Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

MAKRO PAZARLAMA: BİR PAZARLAMA DÜŞÜNCE EKOLÜ OLARAK KAVRAMSALLAŞMA SÜRECİ VE KURUMSALLAŞMASI

Yıl 2018, Cilt: 10 Sayı: 18, 250 - 269, 30.05.2018
https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.428686

Öz

Pazarlama tarihi
çok eskilere dayanan bir işletmecilik faaliyetidir. Ancak pazarlamanın akademik
bir düşünce olarak ortaya çıkması 20. yy’da olmuştur. Bütün düşünce alanlarında
olduğu gibi pazarlama disiplininde de çeşitli düşünce ekolleri vardır.
Bunlardan birisi de “Makro Pazarlama” ekolüdür. Makro pazarlama için birçok
tanım vardır. Bu tanımlarda toplumsal konularla ilgili olma ve makro bakış
açısı başat niteliktedir. Makro pazarlama düşüncesi de zaman içerisinde değişim
göstermiştir. Makro pazarlama alanında çalışmalar yapan akademisyenlerin
çeşitli kurumsallaşma girişimleri olmuştur. Ayrıca daha önce makro pazarlama
içerisinde bir çalışma alanı kabul edilen kimi alt disiplinler kendi konferanslarını
toplamışlar ve dergilerini çıkartarak ayrı birer çalışma alanı olarak
kurumsallaşmışlardır. Bu çalışmada makro pazarlama düşüncesinin tanımı, tarihi
gelişimi, kavramsallaşma süreci ve kurumsallaşma çalışmaları ele alınmıştır.

