Yıl 2019, Cilt 12 , Sayı 3, Sayfalar 618 - 633 2019-09-15

Venture Capital in Maritime Transportation
Deniz Taşımacılığında Risk Sermayesi

Bünyamin KAMAL [1]


There are still some different obstacles arising for successfull entrepreneurs to realize their projects against fast growing technology and among them financing problem comes foremost. Banks transfer the majority of funds to low-risky businesses in exchange for high amount of guarantee. Due to this, entrepreneurs are establishing their businesses with low amount of capital, however this amount is not sufficient for entrepreneurs to realize their projects for required investment and market share. At this point, venture capital came into business life as an ideal financing method especially for small and medium sized enterprises who have creative ideas and inventions but suffering from obtaining capital. Venture capital investments which emerging in areas like software, biotechnology, media&entairtainment and medical devices & equipment in global markets has recently been appearing in marine transportation  as well which is the backbone of global trade.  In this study ventures which obtained second or third stage financing and were established in the area of maritime transportation have been analyzed. 

Hızla gelişen teknolojiye karşın başarılı girişimcilerin projelerini gerçekleştirebilmesinde halen farklı engeller ortaya çıkmakta ve bunların başında finansman sıkıntısı gelmektedir. Bankalar ellerindeki fonun ciddi bir kısmını yüksek teminat karşılığında daha düşük riske sahip işletmelere aktarmaktadır. Bundan dolayı girişimciler çok düşük sermaye ile kendi işletmelerini kurmakta fakat bu meblağ girişimcilerin projelerini gerçekleştirmek için gerekli yatırım ve pazar payı için genellikle kâfi gelmemektedir. Bu noktada yaratıcı fikirlere ve buluşlara sahip fakat sermaye temin etmede sıkıntı çeken özellikle küçük ve orta boy işletmeler için risk sermayesi ideal bir finansman yöntemi olarak iş yaşamına girmiştir. Küresel piyasalarda daha çok yazılım, biyoteknoloji, medya &eğlence, tıbbi cihazlar&ekipmanlar gibi alanlarda kendisi gösteren risk sermayesi yatırımları son zamanlarda küresel ticaretin belkemiği olan deniz taşımacılığında da kendini göstermektedir. Bu çalışmada deniz taşımacılığı alanında kurulan ve finansman türü olarak büyüme aşamasına gelebilmiş olan risk sermayesi girişim firmaları incelenmiştir.

