Yıl 2019, Cilt 11 , Sayı 20, Sayfalar 66 - 81 2019-05-29

TÜRKİYE’NİN EKSENİ KAYIYOR MU? BİR LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ

Ali BALCI [1] , Filiz Cicioğlu [2] , Dilek KÜÇÜKBOZ [3]


Son on yılda, Türk siyaseti çalışanları en fazla meşgul eden soruların başında, ‘Türkiye’nin eksen mi kayıyor?’ sorusu gelmektedir. Bu soru birbirini tamamlayan ve yanlışlaysan çok sayıda öğretici çalışmanın üretilmesine neden oldu. Fakat hala bu sorunun mevcut Türk dış politikasını anlamada doğru bir soru olup olmadığı konusunda ikna edilmiş değiliz. Üstelik bu sorunun nasıl cevaplanabileceği konusunda da kendi içinde tutarlı kavram ve argümanları bulmak noktasında da dikkate değer bir aşama kaydettiğimiz söylenemez. Elinizdeki çalışma bu konudaki mevcut literatürü değerlendirerek, ilgili sorunun önemini ve sorunlarını tartışıyor. Bu tartışmanın ardından da daha sistematik ve belirli bir teorik çizgiye konumlanmış yeni çalışmaların çağrısını yapıyor. 