Kaynakça

 • BARTELS, R. ve JENKINS R. L. (1977). “Macromarketing: What is it? What should it be? How should it be managed and taught?”, Journal of Marketing, 41 (October): 7-20.
 • BRUNSWICK, G. J. (2014). “A Chronology Of The Definition Of Marketing”, Journal of Business & Economics Research – Second Quarter 2014, 12 (2): 105-114.
 • DHOLAKIA, N. (2012). “Being Critical in Marketing Studies: The Imperative of Macro Perspectives”, Journal of Macromarketing, 32 (2), June: 220-225.
 • DIXON, D. F. (1995). “Retailing in classical Athens: Gleanings from contemporary literature and art”, Journal of Macromarketing 15 (1): 74-85.
 • DIXON D. F. (2002). “Emerging macromarketing concepts: from Socrates to Alfred Marshall”, Journal of Business Research 55: 737– 745.
 • ERDOĞAN, B. Z. ve DOĞAN, V. (2012). “Ekonomik İnsan’dan Sosyo-Ekonomik İnsan’a: Pazarlamanın İktisadi Temelleri ve Pazarlama İçin Bir Çıkarım”, Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 4 (2), Aralık: 11-32.
 • ERDOĞAN, B. Z., TİLTAY, M. A. ve KİMZAN, H. S. (2011). “Pazarlama Teorisi’nin Felsefi Temelleri: Değişim mi, İlişki mi?”, Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 3 (1):1-28
 • FIRAT, F.A., DHOLAKİA, N. ve BAGOZZİ, R. P. (Editörler) (1987). Philosophical and radical thought in marketing, Lexington, MA: Heath.
 • FISK, G. (1967). Marketing systems, an introductory analysis, Harper & Row Pub., New York.
 • FISK, G. (1981). “An invitation to participate in the affairs of the Journal of Macromarketing”, Journal of Macromarketing, 1 (1): 3-6.
 • FISK, G. (1986). Marketing management technology as a social process, Harper & Row, New York.
 • GUNN, B. (1975). “The Anatomy of the Macro-Marketing System”, Journal of the Academy of Marketing Science, 3 (2): 161-171
 • GUNDLACH, G. T. (2007). “The American Marketing Association’s 2004Definition of Marketing: Perspectives on ItsImplications for Scholarship and the Role andResponsibility of Marketing in Society”, Journal of Public Policy & Marketing, 26 (2) Fall:243-250.
 • HUNT, S. D. (1976). “The Nature and Scope of Marketing”, Journal of Marketing, 40 (3) Jul.: 17-28.
 • HUNT, S. D. (1981). “Macromarketing as a Multidimensional Concept”, Journal of Macromarketing 1 (Spring): 7-8
 • HUNT, S. D. (2010). Marketing Theory- Foundation, Controversy, Strategy, Resource-Advantage Theory, M. E. Sharpe Inc., New York.
 • HUNT, S. D. (2011). “On the Founding of the Journal of Macromarketing”, Journal of Macromarketing, 31(2): 199-214
 • HUNT, S. D. (2012.) “Toward the Institutionalization of Macromarketing: Sustainable Enterprise, Sustainable Marketing, Sustainable Development, and the Sustainable Society”, Journal of Macromarketing, 32(4): 404-411
 • HUNT, S. D. ve BURNETT, J. J. (1982). “The Macromarketing/Micromarketing Dichotomy: A Taxonomical Model”, Journal of Marketing, Vol. 46: 11-26.
 • KILBOURNE, W. E. (2008). “How Macro Should Macromarketing Be?”, Journal of Macromarketing, 28 (2): 189-191.
 • LAYTON, R. A. (2007). “Marketing Systems: A Core Macromarketing Concept”, Journal of Macromarketing 27 (3): 227-42.
 • LAYTON, R. A. ve GROSSBART, S. (2006). “Macromarketing: Past, Present, and Possible Future”, Journal of Macromarketing, 26 (2): 193-213.
 • LUSCH, R. F. (2006). “The Small and Long View”, Journal of Macromarketing, 26 (2): 240-244
 • LUSCH, R. F. (2007). “Marketing’s Evolving Identity: Defining Our Future”, Journal of Public Policy & Marketing, 26 (2): 261–268
 • MEADE, W. K. ve NASON, R. W. (1991). “Toward A Unified Theory of Macromarketing:A Systems Theoretic Approach”, Journal of Macromarketing, 11(2):72-82.
 • MICK, D. G., BATEMAN, T. S. ve LUTZ, R. J. (2008). “Wisdom: Exploring the Pinnacle of Human Virtues As a Central Link from Micromarketing to Macromarketing Social Science Research Network”, ulaşılabilir: SSRN:http://ssrn.com/abstract=1272471 veya http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1272471 (15 Haziran 2017).
 • MITTELSTAEDT, J D, KILBOURNE, W. E. ve MITTELSTAEDT, R. A. (2006). “Macromarketing as Agorology: Macromarketing Theory and the Study of the Agora”, Journal of Macromarketing, 26 (2): 131-142
 • MITTELSTAEDT, J. D., SHULTZ, II C. J., KILBOURNE, W. E. ve PETERSON, M. (2014). “Sustainability as Megatrend: Two Schools of Macromarketing Thought”, Journal of Macromarketing, 34(3): 253-264
 • MITTELSTAEDT, J. D., KILBOURNE, W. E. ve SHULTZ II, C. J. (2015). “Macromarketing approaches to thought development in positive marketing: Two perspectives on a research agenda for positive marketing scholars”, Journal of Business Research (2015), http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.06.038. (17 Nisan 2016).
 • MOYER, R. (1972). Macro Marketing: A Social Perspective, John Wiley & Sons, Inc., New York.
 • MUCUK, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri, 19. Basım, Türkmen Kitabevi, İstanbul.
 • NASON, R. W. (2006). “The Macromarketing Mosaic”, Journal of Macromarketing, 26 (2): 219-223.
 • NASON, R. W. (2011). “Institutionalization of macromarketing”, Journal of Historical Research in Marketing, 3 (2): 261 – 268.
 • PETERSON, M. (2013). Sustainable Enterprise: A Macromarketing Perspective, Sage Publication, Thousand Oaks, CA, USA.
 • RADFORD, S. K., HUNT, D. M. ve ANDRUS, D. (2015). “Experiential Learning Projects: A Pedagogical Path to Macromarketing Education”, Journal of Macromarketing 2015, 35(4): 466-472.
 • REPPEL, E. A. (2012). “Reflections on Sustainable Enterprise: A Macromarketing Approach for Macromarketing Education”, Journal of Macromarketing 32(4): 397-403.
 • SHAPIRO, S. J., (2006). “Macromarketing: origins, development, current status and possible future direction”, European Business Review, 18 (4): 307 – 321.
 • SHAPIRO, S. J., (2008). “An Open Source, Controversies-based Macromarketing Chapter: An Initial Step toward a Free Online Macromarketing Course?”, Journal of Macromarketing, 28 (4) December: 426-428.
 • SHAW, E. H. (1995). “The First Dialogue on Macromarketing”, Journal Of Macromarketing • 15 (1): 7-20.
 • SHAW, E. H. ve JONES, D. G. B. (2005). “A history of schools of marketing thought”, Marketing Theory, 5(3): 239–281.
 • SHETH, J. N. ve GARDNER, D. (1982). History of Marketing Thought: An Update, (Ed.) BUSH, R ve HUNT S. D., Marketing Theory: Philosophy of Science Perspectives, Chicago: AMA : 52-58.
 • SHULTZ II, C. J. (2007). Macromarketing. (Ed.) WILKIE, W., G. GUNDLACH, & L. Goldberg-Bloch Explorations in Marketing and Society, American Marketing Association & South-Western Publishers, Cincinnati, Oh.: 766-784.
 • ÜNER, M. M. (2003). “Pazarlama Tanımı Üzerine”, Pazarlama ve İletişim Kültür (Pİ) Dergisi, 4(4): 44-56.
 • ÜNER, M. M. (2009). “Pazarlama Karması Paradigmasında Pazarlama Tanımı”, Pazarlama ve İletişim Kültür (Pİ) Dergisi, 29(3): 4-16.
 • WILKIE, W. L. ve MOORE, E. S. (1999). “Marketing’s contributions to society”, Journal of Marketing, 63(Special Issue): 198–218.
 • WILKIE, W. L. ve MOORE, E. S. (2003). “Scholarly Research in Marketing: Exploring the “4 Eras” of Thought Development”, Journal of Public Policy & Marketing, 22 (2): 116-146.
Toplam 46 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm ARAŞTIRMA MAKALELERİ
Yazarlar