 • Akkaya, G. C. & İcerli, M. Y. (2001). Kobilerin finansal problemlerinin çözümünde risk sermayesi finansman modeli. Dokuz Eylul Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(3), 61 -70.
 • Arviem (2019). https://arviem.com/supply-chain-visibility-solutions-industries/; Erişim tarihi: 27.07.2019
 • Bloomberg (2019). https://www.bloomberg.com/profile/company/1291315D:US?cic_ redirect=3; Erişim tarihi: 26.07.2019
 • Businessinsider (2019). https://markets.businessinsider.com/news/stocks/haven-inc-announces-mitch-kristofferson-as-managing-director-to-lead-presence-in-japan-1027845813; Erişim tarihi: 15.07.2019
 • Canso (2019) https://www.canso.org/aerial-maritime-ltd; Erişim tarihi: 12.07.2019
 • Cargosense (2019) http://www.cargosense.com/services/; Erişim tarihi: 14.07.2019
 • ÇETİN, M. (2006). Bölgesel kalkınmada sosyal ağların rolü: silikon vadisi örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1), 1-25.
 • Çonkar, K. (2007). Risk Sermayesi Finansman Yöntemi (61). İstanbul Ticaret Odası, 2007(61).
 • Crunchbase-I (2019). https://www.crunchbase.com/organization/haven#section-overview; Erişim tarihi: 11.07.2019
 • Crucnhbase-II (2019). https://www.crunchbase.com/organization/macropoint#section-overview; Erişim tarihi: 5.07.2019
 • Crucnhbase-III (2019). https://www.crunchbase.com/organization/icontainers#section-overview; Erişim tarihi: 11.07.2019
 • Crucnhbase-IV (2019). https://www.crunchbase.com/organization/arviem-ag#section-overview; Erişim tarihi: 11.07.2019
 • Crucnhbase-V (2019). https://www.crunchbase.com/organization/new-york-shipping-exchange-nyshex#section-overview; Erişim tarihi: 18.07.2019
 • Crucnhbase-VI (2019). https://www.crunchbase.com/organization/inttra#section-funding-rounds; Erişim tarihi: 22.07.2019
 • Crucnhbase-VII (2019). https://www.crunchbase.com/organization/freightos#section-locked-charts; Erişim tarihi: 26.07.2019
 • Crucnhbase-VIII (2019). https://www.crunchbase.com/organization/windward-naval#section-overview; Erişim tarihi: 12.07.2019
 • Crucnhbase-IX (2019). https://www.crunchbase.com/organization/aerial-maritime-3d11#section-funding-rounds; Erişim tarihi: 14.07.2019
 • Denizhaber (2019). https://www.denizhaber.net/inttra-ile-bir-tik-uzakliginizda-haber-7265.htm; Erişim tarihi: 11.07.2019
 • Eniram (2019) https://www.eniram.fi/services/; Erişim tarihi: 2.07.2019
 • Flexport I (2019). https://www.flexport.com/services/trade-finance; Erişim tarihi: 6.07.2019
 • Flexport II (2019). https://www.flexport.com/our-story; Erişim tarihi: 5.07.2019
 • Freightwaves (2019) https://www.freightwaves.com/news/maersk-nyshex-transpacific; Erişim tarihi: 25.07.2019
 • Garipçin, S.A. (2017). Girişimcilerin Melek Finansman Ve Risk Sermayesi Finansman Tekniklerine İlişkin Bilgi Ve Farkındalıklarının Belirlenmesi: Afyonkarahisar Ve Uşak İlleri Üzerine Bir Araştırma.(Yüksek Lisans ), Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • GUNMARSİFED (2019). Güney Marmara Sanayi ve İŞ Dünyası Federasyonu. http://gunmarsifed.org/Raporlar/girisim_ve_risk_sermayesi_bilgi_notu.pdf ; Erişim tarihi: 22.07.2019
 • Icontainers-I (2019). https://www.icontainers.com/corporate/what-we-do/ ;Erişim tarihi: 16.07.2019
 • Icontainers-II (2019). https://www.icontainers.com/corporate/who-we-are/; Erişim tarihi: 16.07.2019
 • INTTRA (2019). https://www.inttra.com/about/our-story/; Erişim tarihi: 21.07.2019
 • JOC (2019). https://www.joc.com/technology/haven-offers-free-booking-all-freight-transport-modes_20181024.html; Erişim tarihi: 1.07.2019
 • Kagider (2019) https://www.kagider.org/kurumsal/basin-odasi/haberler/2008/2018/02/12/girisimcilik-ekosistemi; Erişim tarihi: 14.07.2019
 • Kuğu, T.D. (2004). Finansman Yöntemi Olarak Risk Sermayesi. Yönetim ve Ekonomi, 11(2), 141-153.
 • Kuzulu, Ö. (2016). Risk Sermayesi Ve Türkiye'deki Uygulamaları. https://www.ozcankuzulu.com/2016/12/risk-sermayesi-ve-turkiyedeki.html; Erişim tarihi:10.07.2019
 • Macropoint (2019). https://www.macropoint.com/lsps/; Erişim tarihi: 5.08.2019
 • MSC (2019). https://www.msc.com/che/our-services/ecommerce?lang=tr-tr#; Erişim tarihi: 11.07.2019
 • Owler (2019). https://www.owler.com/company/10-4; Erişim tarihi: 18.07.2019
