PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Futbolda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi İçin 6222 Sayılı Yasanın Getirdiği Yeni Bir Uygulama: Elektronik Bilet ve Yaşanan Sorunlar

Yıl 2015, Cilt 25, Sayı 2, 141 - 175, 01.06.2015

Öz

Dünya genelinde en çok izlenen ve taraftarı olan spor dalı “futbol” dur. Futbol maalesef zaman zaman diğer sporlara göre daha fazla şiddet unsurlarının sahnelendiği bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu problemlerin başında seyirci şiddeti, holiganizm, fanatizm, şike ve bahis, ırkçılık gibi sporun ruhuyla bağdaşmayan hususlar gelmektedir. Sporda şiddetin önlenmesine yönelik yasal düzenlemeler yapılmasına rağmen uygulamalarda yaşanan problemler neticesinde istenilen verim alınamamaktadır. Bu kapsamda 14 Nisan 2011 tarihinde 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun yürürlüğe girmiş ve bu kanunla birlikte yeni bir uygulama olan elektronik bilet uygulamasına geçilmiştir. Ancak uygulamaya sokulan bu kanun spor sahalarında huzur ve güven ortamını sağlamakla birlikte birçok sorunu beraberinde getirmiştir

A New Application by Law No.6222 For Prevention of Football Violence and Disorder: Electronic Ticket and Problems Experienced

Yıl 2015, Cilt 25, Sayı 2, 141 - 175, 01.06.2015

Öz

Football is the most popular sport and has the greatest amount of fans in the world. Football stadiums, however, have been home to acts of violence more frequently than any other sports. At the top of problems witnessed in football matches are the violence of audience, hooliganism, fanaticism, racism, match-fixing and betting, which are all incompatible with the spirit of sport. Although there are legal regulations for the prevention of violence in sports, desired results cannot be obtained due to some problems experienced in their application. In this context, on 14 April 2011 in Law No. 6222 entered into force on the Prevention of Violence and Disorder in Sports and in accordance with the application of this law, electronic ticketing has been put into practice. However, the application of this law brought about many problems along with peace and tranquility in football stadiums

Ayrıntılar

Diğer ID JA79SG46CC
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Rüstem ÜSTÜNEL Bu kişi benim


Zafer ALKURT Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 25, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Üstünel, R. & Alkurt, Z. (2015). Futbolda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi İçin 6222 Sayılı Yasanın Getirdiği Yeni Bir Uygulama: Elektronik Bilet ve Yaşanan Sorunlar . Kara Harp Okulu Bilim Dergisi , 25 (2) , 141-175 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/khobilim/issue/34217/378222