Yıl 2019, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 205 - 208 2019-12-28

Şatah/şathiye, sûfînin, tecelli-i ilâhî vesilesiyle yaşadığı derûnî hâlin tesir ve şiddetiyle zâhirde şer‘i şerîfe muğayir sarfettiği sözlerdir. Çoğulu “şathiyyât”dır. “Tasavvuf tarihinde sûfîlerden nakledilen bu sözlere, açık seçik anlaşılamadığından müteşâbihât da denilmiştir. İlahî feyz ve güçlü tecelliler altında, kendinden geçip coşan sûfîlerin, dışı itibarıyla akla ve şeriata aykırı gibi gelen bu sözlerinin anlaşılıp yorumlanması problemi, tarih boyunca sûfîlerle zahir uleması arasında büyük tartışmalara sebep olmuştur.”

Sufism, history of sufism
  • Words of Ecstasy in Sufism Ernst, Carl W. State University of New York (SUNY) Press, 1985, 184 s. Abdurrahman MIHCIOĞLU
Birincil Dil tr
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Kitap Değerlendirmeleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1010-157X
Yazar: Abdurrahman MIHCIOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: FATIH SULTAN MEHMET FOUNDATION UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Tarihler

Kabul Tarihi : 24 Aralık 2019
Yayımlanma Tarihi : 28 Aralık 2019

ISNAD Mıhcıoğlu, Abdurrahman . "Words of Ecstasy in Sufism". Kocaeli İlahiyat Dergisi 3 / 2 (Aralık 2019): 205-208 .