Yıl 2019, Cilt 11 , Sayı 20, Sayfalar 29 - 40 2019-05-29

BRICS EKONOMİLERİNDE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ İLE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN PANEL VERİ ANALİZİ: 2000-2016 DÖNEMİ

Erdal ALANCIOĞLU [1] , Mustafa ŞİT [2]


Bu çalışmada yükselen yıldızlar olarak görülen BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika) ekonomileri için TFV ile ekonomik büyüme ilişkisi araştırılmıştır. Uygulamada2000-2016 dönemi için TFV ile ekonomik büyüme ilişkisi panel veri analizi yöntemiyle araştırılmıştır. Çalışmada ilgili ülkelerin TFV ve GSYİH arasındaki uzun dönemli ilişki Homojenlik(delta) testi ve ülkelerin yatay kesit bağımlılığını dikkate alan Westerlund (2007) LM Bootstrapt eşbütünleşme testi ile analiz edilmiştir. Bu yönüyle çalışma, mevcut literatürde henüz tam olarak araştırılmayan gelişmekte olan BRICS ekonomilerinin büyüme kaynaklarının daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmaktadır. Analiz bulgularına göre, değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki tespit edilmiştir.Çalışmanın bulguları, BRICS ekonomilerinde ekonomik büyümenin kaynağında TFV’nin önemli bir gösterge olduğunu desteklemektedir.

Toplam Faktör Verimliliği (TFV), BRICS, LM Bootstrapt Eşbütünleşme Testi
  • ABRAMOVITZ, M. (1956). Resource and Output Trends in the United States Since 1870. American Economic Review 46 (2):1-23.ALTINTAŞ, H ve MERCAN, M. (2015). AR-GE Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Yatay Kesit Bağımlılığı Altında Panel Eşbütünleşme Analizi, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 70(2): 345-376.ALTUĞ, S and FİLİZTEKİN, A. (2006). 2 Productivity and Growth. The Turkish Economy: The Real Economy, Corporate Governance and Reform, Routledge: New York.BAIER, S. L., DWYER JR, G. P., and TAMURA, R. (2006). How Important are Capital and Total Factor Productivity for Economic Growth? Economic Inquiry, 44(1): 23-49.BOSWORTH, B and COLLINS, S. M. (2003). The Empirics of Growth: An Update. Brookings Papers on Economic Activity, 2003(2): 113-206.BREITUNG, J. (2000). The Local Power of Some Unitroot Tests for Panel Data, In: BALTAGI, B. (Ed.), Non Stationary Panels, Panel Cointegration, and Dynamic Panels, Advances in Econometrics. JAI: Amsterdam, (15): 161-178.BREUSCH, T and PAGAN, A. (1980), The Lagrange Multiplier Test and its Application to Model Specifications in Econometrics. Reviews of Economics Studies, 47(1): 239–253.CHOİ, I. (2001). Unit Root Testsf or Panel Data. Journal of International Money and Finance, 20(2): 249–272.DELİKTAŞ, E. (2002). Türkiye Özel Sektör İmalat Sanayinde Etkinlik ve Toplam Faktör Verimliliği Analizi. ODTÜ Gelişme Dergisi, 29(3-4): 247-284.DE VRIES, G. J., ERUMBAN, A. A., TIMMER, M. P., VOSKOBOYNIKOV, I., and WU, H. X. (2012). Decon Structing the BRICs: Structural Transformation and Aggregate Productivity Growth. Journal of Comparative Economics, 40(2): 211-227.GÖÇER, İ. (2013). “Ar-Ge Harcamalarının Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı, Dış Ticaret Dengesi ve Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri”, Maliye Dergisi, 165(2): 215-240.GÜRAK, H. (2015). Ekonomik Büyüme ve Kalkınma “Kuramlar, Eleştiriler ve Alternatif Bir Büyüme Modeli”, Nobel Yayınevi, Ankara.HADRI, K. (2000). Testing for Stationarity in Heterogeneous Panel Data. Econometrics Journal, 3(2): 148–161.HAN, G., KALIRAJAN, K., and SINGH, N. (2004). Productivity, Efficiency and Economic Growth: East Asia and the Rest of the World. The Journal of Developing Areas, 99-118.IM, K.S., M.H. PESARANAND Y. SHIN. (2003). Testing for Unitroots in Heterogeneous Panels. Journal of Econometrics, 115(1): 53–74.