Ahmet Kayaoğlu Bu kişi benim 0000-0002-7713-7342

Yayımlanma Tarihi 30 Mayıs 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 10 Sayı: 18

Kaynak Göster

APA Kayaoğlu, A. (2018). MAKRO PAZARLAMA: BİR PAZARLAMA DÜŞÜNCE EKOLÜ OLARAK KAVRAMSALLAŞMA SÜRECİ VE KURUMSALLAŞMASI. Akademik Araştırmalar Ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 10(18), 250-269. https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.428686
AMA Kayaoğlu A. MAKRO PAZARLAMA: BİR PAZARLAMA DÜŞÜNCE EKOLÜ OLARAK KAVRAMSALLAŞMA SÜRECİ VE KURUMSALLAŞMASI. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD). Mayıs 2018;10(18):250-269. doi:10.20990/kilisiibfakademik.428686
Chicago Kayaoğlu, Ahmet. “MAKRO PAZARLAMA: BİR PAZARLAMA DÜŞÜNCE EKOLÜ OLARAK KAVRAMSALLAŞMA SÜRECİ VE KURUMSALLAŞMASI”. Akademik Araştırmalar Ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 10, sy. 18 (Mayıs 2018): 250-69. https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.428686.
EndNote Kayaoğlu A (01 Mayıs 2018) MAKRO PAZARLAMA: BİR PAZARLAMA DÜŞÜNCE EKOLÜ OLARAK KAVRAMSALLAŞMA SÜRECİ VE KURUMSALLAŞMASI. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 10 18 250–269.
IEEE A. Kayaoğlu, “MAKRO PAZARLAMA: BİR PAZARLAMA DÜŞÜNCE EKOLÜ OLARAK KAVRAMSALLAŞMA SÜRECİ VE KURUMSALLAŞMASI”, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), c. 10, sy. 18, ss. 250–269, 2018, doi: 10.20990/kilisiibfakademik.428686.
ISNAD Kayaoğlu, Ahmet. “MAKRO PAZARLAMA: BİR PAZARLAMA DÜŞÜNCE EKOLÜ OLARAK KAVRAMSALLAŞMA SÜRECİ VE KURUMSALLAŞMASI”. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 10/18 (Mayıs 2018), 250-269. https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.428686.
JAMA Kayaoğlu A. MAKRO PAZARLAMA: BİR PAZARLAMA DÜŞÜNCE EKOLÜ OLARAK KAVRAMSALLAŞMA SÜRECİ VE KURUMSALLAŞMASI. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD). 2018;10:250–269.
MLA Kayaoğlu, Ahmet. “MAKRO PAZARLAMA: BİR PAZARLAMA DÜŞÜNCE EKOLÜ OLARAK KAVRAMSALLAŞMA SÜRECİ VE KURUMSALLAŞMASI”. Akademik Araştırmalar Ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), c. 10, sy. 18, 2018, ss. 250-69, doi:10.20990/kilisiibfakademik.428686.
Vancouver Kayaoğlu A. MAKRO PAZARLAMA: BİR PAZARLAMA DÜŞÜNCE EKOLÜ OLARAK KAVRAMSALLAŞMA SÜRECİ VE KURUMSALLAŞMASI. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD). 2018;10(18):250-69.