Yıl 2020, Cilt 13 , Sayı 3, Sayfalar 443 - 459 2020-10-15

Kent Markalaşmasında Mimari ve Gastronomik Unsur Bütünlüğü Analizi: Tarihi Peynirciler Çarşısı ve Van Otlu Peyniri
Architectural and Gastronomic Factor Integrity Analysis in Urban Branding: Historical Cheesemongers Bazaar and Van Herby Cheese

Gülçinay BAŞDOĞAN [1] , Berivan TURAN [2]


Tarihi Peynirciler Çarşısı Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında yapılmış olmasına rağmen, Osmanlı klasik dönem arasta şeklinde inşa edilmiştir. Bu mimari özellikler doğrultusunda araştırma; Tarihi Peynirciler Çarşısı’nın 2018 yılında Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteği ile yapılan restorasyon projesinin tarihi yapıya, yer ve kent markalaşmasına, otlu peynir satışlarına, esnaf ve yerli halk memnuniyetine etkisinin belirlenmesine odaklanmıştır. Buna göre restorasyonun kente, yapıya ve esnafa yönelik olumlu ve olumsuz etkilerini belirlemek için çarşı esnafıyla yüz yüze mülakatlar yapılmıştır. Restorasyon öncesi sakatatçılar ve peynircilerin kullandığı çarşı restorasyon sonrası sadece peynir satışı yapan esnafa kiralanmıştır. Böylelikle Çarşının sağlık ve estetik açısından mekan kalitesi iyileştirilmiştir. Ancak restorasyon projesinin uygulanmasında işçilik ve kullanılan malzeme konusunda bazı sorunlar tespit edilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda; Tarihi Peynirciler Çarşısı Restorasyon projesinin; tarihi yapı ve gastronomi açısından kültürel miras değerlerine, yer markalaşmasına ve kent kimliğine olumlu katkı sağlamasına rağmen ekonomik yönden otlu peynir satışlarında beklenen artışı sağlayamadığı görülmüştür.
Although Historical Cheesemongers Bazaar was built in the first years of the republican period, it was built with the logic of the bazaar in the Ottoman classical period.Research in line with these architectural features; It focused on determining the effect of the restoration project of the Historical Cheesemonger Research in line with these architectural features; It focused on determining the effect of the restoration project of the Historic Cheese Market, which was built in 2018 with the support of the Eastern Anatolia Project Regional Development Administration, on the historical structure, branding of places and cities, sale of herby cheese, shopkeepers and local people. The bazaar used by the offal sellers and cheese mongers before the restoration was rented only to tradesmen selling cheese after the restoration.Thus, space quality of the Bazaar has been improved in terms of health and aesthetics.However, some problems have been determined in the implementation of the restoration project regarding workmanship and the materials used. As a result of the study; Restoration Project of Historical Cheesemongers Bazaar; although it has contributed positively to cultural heritage values, place branding and urban identity in terms of historical structure and gastronomy, it was observed that it did not to achieve the expected increase in herby cheese sales in terms of economy.
 • KAYNAKÇA:
 • Akar, T. (2009). Osmanlı Kentinde Ticari Mekânlar: Bedesten-Han-Arasta-Çarşı Mekânları Literatür Değerlendirmesi, Türkiye Araştırmalar Literatür Dergisi, Cilt 7, Sayı 13. 267-292. 12.01.2020 tarihinde,https://www.academia.edu/38528407/Osmanl%C4%B1_Kentinde_Ticari_Mek.adresindenerişildi.
 • Akturan, U. ve Oğuztimur, S. (2016). Kent Markalaşması Kavramının İçeriği ve Gelişimi: Farklı Disiplinler Farklı Yaklaşımlar, Planlama2016 26(2): 117-129.doi: 10.14744/planlama.2016.76376.
 • Arasta Çarşısı, (2016). Edine Otelleri Arasta Çarşısı. 06.12.2019 tarihinde, https://www.oteledirne.com/arasta-carsisi.html adresinden erişildi.
 • Azbibak, (2018). Selimiye Arastası Hakkında Bilgi, Neler Satılır, Neler Alınır? 06.12.2019 tarihinde, https://www.azbibak.com/selimiye-arastasi-hakkinda-bilgi/adresinden erişildi.
 • Cerreta, M., ve Daldanise, G., (2017). Community Branding (Co-Bra): A Collaborative Decision Making Process for Urban Regeneration, ICCSA 2017, Part III, LNCS 10406, 730–746.doi: 10.1007/978-3-319-62398-6_52
 • Cihangir, E., ; Cihangir, K.Ç., Demirhan, Ö. ve Şeremet, M. (2019). ‘‘Van Tarihi Peynirciler Çarşısının Turizm Sektörü ve Turizm Girişimciliği Açısından Değerlendirilmesi’’, IWACT’19 Internetional West Asia Congress of Tourism Research, 26-29 September 2019 Van, TURKEY, The Congress Book of Proceedings,ISBN: 978-605-7691-34-7. 743-755.
 • DAKA, (2013). Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) 2014-2023 Dönemi TRB2 Bölgesi Bölge Planı, 18.12.2019 tarihinde, https://www.daka.org.tr/panel/files/files/yayinlar/trb2_2014_2023_bp.pdf adresinden erişildi.
 • DAP, (2014). DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Eylem Planı (2014-2018), 16.12.2019 tarihinde, http://www.sp.gov.tr/upload/xSPTemelBelge/files/mnlom+DAP_Eylem_Plani_2014-2018.pdf. adresinden erişildi.
 • Demirhan, Ö., Cihangir, E. ve Şeremet, M. (2019). ‘‘Turistik Ürün Olma Yolunda Geleneksel Van Otlu Peyniri ve Kırsal Kadının Rolü’’, IWACT’19 Internetional West Asia Congress of Tourism Research, 26-29 September 2019 Van TURKEY, The Congress Book of Proceedings,ISBN: 978-605-7691-34-7. 660-675.