İSABETLİ, İ.,& TUNALI, H. TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ÇOK BOYUTLU PANEL VERİ MODELİ İLE ANALİZİ. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 10(18), 189-199.İSMİHAN, M and METİN-ÖZCAN, K. (2005). Sources of Growth in the Turkish Economy, 1960-2004. In ERF12th Annual Conference. Cairo, Egypt.ISMİHAN, M AND METİN-OZCAN, K. (2009). Productivity and Growth in an Unstable Emerging Market Economy: The Case of Turkey, 1960-2004. Emerging Markets Finance and Trade, 45(5): 4-18.KUBONIWA, M. (2011). The Russian Growth Path and TFP Changes in Light of Estimation of the Production Function Using Quarterly Data. Post-Communist Economies, 23(3): 311-325.LEVİN, A., C.F. LİN and C.S.J. CHU. (2002). Unitroot Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite-Sample Properties. Journal of Econometrics, 108(1): 1–24.MADDALA, G.S. and S. WU, (1999), A Comparative Study of Unitroot Tests With Panel Data and a New Simple Test. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, (61): 631-652.MALLICK, J. (2015). Globalisation, Structural Change and Labour Productivity Growth in BRICS Economy (No. 141). FIW WorkingPaper.PESARAN, M.H. (2004). General Diagnostic Tests for Crosssection Dependence in Panels, Cambridge University, WorkingPaper, No. 0435.PESARAN,M. H. (2006). A Simple Panel Unitroot Test in the Presence of Crosssection Dependence, Cambridge University, WorkingPaper, No. 0346.PESARAN, M.H., ULLAHAND, A and YAMAGATA, T. (2008). A Bias-Adjusted LM Test of Errorcross-Section Independence, Royal Economic Society. Econometrics Journal, 11(1): 105-127.PESARAN, M. H and YAMAGATA, T. (2008). Testings Lope Homogeneity in Large Panels. Journal of Econometrics, 142(1): 50-93.SAYGILI, Ş., CİHAN, C VE YURTOĞLU, H. (2005). Türkiye Ekonomisinde Sermaye Birikimi Verimlilik ve Büyüme: 1972-2003, Devlet Planlama Teşkilatı Yayın No: 2686, Ankara.SOLOW, R. M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics, 70(1): 65-94.SOLOW, R. M. (1957). Technical Change and the Aggregate Production Function. There View of Economics and Statistics, 39(3): 312-320.SWAMY. P. A. V. B. (1970). Efficient Inference in a Random Coefficient Regression Model. Econometrica, 38(2): 311-323.ŞENTÜRK M., AKBAŞ YUSUF EKREM, and ÖZKAN GOKCEN. (2014). "Cross Sectional Dependence and Cointegration Analysis Among the GDP-Foreign Direct Investment and Aggregate Credits: Evidence from Selected Developing Countries." Asian Economic and Financial Review 4(11): 1485.TUĞCU, C. T and TİWARİ, A. K. (2016). Does Renewable and/or Non-Renewable Energy Consumption Matter for Total Factor Productivity (TFP) Growth? Evidence from the BRICS. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 65, 610-616.TÜREDİ, S ve TOPAL, M.H .(2017). Militarizm ve Küreselleşme: MENA Ülkeleri ve Türkiye Üzerine Ampirik Bir Araştırma, IBANESS Conference Series – Kırklareli/ Turkey, 23-24 Eylül 2017.ÜNGÖR, M ve KALAFATCILAR, M. K. (2014). Productivity, Demographics and Growth in Turkey: 2004–2012. Ekonomi-Tek, 3(1): 23-56.VERGİL, H. ve ABASIZ, T. (2008). Toplam Faktör Verimliliği, Hesaplanması ve Büyüme İlişkisi: Collins Bosworth Varyans Ayrıştırması. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (16): 160-188.WESTERLUND, J AND EDGERTON, D.L. (2007). “A Panel Bootstrap Cointegration Test”, Economics Letters (97): 185–190.WORLD BANK DATABASE, (2018), PWT 9.0Datas, https://www.rug.nl/ggdc/docs/pwt90.xlsx
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Bölüm ARAŞTIRMA MAKALELERİ
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5008-4957
Yazar: Erdal ALANCIOĞLU
Kurum: HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9694-0547
Yazar: Mustafa ŞİT (Sorumlu Yazar)
