: Isparta Ayazmana ve Gökçay Mesireliği Örneği". Kent Akademisi 12 (2019 ): 575-585
RIS TY - JOUR T1 - Kentsel Rekreasyon Kapsamında Çocuk Oyun Alanlarında Güvenlik: Isparta Ayazmana ve Gökçay Mesireliği Örneği AU - Büşra Onay , Candan Kuş Şahi̇n Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Kent Akademisi JF - Journal JO - JOR SP - 575 EP - 585 VL - 12 IS - 3 SN - 2146-9229-2146-9229 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kent Akademisi Kentsel Rekreasyon Kapsamında Çocuk Oyun Alanlarında Güvenlik: Isparta Ayazmana ve Gökçay Mesireliği Örneği %A Büşra Onay , Candan Kuş Şahi̇n %T Kentsel Rekreasyon Kapsamında Çocuk Oyun Alanlarında Güvenlik: Isparta Ayazmana ve Gökçay Mesireliği Örneği %D 2019 %J Kent Akademisi %P 2146-9229-2146-9229 %V 12 %N 3 %R %U
ISNAD Onay, Büşra , Kuş Şahi̇n, Candan . "Kentsel Rekreasyon Kapsamında Çocuk Oyun Alanlarında Güvenlik: Isparta Ayazmana ve Gökçay Mesireliği Örneği". Kent Akademisi 12 / 3 (Eylül 2019): 575-585 .
AMA Onay B , Kuş Şahi̇n C . Kentsel Rekreasyon Kapsamında Çocuk Oyun Alanlarında Güvenlik: Isparta Ayazmana ve Gökçay Mesireliği Örneği. KentAkademisi. 2019; 12(3): 575-585.
Vancouver Onay B , Kuş Şahi̇n C . Kentsel Rekreasyon Kapsamında Çocuk Oyun Alanlarında Güvenlik: Isparta Ayazmana ve Gökçay Mesireliği Örneği. Kent Akademisi. 2019; 12(3): 575-585.