Yıl 2019, Cilt 11 , Sayı 20, Sayfalar 219 - 230 2019-05-29

İçsel para, Post Keynesyen iktisadın en önemli kavramlarından biridir. Post Keynesyen içsel para teorisi, banka kredilerinin para arzını belirlemedeki önemine vurgu yapmaktadır. Ancak içsel para, Post Keynesyenlerin kendi aralarında anlaşmazlığa düşmesine de yol açmaktadır.  Uyumcu ve yapısalcı olarak adlandırılan yaklaşımlar, özellikle kredi tabanlı para arzı eğrisinin eğimi konusunda fikir ayrılığı yaşamaktadırlar. Joan Robinson, Post Keynesyen literatüre eserleriyle büyük katkılar veren iktisatçılardan biridir. Ancak para teorisine yaptığı katkılar tartışmalıdır. Bir görüş onun çalışmalarını içsel para yaklaşımının ilk örneklerinden sayarken, bir başka görüş paraya hiçbir zaman yeterli ilgi göstermediğini ileri sürmektedir.

Post Keynesyen, İçsel Para, Uyumcu Yaklaşım, Yapısalcı Yaklaşım
 • ARESTIS, P. ve HOWELLS, P. (1996). Theoretical Reflections on Endogenous Money: The Problem with Convenience Lending, Cambridge Journal of Economics, 20: 539-551.
 • CHICK, V.ve DOW, S. (2002). Monetary Policy with Endogenous Money and Liquidty Preference: A Nondualistic Treatment, Journal of Post Keynesian Economics, 24(4): 587-607.
 • DILLARD, D. (1989). “The paradox of money in the economics of Joan Robinson”, (Ed.)Feiwel, G. R., The Economics of Imperfect Competition and Employment: Joan Robinson and Beyond, Macmillan, London
 • DOW, S. (2006). Endogenous Money: Structuralist, P. Arestis & M. Sawyer (Eds) A Handbook of Alternative Monetary Economics, Edward Elgar
 • FONTANA, G. (2011). “Bringing Together the Horizontalist and Structuralist Analyses of Endogenous Money”, (Ed.) Arestis, P., Microeconomics, Macroecenomics and Economic Policy, Palgrave Macmillan
 • FONTANA, G. (2003). Post Keynasian Approaches to Endogenous Money: A Time Framework Explanation, Review of Political Economy, 15(3): 291-314,
 • FOSTER, G. P. (1986). The Endogeneity of Money and Keynes’s General Theory, Journal of Economic Issues, 20(4): 953-968
 • GNOS, G. ve ROCHON, L.P. (2003). Joan Robinson and Keynes: Finance, Relative Prices and the Monetary Circuit, Review of Political Economy, 15(4): 483-491
 • GRAZIANI, A. (1989). “Money and Finance in Joan Robinson’s Works”, (Ed.) Feiwel, G. R., The Economics of Imperfect Competition and Employment: Joan Robinson and Beyond, Macmillan, London
 • KALDOR, N. (1970). The New Monetarism, Lloyds Bank Review, July, 1-17
 • KALDOR, N. (1960). The Radcliffe Report, The Review of Economics and Statistics, 42(1): 14-19
 • LAVOIE, M. (2006a). Introduction to Post-Keynesian Economics, Palgrave Macmillan, New York
 • LAVOIE, M. (2006b). “Endogenous Money: Accommodationist”, (Ed.) Arestis, P ve Sawyer , M., A Handbook of Alternative Monetary Economics, Edward Elgar
 • LAVOIE, M. (1999). The Credit-led Supply of Deposits and the Demand for Money: Kaldor’s Reflux Mechanism as Previously Endorsed by Joan Robinson, Cambridge Journal of Economics, 23(1): 103-113
 • LAVOIE, M. (1996). Horizontalism, Structuralism, Liquidity Preference and the Principle of Increasing Risk, Scottish Journal of Political Economy, 43(3): 275-300
 • LAVOIE, M. (1991). “Change, Continuity and Originality in Kaldor’s Monetary Theory”, (Ed.) Nell, E. ve Semmler, W., Nicholas Kaldor and Mainstream Economics: Confrontation or Convergences?, St. Martin’s Press, New York
 • MINSKY, H. (1957a). Central Banking and Money Market Changes, The Quarterly Journal of Economics, 71(2): 171-187
 • MINSKY, H. (1957b). Monetary Systems and Accelerator Models, The American Economic Review, 47(6): 859-883
 • MOORE, B J. (1998). Accommodation to Accommodationism: A Note, Journal of Post Keynesian Economics, 21(1): 175-178
 • MOORE, B. J. (1991a). “Marx, Keynes, Kalecki and Kaldor on the Rate of Interest as a Monetary Phenomenon”, (Ed.) Nell, E. ve Semmler, W., Nicholas Kaldor and Mainstream Economics: Confrontation or Convergences?, St. Martin’s Press, New York
 • MOORE, B. J. (1991b). Has the Demand for Money Mislaid? A Reply to “Has Moore Become too Horizontal?”, Journal of Post Keynesian Economics, 14(1): 125-133
 • MOORE, B. J. (1988). Horizontalists and Verticalists: The Macroeconomics of Credit Money, Cambridge University Press
 • MOORE, B. J. (1984). Contemporaneous Reserve Accounting: Can Reserve Be Quantity-Constrained?, Journal of Post Keynesian Economics, 7(1): 103-113