Kurum: HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Mayıs 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kilisiibfakademik457238, journal = {Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)}, issn = {1309-3762}, eissn = {2149-1585}, address = {}, publisher = {Kilis 7 Aralık Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {11}, pages = {29 - 40}, doi = {10.20990/kilisiibfakademik.457238}, title = {BRICS EKONOMİLERİNDE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ İLE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN PANEL VERİ ANALİZİ: 2000-2016 DÖNEMİ}, key = {cite}, author = {Alancıoğlu, Erdal and Şi̇t, Mustafa} }
APA Alancıoğlu, E , Şi̇t, M . (2019). BRICS EKONOMİLERİNDE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ İLE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN PANEL VERİ ANALİZİ: 2000-2016 DÖNEMİ . Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) , 11 (20) , 29-40 . DOI: 10.20990/kilisiibfakademik.457238
MLA Alancıoğlu, E , Şi̇t, M . "BRICS EKONOMİLERİNDE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ İLE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN PANEL VERİ ANALİZİ: 2000-2016 DÖNEMİ" . Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 11 (2019 ): 29-40 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kilisiibfakademik/issue/45504/457238>
Chicago Alancıoğlu, E , Şi̇t, M . "BRICS EKONOMİLERİNDE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ İLE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN PANEL VERİ ANALİZİ: 2000-2016 DÖNEMİ". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 11 (2019 ): 29-40
RIS TY - JOUR T1 - BRICS EKONOMİLERİNDE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ İLE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN PANEL VERİ ANALİZİ: 2000-2016 DÖNEMİ AU - Erdal Alancıoğlu , Mustafa Şi̇t Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.457238 DO - 10.20990/kilisiibfakademik.457238 T2 - Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) JF - Journal JO - JOR SP - 29 EP - 40 VL - 11 IS - 20 SN - 1309-3762-2149-1585 M3 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.457238 UR - https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.457238 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) BRICS EKONOMİLERİNDE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ İLE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN PANEL VERİ ANALİZİ: 2000-2016 DÖNEMİ %A Erdal Alancıoğlu , Mustafa Şi̇t %T BRICS EKONOMİLERİNDE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ İLE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN PANEL VERİ ANALİZİ: 2000-2016 DÖNEMİ %D 2019 %J Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) %P 1309-3762-2149-1585 %V 11 %N 20 %R doi: 10.20990/kilisiibfakademik.457238 %U 10.20990/kilisiibfakademik.457238
ISNAD Alancıoğlu, Erdal , Şi̇t, Mustafa . "BRICS EKONOMİLERİNDE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ İLE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN PANEL VERİ ANALİZİ: 2000-2016 DÖNEMİ". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 11 / 20 (Mayıs 2019): 29-40 . https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.457238
AMA Alancıoğlu E , Şi̇t M . BRICS EKONOMİLERİNDE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ İLE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN PANEL VERİ ANALİZİ: 2000-2016 DÖNEMİ. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD). 2019; 11(20): 29-40.
Vancouver Alancıoğlu E , Şi̇t M . BRICS EKONOMİLERİNDE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ İLE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN PANEL VERİ ANALİZİ: 2000-2016 DÖNEMİ. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD). 2019; 11(20): 29-40.