Yıl 2019, Cilt 12 , Sayı 3, Sayfalar 600 - 617 2019-09-15

An Approach to Renewıng An Exıstıng Offıce Structure in The Context of Energy Effıcıent Desıgn in Istanbul
İstanbul’da Mevcut Bir Ofis Yapısının Enerji Etkin Tasarım Bağlamında Yenilenmesine Yönelik Bir Yaklaşım

Sinan YARDIMCI [1] , Zülküf GÜNELİ [2]


One of the most important factors will be energy efficiency when designing habitable areas and a livable environment due to the increasing demand for energy. The increase in the industrial sector, construction sites, population and activities affecting energy consumption will require new energy needs. In our country, the biggest share of the energy needs comes from fossil fuels. Co2 gases released from the energy generated by the combustion of these fossil fuels are one of the reasons for the increasing temperature on the planet. The existing structures in our world are responsible for 35-40% of the total energy. Preventing and mitigating negative consequences is of great importance for climate change in the world. Therefore, buildings with integrated design such as the use of renewable energies and environmentally friendly and sustainable buildings that consume less energy will be of great importance and benefit. The design and construction of buildings that consume less energy, are environmentally friendly, sustainable and meet the required energy from renewable energy sources is an integrated and collaborative process. These situations are vital to the occurrence of greater disasters in our planet whenever it is not taken precaution and support, and therefore, the importance of environmentally friendly and sustainable buildings that consume less energy is increasing. In this context, energy performance processes in an existing structure will be examined and their roles in the comfort and energy efficiency changes will be examined. In the light of these studies, a selected building model will be simulated in its current form, and the energy requirement to be reduced to minimum with the building shell materials to be integrated and the revised version with renewable energy sources will be proposed and an environmentally friendly and sustainable building model that consumes less energy will be proposed.

Her geçen gün artan enerji talebi nedeniyle yaşanabilir alanlar ve yaşanılabilir bir çevre tasarlarken en önemli faktörlerden biri de enerji verimliliği olacaktır. Sanayi sektörünün, inşaat alanlarının, nüfusun ve enerji tüketimini etkileyen faaliyetlerin artması yeni enerji ihtiyaçlarını gerektirecektir. Ülkemiz de enerji ihtiyacının büyük payı fosil yakıtlardan gelmektedir. Bu fosil yakıtların yakılmasıyla elde edilen enerjiden açığa çıkan Co2 gazları gezegendeki artan sıcaklığın nedenlerinden biridir. Dünyamızdaki mevcut yapılar enerjinin toplam %35-40 den sorumludur. Açığa çıkan olumsuz sonuçların önüne geçilmesi ve azaltılması dünyadaki iklim değişiklikleri için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle de yenilenebilir enerjilerin kullanımı ve daha az enerji tüketen, çevre dostu ve sürdürülebilir binalar gibi bütünleşik tasarıma sahip binalar büyük önem ve fayda sağlayacaktır. Az enerji tüketen, çevre dostu, sürdürülebilir ve gerekli olan enerjiyi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayan binaların tasarımı ve inşaatı, bütünleşik ve iş birliği gerektiren bir süreçtir. Bu durumlar önlem alınmadığı ve destek görmediği her an gezegenimiz de daha büyük felaketlerin oluşumunda hayati önem arz etmektedir ve böylelikle daha az enerji tüketen, çevre dostu ve sürdürülebilir binaların önemi artmaktadır. Bu bağlamda çalışma kapsamında, mevcut bir yapıdaki enerji performansı süreçleri incelenip bu dönüşüm evresinde yapının konforu, enerji verimliliği değişimindeki rolleri irdelenecektir. Bu irdelemeler ışığında seçilmiş bir yapı modellenerek mevcut hali ile simülasyonu yapılıp, entegre edilecek yapı kabuğu malzemeleri ile minimuma indirgenecek enerji ihtiyacı ve yenilenebilir enerji kaynakları ile revize edilmiş hali simülasyon edilerek yapılan bu değişimlerle daha az enerji tüketen, çevre dostu ve sürdürülebilir bir bina modeli önerilecektir.

