Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Flirting-Violence As A Social Carrier Of Violence: Example Of Ankara

Yıl 2020, Cilt 13, Sayı 3, 526 - 538, 15.09.2020
https://doi.org/10.35674/kent.722338

Öz

The study was conducted on the definition, the reasons and the types of the concept of flirting-violence which is one of the violence types. The aim of the study is to learn the reactions of the partners against violence and to discuss the existence of flirting-violence by identifying the effects and the reasons of an actual problem like flirting-violence. In the study, it was made use of interview which is a qualitative research technique. It was interviewed with five women and five men between the ages of 18 and 29 who experience homosexual and heterosexual flirting relationship. Although the function and type of violence differs in the findings obtained as a result of the study, it was identified that each individual is exposed to or resort to violence during flirting. It was observed that the partners do not consider some flirting-violence types as violence during the interviews. The interviewees have synthesized the flirting-violence with the concepts of liking and love in the moment it was experienced, and they have begun to be in tendency to normalizing it. Thus some interviewees have been continuing their relationships by being inured to flirting-violence.

Kaynakça

 • Giddens, Anthony. (2013), Sosyoloji (İstanbul: Kırmızı Yayınları).
 • Avşar Baldan, Güliz ve Nalan Akış (2017), “Flört Şiddeti”, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 43 (1): 41-44.
 • Ayyıldız, Asilay Burcu ve Hasan Hüseyin Taylan (2018), “Üniversite Öğrencilerinde Flört Şiddeti Tutumları: Sakarya Üniversitesi Örneği”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 86 (6): 413-427.
 • Fidan, Fatma ve Yeliz Yeşil (2018), “Flört Şiddeti”, Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (1): 16-24.
 • Öztürk Karakuş, Hatice (2016), “Bir Sosyal Taciz Türü Olarak Israrlı Takip –Stalking- Sinema Filmleri Üzerinden Bir Değerlendirme” Route Educational and Social Science Journal, 5 (3): 118-132.
 • Polat, Oğuz (2016), “Şiddet”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 22 (1): 15-34.
 • Olga, Ç. (2018).Heteroseksüel Gençlerin Flört Şiddetine Yönelik Söylemleri. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Özdemir, J. (2019). Otoriter Kimlik Yapısının Flört Şiddeti Üzerine Etkisi: Çukurova Üniversitesi Adana Örneği. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Mersin: Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı.
 • Palabıyık, A. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Flört Şiddetine Yönelik Tutumlarına Yaratıcı Dramanın Etkisi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğiştim Bilimleri Enstitüsü.
 • Sarıhan, B. (2019). Üniversite Öğrencilerinde Flört Şiddetinin Yordayıcıları Olarak Çocukluk Çağı Travma Yaşantıları Ve Toplumsal Cinsiyetçilik Özellikleri. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Aslan, Dilek, Duygu Vefikuluçay, Simge Zeyneloğlu, Türküler Erdost ve Fehminaz Temel (2008) “ Ankara’da İki Hemşirelik Yüksekokulunun Birinci ve Dördüncü Sınıflarında Okuyan Öğrencilerinin Flört Şiddetine Maruz Kalma, Flört İlişkilerinde Şiddet Uygulama Durumlarının ve Bu Konudaki Görüşlerinin Saptanması Araştırması”, http://www.huksam.hacettepe.edu.tr/Turkce/SayfaDosya/flort_siddeti.pdf (27.07.2019). https://www.morcati.org.tr/tr/8-mor-cati-kadin-siginagi-vakfi/8-flort-siddeti (27.07.2019).