 • EKAP, (2020). Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP), Tarihi Peynirciler Çarşısı Restorasyon Çalışmaları Yapım işi İhale Arama Sonucu. 05.01.2020 tarihinde, https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Ortak/IhaleArama/index.html adresinden erişildi.
 • Eshuis, J., Klijn, E.H., ve Erik, B. (2014). Place marketing and citizen participation: branding as strategy to address the emotional dimension of policy making? International Review of Administrative Sciences, 80(1), 151-171. Doi:10.1177/0020852313513872
 • Google Earth, (2019). Tarihi Peynirciler Çarşısı Uydu Görüntüsü. 5.02.2020 tarihinde, https://earth.google.com/web/ adresinden erişildi.
 • Kali, İ. (2018 Şubat 11). Van Kent Kimliğine Kavuşuyor. Vansesi Siyasi Haber Gazetesi. 06.12.2019 tarihinde, http://www.vansesigazetesi.com/yazar-van-kent-kimliligine-kavusuyor-4700.html adresinden erişildi.
 • Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespiti ve Tescilli Hakkındaki Yönetmelik, (2012, 12 Mart). Resmi Gazete (Sayı:28232). https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/20120313-6.htm
 • Kavaratzis, M. (2004). From city marketing to city branding: Towards a theoretical framework for developing city brands. Place Brand Public Dipl 1, 58–73. https://doi.org/10.1057/palgrave.pb.5990005
 • Kavaratzis, M. ve Ashworth, G. (2006). City branding: An effective assertion of identity or a transitory marketing trick?. Place Brand Public Dipl 2, 183–194. https://doi.org/10.1057/palgrave.pb.5990056
 • Mommaas, Hans. (2004). “Cultural Clusters and the Post-industrial City: Towards the Remapping of Urban Cultural Policy”, Urban Studies, 41 (3), 507-532. https://doi.org/10.1080/0042098042000178663
 • Parker, C., Stuart, R., ve Dominic, M. (2015). Back to basics in the marketing of place: the impact of litter upon place attitudes, Journal of Marketing Management31(9-10),1-23.doi: 10.1080/0267257X.2015.1035307
 • Seisdedos, G. ve Vaggıne, P. (2005), The City Branding Processes: the case of Madrid,41st ISoCaRP Congress 2005, 1-10, 10.03.2020 tarihinde, http://www.isocarp.net/Data/case_studies/658.pdf adresinden erişildi.
 • Türkiye Patent ve Marka Kurumu, (2014). Türkiye Patent Enstitüsü Marka Bilgileri, “Van Kahvaltısı Marka Tescil Belgesi”. 10.10.2019 tarihinde, https://online.turkpatent.gov.tr/trademarksearch/pub/#trademark_result_detailadresinden erişildi.
 • Van Büyükşehir Belediyesi, (2014). 2015-2019 Van Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı, Van.
 • Van Büyükşehir Belediyesi, (2017). Van Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, “Peynirciler Çarşısı Proje Raporu”, ETÜT MİM. MÜH. İNŞ. İTH. İHR. SAN. LTD. ŞİT.
 • Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ( 2020). Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü “Otlu Peynir”. 10.01.2020 tarihinde, https://van.tarimorman.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?SayfaId=20 adresinden erişildi.
 • Van, Kahvaltısıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na Girdi, (2014). Milliyet Gazetesi. 10.10. 2019 tarihinde, http://www.milliyet.com.tr/gundem/van-kahvaltisiyla-guinness-rekorlar-kitabina-girdi-1890913 adresinden erişildi.
 • Van Kahvaltısı UNESCO'yla Dünyaya Tanıtılacak, (2019). Anadolu Ajansı, NTV. 9.02.2020 tarihinde, https://www.ntv.com.tr/seyahat/van-kahvaltisi-unescoyla-dunyaya tanitilacak,9feLCtSIQkmMq73iVEKmiQ adresinden erişildi.
 • Van’ın Tarihi Peynirciler Çarşısı Açıldı, 2019. Gündem Van.15.01.2020 tarihinde, https://www.gundemvan.com/van-in-tarihi-peynirciler-carsisi acildi/21790/ adresinden erişildi.
 • Vuignier, R. (2016). Place marketing and place branding: A systematic (and tentatively exhaustive) literature review, HAL archives-ouvertes, 1-93. 01.04.2020 tarihinde, HAL Id: hal-01340352 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01340352 adresinden erişildi.
 • Yalçın Peynirciler Çarşısı Esnafı İle Bir Araya Geldi, (2018). Milliyet Gazetesi.06.12.2019 tarihinde, https://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/van/yalcin-peynirciler-carsisi-esnafiyla-bir-araya-geldi-12582860 adresinden erişildi.
 • Zengin, E. (2017). Küreselleşme Sürecinde Kent Markalama: Model Önerisi Bartın Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler Anabilim Dalı, İstanbul.
Birincil Dil tr
Konular Mimarlık, Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Yayınlanma Tarihi Fall
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3281-911X
Yazar: Gülçinay BAŞDOĞAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTE
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9623-1599
Yazar: Berivan TURAN
Kurum: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2020

APA Başdoğan, G , Turan, B . (2020). Kent Markalaşmasında Mimari ve Gastronomik Unsur Bütünlüğü Analizi: Tarihi Peynirciler Çarşısı ve Van Otlu Peyniri . Kent Akademisi , 13 (3) , 443-459 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kent/issue/57162/731016