Yıl 2021, Cilt 14 , Sayı 1, Sayfalar 122 - 140 2021-04-15

The Importance of Accomodation in Convention Tourism: The Design Criteria and Spatial Standards of Convention Hotels
Kongre Turizminde Konaklamanın Önemi: Kongre Otelleri Tasarım Kriterleri ve Mekânsal Standartları

Büşra ÖZTAŞ [1] , Sibel POLAT [2]


The most preferred venue for convention tourism is convention hotels, which are designed to host national and international meetings and which are the largest of the accommodation facilities. It is seen that the cities which are most preferred for congresses in different countries stand out with qualified convention hotels. Convention hotels should have special design criteria and provide spatial standards to meet the needs of congress participants and to attract more congresses to that city. According to the Turkey Tourism Strategy 2023 Action Plan, it is also necessary to carry out studies about this subject in Bursa which is identified as one of the cities that have appropriate infrastructure for convention tourism. Thus, the aim of this study is to reveal the design criteria and the spatial standards of convention hotels and within this framework to analyze the quality of hotels in which congresses held in Bursa. As a method in the study, literature research, physical assessment of the hotels in Bursa and interviews with related persons were conducted. In the case study, the most preferred convention hotels in different countries and the hotels where congresses are mostly held in Bursa were analyzed and compared according to their location, architectural design, spatial organization and spatial standards.. As a result, it was seen that hotels in Bursa did not meet the design criteria and spatial standards in the current literature. Thus, a recommendation list were developed for convention hotel design to contribute to design of new convention hotels for developing convention tourism in Bursa.
Kongre turizminde en çok tercih edilen mekân türü, ulusal ve uluslararası toplantılara ev sahipliği yapmak üzere tasarlanan, konaklama tesisleri içinde en büyük olan kongre otelleridir. Farklı ülkelerde en fazla kongre yapılan şehirlerin nitelikli kongre otelleriyle öne çıktığı görülmektedir. Kongre katılımcılarının işlevsel gereksinimlerini karşılayabilmek ve ilgili şehre daha çok kongre çekebilmek için kongre otellerinin belirli tasarım kriterlerine ve mekansal standartlara uygun olarak tasarlanması gerekmektedir. Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylem Planı’na göre, kongre turizmine altyapısı uygun illerden biri olarak belirlenen Bursa’da da bu konuda çalışmalar yapılması gerekmektedir. Bu noktada çalışmanın amacı; ilgili literatür üzerinden kongre otellerinin tasarım kriterlerini ve mekânsal standartlarını ortaya koyarak, bu bağlamda Bursa’da kongre yapılan otellerin yeterliliğini analiz etmektir. Çalışmada yöntem olarak, literatür araştırması, Bursa’daki otellerle ilgili yerinde fiziksel tespitler ve yetkililerle görüşmeler yapılmıştır. Alan çalışmasında, farklı ülkelerde en çok tercih edilen kongre otelleriyle, Bursa’da en fazla kongre yapılan oteller konum, mimari tasarım, mekânsal kurgu özellikleri ve mekânsal standartlar açısından analiz edilerek, karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucunda, Bursa’da kongre yapılan otellerin gerekli tasarım kriterlerini ve mekânsal standartları sağlamadığı görülmüştür. Yapılan çalışmanın yeni kongre otellerinin tasarımında mimarlara rehberlik edeceği ve Bursa’da kongre turizminin gelişmesine katkı koyacağı düşünülmektedir.
 • Anonim (1998). 2020 Yılı 1/100.000 Ölçekli Bursa Çevre Düzeni Planı Raporu https://www.bursa.bel.tr/dosyalar/resimler/meclis_imar/105_100000_lekli_plan_deBursa_hkmler_tarm_ve_orman__onama_snrl_tm_1003_2014onayl.pdf –(Erişim tarihi: 25.01.2021).
