Yıl 2017, Cilt 7 , Sayı 1, Sayfalar 29 - 40 2017-06-15

Karadeniz’in Fatsa (Ordu) Kıyılarında Tirsi Balıklarının, Alosa immaculata, Büyüklük Dağılımı Üzerine Derinliğin Etkisi

İsmet BALIK [1]


Bu çalışmada, Karadeniz’in Fatsa (Ordu) kıyılarında farklı derinliklerinde bulunan tirsi balığı, Alosa immaculata’ nın büyüklük dağılımları incelenmiştir. Bu amaçla, 32, 34, 36 ve 38 mm göz açıklığındaki galsama ağları ile dört farklı derinlik katmanında (0-14 m, 15-29 m, 30-49 m ve ≥50 m) tirsi balığı avcılığı yapılmıştır. Mart 2013 ile Şubat 2014 tarihleri arasında aylık olarak gerçekleştirilen örnekleme çalışmalarında toplam 314 tirsi balığı yakalanmıştır. Yakalanan tirsi balıklarının sadece 24’ü 0-14 m derinlik katmanında yakalanırken, 77’si 15-29 m, 128’i 30-49 m ve 85’i ≥50 m derinlik katmanından yakalanmıştır. Farklı derinlik katmanlarından yakalanan örneklerin ağırlık ve boylarının ortalamaları ile dağılımları karşılaştırılmıştır. Araştırma bulguları, ağırlık ve boy ortalamaları ile dağılım aralığının 0-14 m’den 50 m’ye kadar derinlik artışıyla tedrici olarak azaldığını, 50 m ve daha derin sularda ise tekrar arttığını ortaya koymuştur. 

Karadeniz, Tirsi, Alosa immaculata, Derinlik
 • Balçık Mısır, G., Tufan, B., ve Köse, S., (2014). Variations in Total Lipid and Fatty Acid Contents of Edible Muscle, Liver, and Roes of Spotless Shad, Alosa immaculata, During Catching Season in Black Sea. Journal of Aquatic Food Product Technology, 25(1), 2-14.
 • Bilecenoglu, M., Taskavak, E., Mater, S. ve Kaya, M. (2002). Checklist of the marine fishes of Turkey. Zootaxa, 113, 1–194.
 • Bone, Q., Marshall, N.B., and Blaxter, J.H.S. (1995). Biology of fishes. Chapman and Hall. London. 332 p.
 • Erguden, D., Turan, F., ve Turan, C., (2011). Length–weight and length–length relationships for four shad species along the western Black Sea coast of Turkey. J. Appl. Ichthyol., 27, 942–944.
 • Ergüden, D., (2006). Türkiye denizlerindeki tirsilerin (Alosa spp.) Moleküler Sistematiği. Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su ürünleri Anabilim Dalı, Adana, 94 s.
 • Fricke, R., Bilecenoglu, M., and Sarı, H. M. (2007). Annotated checklist of fish and lamprey species (Gnathostomata and Petromyzontomorphi) of Turkey, including a Red List of threatened and declining species. Stuttg. Beitr. Nat. Biol., 706, 1-172.
 • Keskin, Ç., (2010). A review of fish fauna in the Turkish Black Sea Karadeniz balık faunası. J. Black Sea/Mediterranean Environment, 16(2), 195-210.
 • Kolarov, P. P., (1960). Hill and hunting Pontic shad on our coast. Proceedings of Research Institute of Fish Resources (pp. 54-58), Varna, BAS.
 • Kottelat, M., and Freyhof, J. (2007). Handbook of European Freshwater Fishes. Cornol, Switzerland: Kottelat.
 • Lassalle, G., Beguer, M., Beaulaton, L., and Rochard, E., (2008). Diadromous fish conservation plans need to consider global warming issues: an approach using biogeographical models. Biological Conservation, 141, 1105-1118.
 • Lassalle, G., Crouzet, P., and Rochard, E., (2009). Modelling the current distribution of European diadromous fishes: an approach integrating regional anthropogenic pressures. Freshwater Biology, 54, 587-606.
 • Lenhardt, M., Navodaru, I., Vassilev, M., Kalauzi, A., Regner, S., Višnjić-Jeftić, Ž., Tošić, K., and Smederevac-Lalic, M., (2016). Model of the Pontic Shad Alosa immaculata (Bennet, 1835) and Anchovy Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758) Catch in the Danube River and Black Sea for the Period 1920-2008. Acta Zoologica Bulgarica, 68 (4), 557-561.
 • Navodaru, I., and Waldman, J. R. (2003). Shads of eastern Europe from the Black Sea: Review of species and fisheries. In: Biodiversity, Status, and Conservation of the World’s Shads. Proceedings of the International Conference on Status and Conservation of Shads World Wide (pp. 69-76) (Vol. 35). Limburg, K. E., and Waldman, J. R. (Eds). Bethesda, MD: American Fisheries Society.
 • Navodaru, I., (2001). Seaward drift of the Pontic Shad larvae (Alosa pontica) and the infl uence of Danube river hydrologyon their travel path through the Danube Delta System. Danube Delta National Institute, TULCEA (pp.749–760), Romania.
 • Pitcher, T.J., and Hart, P.J.B. (1982). Fisheries ecology. Chapman and Hall. London. 414 p.
 • Raikova-Petrova, G., Velikova, S., and Hamwi, N., (2013). Sex structure and fecundity of pontic shad (Alosa immaculata Bennett, 1835) in the Bulgarian sector of Danube. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19 (1), 88-93.
 • Resmi Gazete (2016). 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/35), Ankara.
 • Rozdina, D., Raikova-Petrova, G., and Mirtcheva, P., (2013). Age composition and growth rate of the spawning part of the population of pontic shad Alosa immaculata (Bennett, 1835) in the Bulgarian sector of Danube River. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19, 118-125.
 • Rozdina, D., Raikova-Petrova, G., Mirtcheva, P., and Velikova, S., (2015). Biological Characteristics of Pontic Shad (Alosa immaculata Bennet 1835) from the Bulgarian Sector of Danube River. International Journal of Aquaculture, 5(1), 1-5.
 • Shlyakhov V. A., ve Daskalov G. M. (2009). State of Environment Report 2001 - 2006/7. Retrieved from http://www.blacksea-commission.org/_publ-SOE2009-CH9.asp
 • TUİK, (2016). Su Ürünleri İstatistikleri. Retrieved from http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1005
 • Turan, C., Ergüden, D., Gürlek, M., Çevik, C., and Turan, F., (2015). Molecular Systematic Analysis of Shad Species (Alosa spp.) from Turkish Marine Waters using mtDNA Genes. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 15, 149-155.
 • Whitehead, P.J.P. (1985). FAO Species Catalogue. Clupeoid Fishes of the World (suborder Clupeiodei). An Annotated and Illustrated Catalogue of the Herrings, Sardines, Pilchards, Sprats, Anchovies and Wolfherrings. Part 1:Chirocentridae,Clupeidae and Pristigasteridae. FAO Fisheries Synopsis, Rome, 303 pp.
 • Yankova, M., Pavlov, D., Raykov, V., Minheva, V., ve Radu, G., (2011). Length-weight relationships of ten fish species from the Bulgarian Black Sea waters. Turk J. Zool., 35(2), 265-270
 • Zengin M., Genç Y., ve Tabak I., (1998). Karadeniz’de 1990-1995 Yılları Arasında Avlanan Önemli Ticari Balık Türlerinin Av Verileri Üzerine Araştırmalar (Sonuç Raporu). Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Trabzon Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü, Trabzon, 56 s.
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: İsmet BALIK
Kurum: ORDU ÜNİVERSİTESİ, FATSA DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Haziran 2017