 • NELL, E. J. (2005). “Money in The Accumulation of Capital”, (Ed.) Gibson, B., Joan Robinson’s Economics, Edward Elgar
 • ÖZGÜR, G. (2008). İçsel Para Teorisine Genel Bir Bakış, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26(2): 51-79
 • PALLEY, T. I. (1996). Accommodationism versus Structuralism: Time for an Accommodation, Journal of Post Keynesian Economics, 18(4): 585-594
 • PARGUEZ, A. (2005). “An Inquiry into a Dark Mystery in the History of the Monetary Theory of Production: What Went Wrong with the Early Contribution of Joan Robinson”, (Ed.) Fontana G. ve Realfonzo R., The Monetary Theory of Production. Palgrave Macmillan, London
 • POLLIN, R. (1991). Two Theories of Money Supply Endogeneity: Some Empirical Evidence, Journal of Post Keynasian Economics, 13(3): 366-396
 • ROBINSON, J. (1978). Contributions to Modern Economics, Academic Press
 • ROBINSON, J. (1970). Quantity Theories Old and New: Comment, Journal of Money, Credit and Banking, 2(4): 504-512
 • ROBINSON, J. (1969). Introduction to the Theory of Employment, Palgrave Macmillan, London
 • ROBINSON, J. (1956). The Accumulation of Capital, Richard D. Irwin, Illinois
 • ROCHON, L. P. (2005). “Robinson on Credit, Money and Finance”, (Ed.) Gibson, B., Joan Robinson’s Economics, Edward Elgar
 • ROCHON, L.P. (2001a). Cambridge's Contribution to Endogenous Money: Robinson and Kahn on Credit and Money, Review of Political Economy, 13(3): 287-307
 • ROCHON, L. P. (2001b). “Horizontalism: Setting the Record Straight”, (Ed. Rochon, L. P. Ve Vernengo, M., Credit, Interest Rates and the Open Economy, Edward Elgar
 • VERNENGO, M. ve ROCHON, L.P. (2001). Kaldor and Robinson on Money and Growth, European Journal of the History of Economic Thought, 8(1) 75-103
 • WRAY, L.R. (1990). Money and Credit in Capitalist Economies: The Endogenous Money Approach, Edward Elgar
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Bölüm ARAŞTIRMA MAKALELERİ
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9980-9579
Yazar: Utku BÜYÜKILGAZ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Mayıs 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kilisiibfakademik531907, journal = {Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)}, issn = {1309-3762}, eissn = {2149-1585}, address = {}, publisher = {Kilis 7 Aralık Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {11}, pages = {219 - 230}, doi = {10.20990/kilisiibfakademik.531907}, title = {İÇSEL PARA TEORİSİ VE JOAN ROBINSON}, key = {cite}, author = {Büyükılgaz, Utku} }
APA Büyükılgaz, U . (2019). İÇSEL PARA TEORİSİ VE JOAN ROBINSON . Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) , 11 (20) , 219-230 . DOI: 10.20990/kilisiibfakademik.531907
MLA Büyükılgaz, U . "İÇSEL PARA TEORİSİ VE JOAN ROBINSON" . Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 11 (2019 ): 219-230 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kilisiibfakademik/issue/45504/531907>
Chicago Büyükılgaz, U . "İÇSEL PARA TEORİSİ VE JOAN ROBINSON". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 11 (2019 ): 219-230
RIS TY - JOUR T1 - İÇSEL PARA TEORİSİ VE JOAN ROBINSON AU - Utku Büyükılgaz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.531907 DO - 10.20990/kilisiibfakademik.531907 T2 - Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) JF - Journal JO - JOR SP - 219 EP - 230 VL - 11 IS - 20 SN - 1309-3762-2149-1585 M3 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.531907 UR - https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.531907 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) İÇSEL PARA TEORİSİ VE JOAN ROBINSON %A Utku Büyükılgaz %T İÇSEL PARA TEORİSİ VE JOAN ROBINSON %D 2019 %J Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) %P 1309-3762-2149-1585 %V 11 %N 20 %R doi: 10.20990/kilisiibfakademik.531907 %U 10.20990/kilisiibfakademik.531907
ISNAD Büyükılgaz, Utku . "İÇSEL PARA TEORİSİ VE JOAN ROBINSON". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 11 / 20 (Mayıs 2019): 219-230 . https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.531907
AMA Büyükılgaz U . İÇSEL PARA TEORİSİ VE JOAN ROBINSON. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD). 2019; 11(20): 219-230.
Vancouver Büyükılgaz U . İÇSEL PARA TEORİSİ VE JOAN ROBINSON. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD). 2019; 11(20): 219-230.