  • Bacanlı, G. Ü. 2006. Türkiye’de Enerji Kaynakları ve Hidroelektrik Enerjinin Önemi, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, Türkiye 10. Enerji Kongresi, İstanbul.
  • Berköz, E. Yılmaz,Z.,Kocaaslan,G.ve ekibi. Enerji etkin konut ve yerleşme tasarımı, TÜBİTAK Araştırma Raporu, Proje No: İNTAG 201.
  • Koçlar Oral, G., Manioğlu, G., 2010: Bina Cephelerinde Enerji Etkinliği ve Isı Yalıtımı, 5. Ulusal Çatı ve Cephe Sempozyumu Bildirileri, İzmir, 31- 32.
  • Lechner, N., 2009: Heating, Cooling, Lighting – Sustainable Design Methods for Architects. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 21,59.
  • Manioğlu, G., 2002: Isıtma Enerjisi Ekonomisi ve Yaşam Dönemi Maliyeti Açısından Uygun Bina Kabuğu ve İşletme Biçimi Seçeneğinin Belirlenmesinde Kullanılabilecek bir Yaklaşım, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul.
  • Muhtaroğlu, K., 2012, Güneş Enerjisini Elektrik Enerjisine Çeviren Çevre Dostu Sistemin Tasarlanması, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
  • Sayın, S., Koç, İ., 2011, Güneş Enerjisinden Aktif Olarak Yararlanmada Kullanılan Fotovoltaik Sistemler ve Yapılarda Kullanım Biçimleri, Selçuk Üniversitesi Mühendis ve Mimarlar Fakültesi Dergisi, C.26, s.3, Konya
  • Yörük, B, 2014, Akdeniz İklim Bölgesi İçin Enerji Etkin Bina Kabuğu Tasarımında Yenilikçi Pasif Yaklaşımlar, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
Birincil Dil tr
Konular Mimarlık
Yayınlanma Tarihi Fall 2019
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9236-1115
Yazar: Sinan YARDIMCI (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7853-290X
Yazar: Zülküf GÜNELİ
Kurum: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum 10-09-2019
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kent609392, journal = {Kent Akademisi}, issn = {2146-9229}, eissn = {2146-9229}, address = {bilgi@kentakademisi.com}, publisher = {Karadeniz Yazarlar ve Şairler Derneği}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {600 - 617}, doi = {}, title = {İstanbul’da Mevcut Bir Ofis Yapısının Enerji Etkin Tasarım Bağlamında Yenilenmesine Yönelik Bir Yaklaşım}, key = {cite}, author = {Yardımcı, Sinan and Güneli̇, Zülküf} }
APA Yardımcı, S , Güneli̇, Z . (2019). İstanbul’da Mevcut Bir Ofis Yapısının Enerji Etkin Tasarım Bağlamında Yenilenmesine Yönelik Bir Yaklaşım . Kent Akademisi , 12 (3) , 600-617 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kent/issue/49318/609392
MLA Yardımcı, S , Güneli̇, Z . "İstanbul’da Mevcut Bir Ofis Yapısının Enerji Etkin Tasarım Bağlamında Yenilenmesine Yönelik Bir Yaklaşım" . Kent Akademisi 12 (2019 ): 600-617 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kent/issue/49318/609392>
Chicago Yardımcı, S , Güneli̇, Z . "İstanbul’da Mevcut Bir Ofis Yapısının Enerji Etkin Tasarım Bağlamında Yenilenmesine Yönelik Bir Yaklaşım". Kent Akademisi 12 (2019 ): 600-617
RIS TY - JOUR T1 - İstanbul’da Mevcut Bir Ofis Yapısının Enerji Etkin Tasarım Bağlamında Yenilenmesine Yönelik Bir Yaklaşım AU - Sinan Yardımcı , Zülküf Güneli̇ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Kent Akademisi JF - Journal JO - JOR SP - 600 EP - 617 VL - 12 IS - 3 SN - 2146-9229-2146-9229 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kent Akademisi İstanbul’da Mevcut Bir Ofis Yapısının Enerji Etkin Tasarım Bağlamında Yenilenmesine Yönelik Bir Yaklaşım %A Sinan Yardımcı , Zülküf Güneli̇ %T İstanbul’da Mevcut Bir Ofis Yapısının Enerji Etkin Tasarım Bağlamında Yenilenmesine Yönelik Bir Yaklaşım %D 2019 %J Kent Akademisi %P 2146-9229-2146-9229 %V 12 %N 3 %R %U
ISNAD Yardımcı, Sinan , Güneli̇, Zülküf . "İstanbul’da Mevcut Bir Ofis Yapısının Enerji Etkin Tasarım Bağlamında Yenilenmesine Yönelik Bir Yaklaşım". Kent Akademisi 12 / 3 (Eylül 2019): 600-617 .
AMA Yardımcı S , Güneli̇ Z . İstanbul’da Mevcut Bir Ofis Yapısının Enerji Etkin Tasarım Bağlamında Yenilenmesine Yönelik Bir Yaklaşım. KentAkademisi. 2019; 12(3): 600-617.
Vancouver Yardımcı S , Güneli̇ Z . İstanbul’da Mevcut Bir Ofis Yapısının Enerji Etkin Tasarım Bağlamında Yenilenmesine Yönelik Bir Yaklaşım. Kent Akademisi. 2019; 12(3): 600-617.