 • Anonim (2017). Turizm verileri. http://www.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/2140,turizmverileripdf.pdf?0 –(Erişim tarihi: 09.06.2016).
 • Anonim (2017a). Turizm istatistikleri. 2020. http://yigm.kulturturizm.gov.tr –(Erişim tarihi: 25.01.2021).
 • Arber, E. (2008). Türkiye’de Kongre Turizminin Sorunları ve Çözüm Önerilerine Yönelik Bir Alan Araştırması. Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı.
 • Aymankuy, Y. (2006). Kongre Turizmi ve Fuar Organizasyonları. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Balıkçıoğlu, G. (2004). Urban Convention Hotel Design Criteria and A Design Proposal for Ankara Case. Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı.
 • Doğu, O. (1982). Oteller, Birsen Yayınevi, İstanbul.
 • Eker, H. (2016). BURKON Turizm&Kongre Genel Müdürü Hasan Eker ile Yapılan Görüşme 1.
 • Eker, H. (2019). BURKON Turizm&Kongre Genel Müdürü Hasan Eker ile Yapılan Görüşme 2.
 • Gökdağ Aydıncı, B. (2009). Kent Otellerinde Ortak Kullanım Alanlarının İncelenmesi: Talimhane Bölgesi Örneği. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı.
 • ICCA (2017). ICCA Statistics Report Country & City Rankings Public Abstract, Hollanda.
 • Karasu, T. (1985). Kongre Turizmi ve Türkiye, Kültür ve Turizm Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Yayınları, Ankara, 32.
 • Lawson, F. (1995). Hotels&Resorts Planning Design and Refurbishment. Butterworth Architecture, 348.
 • Lawson, F. (2000). Congress, Conveniton&Exhibition Facilities Planning, Design and Management. Architectural Press, 235pp.
 • Opak, B. V. (2009). Beş Yıldızlı Kent Otellerinde Lobi Tasarım İlkeleri (İstanbul Örneğinde Bir İnceleme). Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı.
 • Pembegül, T. (2009). Assesment of Convention Centers From Users Perspective; Application of Importance - Performance Analysis. Yüksek Lisans Tezi, , Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı.
 • Penner, R.H. (1991). Conference Center Planning and Design A Guide for Architects, Designers, Meeting Planners, and Facility Managers. Architectural Design and Technology Press, 256.
 • Penner, R.H., Adams, L., Robson, S.K.A. (2013). Hotel Design Planning and Development. USA, Canada, 420. Peters, P., Erben, C. (1979). Kongre Merkezleri Ve Oteller, Aynak Yayınevi, Ankara.
 • Rutes, W., Penner, R.H. (1985). Hotel Planning and Design. Whitney Library of Design.
 • Var, T., Cesario, F., Mauser, G. (1985). Convention Tourism Modelling, Tourism Management, 194-204.
 • Yetiz Özden A. (2015). Antalya Bölgesinde 1990 ve 2015 Yılları Arasında Yapılan Otellerin Plan Tiplerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, , Adana: Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı.
 • Yürek, S. (2007). 20. yüzyıl Başından Günümüze Adana'da Kent Otellerinin Gelişimi. Yüksek Lisans Tezi, Adana: Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı.
 • X (2019). Yüksek Lisans Tezi………….Üniversitesi…………Anabilim Dalı.
Birincil Dil tr
Konular Mimarlık
Yayınlanma Tarihi Bahar 2021
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4882-4458
Yazar: Büşra ÖZTAŞ
Kurum: AB Mühendislik Mimarlık Tasarım
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4380-0457
Yazar: Sibel POLAT (Sorumlu Yazar)
Kurum: Bursa Uludağ Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Nisan 2021

APA Öztaş, B , Polat, S . (2021). Kongre Turizminde Konaklamanın Önemi: Kongre Otelleri Tasarım Kriterleri ve Mekânsal Standartları . Kent Akademisi , 14 (1) , 122-140 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kent/issue/61369/867792