Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 2, Sayfalar 264 - 274 2019-12-15

Evaluation of The Effects of ELF-EMF on Oxidative Parameters in Brain, Liver and Heart Tissues
ELF-EMF'in Beyin, Karaciğer ve Kalp Dokularında Oksidatif Parametreler Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi

Emine Gülçeri GÜLEÇ PEKER [1] , K. Barbaros BALABANLI [2] , Arın TOMRUK [3] , A. Gülnihal CANSEVEN KURŞUN [4] , Şule COŞKUN CEVHER [5]


The aim of the present study was to investigate the prospective effects of continuous and intermittent extremely low-frequency magnetic fields (ELF-EMFs) on the levels of malondialdehyde (MDA), nitric oxide (NO) and glutathione (GSH) in brain, heart, and liver tissues. The experiments performed on 18 guinea pigs were divided into three groups (n= 6 for each group). 50 Hz of 1.5 mT a magnetic field was used for exposure. Experimental groups were exposed for 4 h/day either continuously or intermittently (2h on/ 2h off/ 2h on) EMF for a period of 7 days. MDA, NO and GSH levels were determined by spectrophotometric methods. The intermittent exposure was increased GSH levels whereas that was reduced MDA levels in the brain when compared to control and continuous exposure groups. GSH concentrations of both experimental groups were found to be elevated in the liver. In the liver and heart, NO levels were increased by the continuous exposure in both administration groups, however, intermittent exposure has reduced NO levels in the both of the experimental groups.  Results of this study indicated that the responses of various tissues to magnetic field exposures differed according to intensity and exposure duration of magnetic fields.

Bu çalışmanın amacı, sürekli ve kesikli aşırı düşük frekanslı manyetik alanların (ELF-EMF) beyin, karaciğer ve kalp dokularında; malondialdehit (MDA), nitrik oksit (NO) ve glutatyon (GSH) seviyeleri üzerindeki muhtemel etkilerini araştırmaktır. 18 gine domuzu üzerinde yapılan deneyler için hayvanlar üç gruba ayrılmıştır (her grup için n = 6). Deney grupları sürekli (4 saat / gün) veya kesikli olarak (2 saat açık / 2 saat kapalı / 2 saat açık) 7 gün boyunca 1.5 Hz frekansında ve 50 mT şiddetinde EMF’ye maruz bırakılmıştır. Dokulardaki MDA, NO ve GSH düzeyleri spektrofotometrik yöntemlerle belirlenmiştir. Kesikli maruziyet; kontrol ve sürekli maruziyet gruplarına kıyasla beyinde GSH seviyelerini arttırırken, MDA seviyelerini düşürmüştür. Her iki maruziyet grubunun GSH konsantrasyonlarının karaciğerde yükseldiği bulunmuştur. Karaciğerde ve kalpte, her iki uygulama grubunda da sürekli maruz kalma ile NO seviyeleri artmış, ancak kesikli maruziyet her iki deney grubunda da NO düzeylerini azaltmıştır. Bu çalışmanın sonuçları, çeşitli dokuların manyetik alan maruziyetlerine tepkilerinin, manyetik alanların yoğunluğuna ve maruz kalma süresine göre değiştiğini göstermiştir.

  • Sirmatel O, Sert C, Tümer C, et al. (2007) Change of nitric oxide concentration in men exposed to a 1.5 T constant magnetic field. Bioelectromagnetics 28(2):152-154.
  • Urtasun R, Conde de la Rosa L, Nieto N. (2008) Oxidative and nitrosative stress and fibrogenic response. Clinical Liver Disease 12(4):769-790.
  • Yin C, Luo X, Duan Y, et al. (2016) Neuroprotective effects of lotus seedpod procyanidins on extremely low frequency electromagnetic field-induced neurotoxicity in primary cultured hippocampal neurons. Biomedicine & Pharmacotherapy 82:628-639.
  • Luo X, Chen M, Duan Y, et al. (2016) Chemoprotective action of lotus seedpod procyanidins on oxidative stress in mice induced by extremely low-frequency electromagnetic field exposure. Biomedicine & Pharmacotherapy 82:640-648. Martínez-Sámano J, Torres-Durán PV, Juárez-Oropeza MA, et al. (2010) Effects of acute electromagnetic field exposure and movement restraint on antioxidant system in liver, heart, kidney and plasma of Wistar rats: a preliminary report. International Journal of Radiation Biology 86(12):1088-1094.
Birincil Dil en
Konular Temel Bilimler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7244-0281
Yazar: Emine Gülçeri GÜLEÇ PEKER (Sorumlu Yazar)
Kurum: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: K. Barbaros BALABANLI