Şiddetin Toplumsal Taşıyıcısı Olarak Flört Şiddeti: Ankara Örneği

Yıl 2020, Cilt 13, Sayı 3, 526 - 538, 15.09.2020
https://doi.org/10.35674/kent.722338

Öz

ÖZ: Şiddet türleri içerisinde yer alan flört şiddeti kavramının tanımı, nedenleri, çeşitleri üzerine araştırma yapılmıştır. Çalışmanın amacı flört şiddeti gibi güncel bir konunun etkilerini, nedenlerini saptayarak, partnerlerin şiddet karşısında verdiği tepkiyi öğrenebilmek ve flört şiddetinin varlığını tartışmaktır. Çalışmada nitel araştırma tekniği olan görüşmeden yararlanılmıştır. Ankara ilinde 18 ile 29 yaş aralığında homoseksüel ve heteroseksüel flört ilişkisi yaşayan beş kadın ve beş erkekle görüşülmüştür. Görüşme sonucunda elde edilen bulgularda şiddetin işlevi ve biçimi değişiklik gösterse de her bireyin flört anında şiddete maruz kaldığı veya şiddeti uyguladığı saptanmıştır. Görüşme anında partnerlerin bazı flört şiddeti çeşitlerini şiddet unsuru olarak görmedikleri gözlemlenmiştir. Görüşmeciler flört şiddetinin ilk yaşanma anında bunu sevgi ve aşk kavramları ile sentezlemişler ve normalleştirme eğilimi içerisine girmişlerdir. Nitekim bazı görüşmeciler flört şiddetini kanıksayarak ilişkilerine devam etmektedir.

Kaynakça

 • Giddens, Anthony. (2013), Sosyoloji (İstanbul: Kırmızı Yayınları).
 • Avşar Baldan, Güliz ve Nalan Akış (2017), “Flört Şiddeti”, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 43 (1): 41-44.
 • Ayyıldız, Asilay Burcu ve Hasan Hüseyin Taylan (2018), “Üniversite Öğrencilerinde Flört Şiddeti Tutumları: Sakarya Üniversitesi Örneği”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 86 (6): 413-427.
 • Fidan, Fatma ve Yeliz Yeşil (2018), “Flört Şiddeti”, Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (1): 16-24.
 • Öztürk Karakuş, Hatice (2016), “Bir Sosyal Taciz Türü Olarak Israrlı Takip –Stalking- Sinema Filmleri Üzerinden Bir Değerlendirme” Route Educational and Social Science Journal, 5 (3): 118-132.
 • Polat, Oğuz (2016), “Şiddet”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 22 (1): 15-34.
 • Olga, Ç. (2018).Heteroseksüel Gençlerin Flört Şiddetine Yönelik Söylemleri. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Özdemir, J. (2019). Otoriter Kimlik Yapısının Flört Şiddeti Üzerine Etkisi: Çukurova Üniversitesi Adana Örneği. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Mersin: Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı.
 • Palabıyık, A. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Flört Şiddetine Yönelik Tutumlarına Yaratıcı Dramanın Etkisi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğiştim Bilimleri Enstitüsü.
 • Sarıhan, B. (2019). Üniversite Öğrencilerinde Flört Şiddetinin Yordayıcıları Olarak Çocukluk Çağı Travma Yaşantıları Ve Toplumsal Cinsiyetçilik Özellikleri. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Aslan, Dilek, Duygu Vefikuluçay, Simge Zeyneloğlu, Türküler Erdost ve Fehminaz Temel (2008) “ Ankara’da İki Hemşirelik Yüksekokulunun Birinci ve Dördüncü Sınıflarında Okuyan Öğrencilerinin Flört Şiddetine Maruz Kalma, Flört İlişkilerinde Şiddet Uygulama Durumlarının ve Bu Konudaki Görüşlerinin Saptanması Araştırması”, http://www.huksam.hacettepe.edu.tr/Turkce/SayfaDosya/flort_siddeti.pdf (27.07.2019). https://www.morcati.org.tr/tr/8-mor-cati-kadin-siginagi-vakfi/8-flort-siddeti (27.07.2019).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyoloji
Yayınlanma Tarihi Fall
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Burçin KAPLAN (Sorumlu Yazar)
Artvin Çoruh Üniversitesi
0000-0001-9350-7895
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Eylül 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 13, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Kaplan, B. (2020). Şiddetin Toplumsal Taşıyıcısı Olarak Flört Şiddeti: Ankara Örneği . Kent Akademisi , 13 (3) , 526-538 . DOI: 10.35674/kent.722338

International Refereed and Indexed Journal of Urban Culture and Management

Kent Kültürü ve Yönetimi Uluslararası Hakemli İndeksli Dergi