Yıl 2020, Cilt 13 , Sayı 3, Sayfalar 475 - 486 2020-10-15

SITES Certification System in Landscape Planning
Peyzaj Alanları Planlamasında SITES Sertifikasyon Sistemi

Pınar ÖZYILMAZ KÜÇÜKYAĞCI [1]


There are many certification systems developed to support sustainable spatial development. These systems have been developed to direct the planning and design processes of the environments for different scales, determine the effects of these areas on the environment and reduce their negative consequences. One of these rating systems is SITES (Sustainable SITES Initiative) which is a system that tests the sustainable design and planning processes of landscape areas. As a system that focuses on the landscape issue and evaluates landscape areas in different scales including public open spaces such as streets, squares, green spaces, park areas. It contributes to the management of this process by focusing on the effects of the planned environment on the ecological system. It makes a classification by evaluating the landscape areas with 10 determined topics. In this context, this research discusses the impact of the SITES certification system on landscape areas. In the research, the examples of certified landscape areas with original functions and characteristics are evaluated then the certification processes of these areas are examined. Issues that come to the fore for landscape areas are discussed. According to the assessment, when SITES is used to create sustainable landscaping areas, more environmental, economic, and social issues can be reviewed and more effective areas can be created in a process.
Sürdürülebilir mekânsal gelişimi desteklemek amacıyla geliştirilen çok sayıda sertifikasyon sistemi bulunmaktadır. Bu sistemler yapı ölçeğinden farklı büyüklükteki ölçeklerde yer alan çevrelerin planlama ve tasarım süreçlerini yönlendirmek, bu alanların çevre üzerinde yaratacağı etkileri belirleyerek olumsuz sonuçlarını azaltmak üzere geliştirilmiştir. Bu derecelendirme sistemlerinden biri olan SITES (Sustainable SITES Initiative) peyzaj alanlarının sürdürülebilir tasarım ve planlama süreçlerini değerlendiren bir sistemdir. Sokak, meydan gibi kamusal açık alanlar gibi farklı ölçekteki peyzaj alanlarını da değerlendiren bir sistem olarak, planlanan çevrenin ekolojik sistemin üzerindeki etkilerine odaklanmakta ve bu sürecin yönetilmesine katkı sağlamaktadır. Peyzaj alanlarını belirlenen 10 konu başlığı üzerinden değerlendirerek bir sınıflandırma yapmaktadır. Bu bağlamda, bu araştırmanın amacı, SITES sertifika sisteminin peyzaj alanları üzerindeki etkisini tartışmaktır. Araştırmada yöntem olarak bu sertifika sistemine dâhil olan farklı fonksiyon ve özgün değer taşıyan peyzaj alanlarına ilişkin örnekler değerlendirilerek, bu alanların sertifikasyon süreçleri incelenmiş, peyzaj alanları için hangi konuların ön plana çıktığı değerlendirilerek SITES sisteminin sürdürülebilir peyzaj alanları yaratmadaki rolü tartışılmıştır.
  • Kats, G. (2003). Green building costs and financial benefits(pp. 2-8). Boston, MA: Massachusetts technology collaborative.
  • PBS, G. (2008). Assessing Green Building Performance: A Post Occupancy Evaluation of 12 GSA Buildings.
  • Reed, R., Bilos, A., Wilkinson, S., & Schulte, K. W. (2009). International comparison of sustainable rating tools. Journal of sustainable real estate, 1(1), 1-22.
  • Sev, A., & Canbay, N. (2009). Dünya genelinde uygulanan yeşil bina değerlendirme ve sertifika sistemleri. Yapı Dergisi Yapıda Ekoloji Eki, 329, 42-47.
  • SITES. (2014) Certified Projects http://www.sustainablesites.org/projects. Erişim tarihi: 15.Temmuz.2020
  • Sustainable Sites Initiative. (2014). SITES v2 rating system for sustainable land design and development. Sustainable Sites Initiative: Austin, TX, USA, 1-151 https://www.usgbc.org/resources/sites-rating-system-and-scorecard. Erişim tarihi: 10.Temmuz.2020
  • Turner, C., Frankel, M., & Council, U. G. B. (2008). Energy performance of LEED for new construction buildings. New Buildings Institute, 4(4), 1-42.
  • USBGC. (2008). The Sustainable Sites Initiative. (USBGC) Aralık 22, 2011 tarihinde The Sustainable Sites Initiative: http://www.sustainablesites.org/pilot_projects/ adresinden alındı
  • USBGC. (2009). The Sustainable Sites Initiative Guidelines and Performance Benchmarks 2009. ASLA, Lady Bird Johnson Wildflower Center at University of Texas;United States Botanic Garden. ABD: USBGC.
Birincil Dil tr
Konular Mimarlık
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7045-7722
Yazar: Pınar ÖZYILMAZ KÜÇÜKYAĞCI (Sorumlu Yazar)
Kurum: GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2020

APA Özyılmaz Küçükyağcı, P . (2020). Peyzaj Alanları Planlamasında SITES Sertifikasyon Sistemi . Kent Akademisi , 13 (3) , 475-486 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kent/issue/57162/770633