Yıl 2018, Cilt 2 , Sayı 1, Sayfalar 68 - 71 2018-06-30

İslâm Düşüncesinde Ahlâkî Önermelerin Kaynağı

Tahsin DEMİR [1]


İslâm Düşüncesinde Ahlâkî Önermelerin Kaynağı adlı kitap, muhtelif açılardan kaleme alınmış pek çok değerlendirmeler ışığında İslâm ahlâk düşüncesinin mahiyetine ilişkin yapılan soruşturmaları belirginleştirmeyi hedeflemektedir. Bu bakımdan çalışma, İslâm ahlâk mirası ile ilgili malzemeyi göstermesi ve bütünü tamamlayan parça olması yönünden önemi haiz bir çalışma olarak görülmelidir. Eser, İslâm düşünce geleneğinde “ahlâk”a ilişkin temel perspektifleri ortaya koyan yazınlardan oluşmaktadır. “Ahlâki önermelerin kaynağı nedir?” veya “Ahlâkî olanı belirleyen nedir?” sorusu etrafında özellikle felsefî- kelâmî anlayışlar üzerinden İslâm ahlâk düşüncesi mercek altına alınmıştır. Başka bir ifadeyle kitapta “Ahlâkî ilke nedir?” tartışması ekseriyetle felsefî ve kelâmî içerimleriyle verilmiştir. Bu nedenle çalışmanın muhtevasını teoloji ve felsefenin İslâm düşünce tarihinde varlık-değer-bilgi etrafında yürüttüğü tartışmaların ahlâk özelindeki mülahazaları belirlemektedir. 

Ahlâk, İslam Düşüncesi, Felsefe, Ahlâk Felsefesi
  • İslâm Düşüncesinde Ahlâkî Önermelerin Kaynağı, Ed: Eşref Altaş & Mervenur Yılmaz, İstanbul: Nobel Yayınları, 2016
Birincil Dil tr
Bölüm Kitap Değerlendirmeleri
Yazarlar

Yazar: Tahsin DEMİR (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Kabul Tarihi : 8 Temmuz 2018
Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2018

ISNAD Demi̇r, Tahsin . "İslâm Düşüncesinde Ahlâkî Önermelerin Kaynağı". Kocaeli İlahiyat Dergisi 2 / 1 (Haziran 2018): 68-71 .