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Arın TOMRUK

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: A. Gülnihal CANSEVEN KURŞUN

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Şule COŞKUN CEVHER

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kfbd594986, journal = {Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {1309-4726}, eissn = {2564-7377}, address = {Giresun Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Güre Yerleşkesi 28200 / Giresun}, publisher = {Giresun Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {264 - 274}, doi = {10.31466/kfbd.594986}, title = {Evaluation of The Effects of ELF-EMF on Oxidative Parameters in Brain, Liver and Heart Tissues}, key = {cite}, author = {Güleç Peker, Emine Gülçeri and Balabanlı, K. Barbaros and Tomruk, Arın and Canseven Kurşun, A. Gülnihal and Coşkun Cevher, Şule} }
APA Güleç Peker, E , Balabanlı, K , Tomruk, A , Canseven Kurşun, A , Coşkun Cevher, Ş . (2019). Evaluation of The Effects of ELF-EMF on Oxidative Parameters in Brain, Liver and Heart Tissues . Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi , 9 (2) , 264-274 . DOI: 10.31466/kfbd.594986
MLA Güleç Peker, E , Balabanlı, K , Tomruk, A , Canseven Kurşun, A , Coşkun Cevher, Ş . "Evaluation of The Effects of ELF-EMF on Oxidative Parameters in Brain, Liver and Heart Tissues" . Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi 9 (2019 ): 264-274 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kfbd/issue/50311/594986>
Chicago Güleç Peker, E , Balabanlı, K , Tomruk, A , Canseven Kurşun, A , Coşkun Cevher, Ş . "Evaluation of The Effects of ELF-EMF on Oxidative Parameters in Brain, Liver and Heart Tissues". Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi 9 (2019 ): 264-274
RIS TY - JOUR T1 - Evaluation of The Effects of ELF-EMF on Oxidative Parameters in Brain, Liver and Heart Tissues AU - Emine Gülçeri Güleç Peker , K. Barbaros Balabanlı , Arın Tomruk , A. Gülnihal Canseven Kurşun , Şule Coşkun Cevher Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31466/kfbd.594986 DO - 10.31466/kfbd.594986 T2 - Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 264 EP - 274 VL - 9 IS - 2 SN - 1309-4726-2564-7377 M3 - doi: 10.31466/kfbd.594986 UR - https://doi.org/10.31466/kfbd.594986 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi Evaluation of The Effects of ELF-EMF on Oxidative Parameters in Brain, Liver and Heart Tissues %A Emine Gülçeri Güleç Peker , K. Barbaros Balabanlı , Arın Tomruk , A. Gülnihal Canseven Kurşun , Şule Coşkun Cevher %T Evaluation of The Effects of ELF-EMF on Oxidative Parameters in Brain, Liver and Heart Tissues %D 2019 %J Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi %P 1309-4726-2564-7377 %V 9 %N 2 %R doi: 10.31466/kfbd.594986 %U 10.31466/kfbd.594986
ISNAD Güleç Peker, Emine Gülçeri , Balabanlı, K. Barbaros , Tomruk, Arın , Canseven Kurşun, A. Gülnihal , Coşkun Cevher, Şule . "Evaluation of The Effects of ELF-EMF on Oxidative Parameters in Brain, Liver and Heart Tissues". Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi 9 / 2 (Aralık 2019): 264-274 . https://doi.org/10.31466/kfbd.594986
AMA Güleç Peker E , Balabanlı K , Tomruk A , Canseven Kurşun A , Coşkun Cevher Ş . Evaluation of The Effects of ELF-EMF on Oxidative Parameters in Brain, Liver and Heart Tissues. KFBD. 2019; 9(2): 264-274.
Vancouver Güleç Peker E , Balabanlı K , Tomruk A , Canseven Kurşun A , Coşkun Cevher Ş . Evaluation of The Effects of ELF-EMF on Oxidative Parameters in Brain, Liver and Heart Tissues. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi. 2019; 9(2): 264-274.