Bibtex @araştırma makalesi { kfbd310535, journal = {Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {1309-4726}, eissn = {2564-7377}, address = {Giresun Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Güre Yerleşkesi 28200 / Giresun}, publisher = {Giresun Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {29 - 40}, doi = {}, title = {Karadeniz’in Fatsa (Ordu) Kıyılarında Tirsi Balıklarının, Alosa immaculata, Büyüklük Dağılımı Üzerine Derinliğin Etkisi}, key = {cite}, author = {BALIK, İsmet} }
APA BALIK, İ . (2017). Karadeniz’in Fatsa (Ordu) Kıyılarında Tirsi Balıklarının, Alosa immaculata, Büyüklük Dağılımı Üzerine Derinliğin Etkisi. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi , 7 (1) , 29-40 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kfbd/issue/28072/310535
MLA BALIK, İ . "Karadeniz’in Fatsa (Ordu) Kıyılarında Tirsi Balıklarının, Alosa immaculata, Büyüklük Dağılımı Üzerine Derinliğin Etkisi". Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi 7 (2017 ): 29-40 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kfbd/issue/28072/310535>
Chicago BALIK, İ . "Karadeniz’in Fatsa (Ordu) Kıyılarında Tirsi Balıklarının, Alosa immaculata, Büyüklük Dağılımı Üzerine Derinliğin Etkisi". Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi 7 (2017 ): 29-40
RIS TY - JOUR T1 - Karadeniz’in Fatsa (Ordu) Kıyılarında Tirsi Balıklarının, Alosa immaculata, Büyüklük Dağılımı Üzerine Derinliğin Etkisi AU - İsmet BALIK Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 29 EP - 40 VL - 7 IS - 1 SN - 1309-4726-2564-7377 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi Karadeniz’in Fatsa (Ordu) Kıyılarında Tirsi Balıklarının, Alosa immaculata, Büyüklük Dağılımı Üzerine Derinliğin Etkisi %A İsmet BALIK %T Karadeniz’in Fatsa (Ordu) Kıyılarında Tirsi Balıklarının, Alosa immaculata, Büyüklük Dağılımı Üzerine Derinliğin Etkisi %D 2017 %J Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi %P 1309-4726-2564-7377 %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD BALIK, İsmet . "Karadeniz’in Fatsa (Ordu) Kıyılarında Tirsi Balıklarının, Alosa immaculata, Büyüklük Dağılımı Üzerine Derinliğin Etkisi". Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi 7 / 1 (Haziran 2017): 29-40 .
AMA BALIK İ . Karadeniz’in Fatsa (Ordu) Kıyılarında Tirsi Balıklarının, Alosa immaculata, Büyüklük Dağılımı Üzerine Derinliğin Etkisi. KFBD. 2017; 7(1): 29-40.
Vancouver BALIK İ . Karadeniz’in Fatsa (Ordu) Kıyılarında Tirsi Balıklarının, Alosa immaculata, Büyüklük Dağılımı Üzerine Derinliğin Etkisi. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi. 2017; 7(1): 40-29.