 • Poyraz, E. (2002), Risk Sermayesi Finansman Sisteminin Türkiye Konaklama Endüstrisi Açısından Önemi ve Uygulanabilirliği (Bir Model Önerisi), Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Poyraz, E. & ve Tepeli, Y. 2016. Girişimciliğin Finansmanında Risk Sermayesi Finansman Sisteminin Önemi: Türkiye Uygulamaları. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31(1), 35-56.
 • Prnewswire (2019). https://www.prnewswire.com/news-releases/trimble-acquires-transportation-supply-chain-visibility-provider-10-4-systems-300518399.html; Erişim tarihi: 17.07.2019
 • Prweb-I (2019). http://www.prweb.com/releases/2015/04/prweb12684192.htm; Erişim tarihi: 19.07.2019
 • Prweb-II (2019). https://www.prweb.com/releases/genpro_selects_winmore_for_ revenue _operations/prweb16256889.htm; Erişim tarihi: 18.07.2019
 • SPK (2019). Sermaye Piyasası Kurulu. http://www.spk.gov.tr/Sayfa/AltSayfa/206; Erişim tarihi: 12.07.2019
 • Supplychaindive (2019). https://www.supplychaindive.com/news/tms-startup-launch-free-digital-freight-booking-platform/540428/; Erişim tarihi: 1.08.2019
 • Techcrunch (2019). https://techcrunch.com/2015/03/11/haven/; Erişim tarihi: 3.08.2019
 • Traxens (2019) https://www.traxens.com/technology; Erişim tarihi: 2.07.2019
 • Tuna, O. (2019) http://www.yesillojistikciler.com/yazarlar/prof-dr-okan-tuna/lojistik-sektorundeki-dijital-platformlara-genel-bir-bakis-ii/31; Erişim tarihi: 14.07.2019
 • Vural, A. (2019). Girişimciler İçin Yeni Nesil Bir Finansman Modeli “Kitle Fonlaması - Crowdfundıng”: Dünya Ve Türkiye Uygulamaları Üzerine Bir İnceleme Ve Model Önerisi. (Doktora), Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Weforum (2015). World Economic Forum. https://www.weforum.org/agenda/2015/07/which-countries-have-the-most-venture-capital-investments/; Erişim tarihi: 14.07.2019
 • Wetechrotterdam (2019) https://map.wetechrotterdam.com/companies/eniram; Erişim tarihi: 14.07.2019
 • Winmore (2019). https://cdn2.hubspot.net/hubfs/3209327/downloaded_papers_ winmore /Winmor e%20for%20Global%20Freight%20Forwarders%20041719.pdf; Erişim tarihi: 25.07.2019
 • Wnwd (2019). https://wnwd.com/company/#story; Erişim tarihi: 2.07.2019
 • Worldmaritimenews I (2019). https://worldmaritimenews.com/archives/277505/maersk-third-shipping-giant-to-join-traxens/; Erişim tarihi: 15.07.2019
 • Worldmaritimenews II (2019). https://worldmaritimenews.com/archives/276730/schulte-launches-venture-capital-arm-for-maritime-startups/; Erişim tarihi: 4.07.2019
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Yayınlanma Tarihi Fall 2019
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9885-114X
Yazar: Bünyamin KAMAL (Sorumlu Yazar)
Kurum: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Proje Numarası 618
Teşekkür 633
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kent605909, journal = {Kent Akademisi}, issn = {2146-9229}, eissn = {2146-9229}, address = {bilgi@kentakademisi.com}, publisher = {Karadeniz Yazarlar ve Şairler Derneği}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {618 - 633}, doi = {}, title = {Deniz Taşımacılığında Risk Sermayesi}, key = {cite}, author = {Kamal, Bünyamin} }
APA Kamal, B . (2019). Deniz Taşımacılığında Risk Sermayesi . Kent Akademisi , 12 (3) , 618-633 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kent/issue/49318/605909
MLA Kamal, B . "Deniz Taşımacılığında Risk Sermayesi" . Kent Akademisi 12 (2019 ): 618-633 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kent/issue/49318/605909>
Chicago Kamal, B . "Deniz Taşımacılığında Risk Sermayesi". Kent Akademisi 12 (2019 ): 618-633
RIS TY - JOUR T1 - Deniz Taşımacılığında Risk Sermayesi AU - Bünyamin Kamal Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Kent Akademisi JF - Journal JO - JOR SP - 618 EP - 633 VL - 12 IS - 3 SN - 2146-9229-2146-9229 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kent Akademisi Deniz Taşımacılığında Risk Sermayesi %A Bünyamin Kamal %T Deniz Taşımacılığında Risk Sermayesi %D 2019 %J Kent Akademisi %P 2146-9229-2146-9229 %V 12 %N 3 %R %U
ISNAD Kamal, Bünyamin . "Deniz Taşımacılığında Risk Sermayesi". Kent Akademisi 12 / 3 (Eylül 2019): 618-633 .
AMA Kamal B . Deniz Taşımacılığında Risk Sermayesi. KentAkademisi. 2019; 12(3): 618-633.
Vancouver Kamal B . Deniz Taşımacılığında Risk Sermayesi. Kent Akademisi. 2019; 12(3): 618-633.