Eksen Kayması, Türkiye
  • AKTÜRK, Ş. (2014). “Toward a Turkish-Russian Axis? Conflicts in Georgia, Syria, and Ukraine, and Cooperation over Nuclear Energy”, Insight Turkey 16(4): 13-22.ARAS, B. ve KARAKAYA POLAT, R. (2008). “From Conflict to Cooperation: Desecuritization of Turkey’s Relations with Syria and Iran”, Security Dialogue 39(5): 495-515ATATÜRK, M.K. (1993). Mustafa Kemal Eskişehir-İzmit Konuşmaları (1923) İlk Kez Sansürsüz, Tam Metin, Kaynak Yayınları, İstanbul.AYGÜL, C.(2014). “Locating Change in Turkish Foreign Policy: Visa Policies of the Justice and Development Party in the 2000s”, Turkish Studies, 15(3), 2014: 402-418BABACAN, M. (2011), “Whither an Axis shift: A perspective from Turkey's Foreign Trade”, Insight Turkey, 13(1): 129-157.BAEV, P. ve KİRİŞÇİ K.(2017), An Ambiguous Partnership: The Serpentine Trajectory of Turkish-Russian Relations in the Era of Erdoğan and Putin, Center on the United States and Europe at Brookings, Policy paper, Number 13, September.BALCI, A. ve KARDAŞ, T. (2012) “The Changing Dynamics of Turkey's Relations with Israel: An Analysis of'Securitization”, Insight Turkey, 14(2): 99-120BALCI, A.(2015a). “Foreign Policy as Domestic Power Struggle: The Northern Iraq as a Battlefield Between the AKP and the TAF in 2007-8”, Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, 2(1): 67-94.BALCI, A. (2015b). Dış Politikada Hesaplaşmak: AK Parti, Ordu ve Kemalizm, Etkileşim Yayınları, İstanbulBALCI, A. ve MADAKBAŞ GÜLENER, E. (2018). “Turgut Özal Dış Politikası: Amerikan Düzeninde Yeniden Konumlanma ve Otonomi Arayışı”, Muhafazakar Düşünce, 15(4): 77-98BARAN, Z.(2008). “Turkey: Partnership on the Brink”, The Journal of International Security Affairs, No. 15: 7-14BAŞER, E. T.(2015). “Shift-of-axis in Turkish Foreign Policy: Turkish National role conceptions before and during AKP rule”, Turkish Studies 16(3): 291-309. CORNELL, S,E. (2012). “What Drives Turkish Foreign Policy?” Middle East Quarterly:, 13-24ÇAĞAPTAY, S.(2007). “Secularism and Foreign Policy in Turkey: New Elections, Troubling Trends”, Washington Institute for Near Eastern Policy, Policy Focus No. 67 ÇAĞAPTAY,S.(2009). “Is Turkey Leaving the West?” Foreign Affairs October 26.ÇAĞAPTAY, S. (2010). “Sultan of the Muslim World” Foreign Affairs, November 15.ÇAKIR, AYDIN A.ve ARIKAN AKDAĞ G.(2017), “An Empirical Analysis of the Change in Turkish Foreign Policy under the AKP Government”, Turkish Studies 18(2): 334-357 ÇANDAR, C.(2010), “Türk Dış Politikasında ‘Eksen’ Tartışmaları: Çok Kutuplu Dünya İçin Yeni Bir Vizyon”, Seta Analiz, Sayı 16COP, B. ve ZİHNİOĞLU Ö.(2017). “Turkish Foreign Policy under AKP Rule: Making Sense of the Turbulence”, Political Studies Review 15(1): 28-38.CUHADAR, E.vd. (2017). “Examining leaders’ orientations to structural constraints: Turkey’s 1991 and 2003 Iraq war decisions”, Journal of International Relations and Development, 20(1): 29-54.DURAN, B. (2006). “JDP and Foreign Policy as an Agent of Transformation”, (ed.) YAVUZ Hakan, The Emergence of a New Turkey: Democracy and the AK Parti, The University of Utah Press, Salt Lake CityDURAN, B. (2008). “Türk Dış Politikası Ortadoğululaşıyor Mu?, Ortadoğu Yıllığı 2008, (ed.), İnat K., DURAN B. ve Ataman M. Küre Yayınları, İstanbul.FEARON, J. D (1994). “Domestic Political Audiences and the Escalation of International Disputes”, American Political Science Review 88(03): 577-592GÖRENER, A. Ş. ve UCAL M. Ş., “The Personality and Leadership Style of Recep Tayyip Erdoğan: Foreign Policy”, Turkish Studies 12(3): 357-381 GÜNER, S. Ş.(2012). “Religion and preferences: a decision-theoretic explanation of Turkey's new foreign policy”, Foreign Policy Analysis 8(3): 217-230GÜNEY, Aylin ve MANDACI, N. (2013). “The Meta-geography of the Middle East and North Africa in Turkey’s new Geopolitical Imagination”, Security Dialogue 44(5-6): 431-448.HALE, W. (1992). “Turkey, the Middle East and the Gulf crisis”, International Affairs, 68. (4): 679-692HATİPOĞLU, E. ve PALMER G.(2016). “Contextualizing Change İn Turkish Foreign Policy: The Promise Of The ‘Two-Good’Theory”, Cambridge Review of International Affairs 29(1): 231-250.HILL, F.(2003). “Seismic Shifts in Eurasia: The Changing Relationship Between Turkey And Russia And its İmplications For The South Caucasus”, Southeast European and Black Sea Studies 3(3): 55-75HILL, F. ve TAŞPINAR Ö.(2006). “Turkey and Russia: Axis Of The Excluded?”, Survival 48(1): 81-92INBAR, E. (2011). “Israeli-Turkish Tensions and Their International Ramifications”, Orbis 55(1): 132-146KANAT, K. B. (2010). “AK Party's Foreign Policy: Is Turkey Turning Away From The West?, Insight Turkey, 12(1) : 205-225 KARDAŞ, Ş. (2013). “Turkey: A Regional Power Facing a Changing International System”, Turkish Studies 14(4): 637-660KARDAŞ, Ş. (2010). “Turkey: Redrawing the Middle East Map or Building Sandcastles?”, Middle East Policy 17(1): 115-136KARDAŞ, T. ve YEŞİLTAŞ, M.(2011). “The New Turkish Foreign Policy: Towards an Understanding”, Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi 23(1): 1-8KAYAOĞLU, Barin vd. (2017). ‘A Farewell to the West?: Turkey’s Possible Pivot in the Aftermath of the July 2016 Coup Attempt’, The Hague Centre for Strategic Studies.KENNEDY, R. ve DICKENSON, M. (2013). “Turkish Foreign Policy and Public Opinion in the AKP Era”, Foreign Policy Analysis 9 (2): 171-188.KESGIN, B. (2013). “Leadership traits of Turkey's Islamist and secular prime ministers”, Turkish Studies, 14(1): 136-157.KEYMAN, F.(2010). “Türk Dış Politikasında ‘Eksen Tartışmaları’: Küresel Kargaşa Çağında Realist Proaktivizm”, Seta Analiz, Sayı 15KİRİŞÇİ, K.(2009). “The transformation of Turkish foreign policy: The Rise of The Trading State”, New Perspectives on Turkey 40: 29-56KİRİŞCİ, K.(2018). Turkey and the West: Fault Lines in a Troubled Alliance, Brookings Institution Press, Washington DCKÖSEBALABAN, H.(2010). “The Crisis in Turkish-Israeli Relations: What Is Its Strategic Significance?” Middle East Policy 17(3): 36-50KUŞKU-SÖNMEZ, E.(2018). “Dynamics of Change in Turkish Foreign Policy: Evidence from High-level Meetings of the AKP Government”, Turkish Studies, Doi: 10.1080/14683849.2018.1495078LESSER, I. O. (2011). “Turkey’s Third Wave–And the Coming Quest for Strategic Reassurance,” On Turkey Series, German Marshall Fund, 25 Ekim: 1-4LIN, C.(2016). “A New Eurasian Embrace: Turkey Pivots East While China Marches West”, Toward Well-Oiled Relations? : China’s Presence in the Middle East Following the Arab Spring (Ed.)Niv H., Palgrave Macmillan, LondonMAKOVSKY, A.(1997). “How to Deal with Erbakan”, Middle East Quarterly, 4(1)MANGO, A. (1996/1997). “From Atatürk to Erbakan”, The National Interest, No. 46, Winter : 84-89MANİSALI, E. (2011). Eksen Kayması, Kırmızı Kedi Yayınevi, İstanbulMÜFTÜLER-BAÇ, M.(2011). “Turkish Foreign Policy, Its Domestıc Determinants And The Role Of The European Union”, South European Society and Politics 16(2): 279-291OĞUZLU, T.(2008). “Middle Easternization of Turkey’s Foreign Policy: Does Turkey Dissociate from the West?”, Turkish Studies 9(1): 3-20ÖNİŞ, Z.(2011). “Multiple faces of the ‘new’ Turkish Foreign Policy: Underlying Dynamics And A Critique”, Insight Turkey 13(1): 47-65.ÖZCAN, M. (2016). Harmonizing Foreign Policy: Turkey, the EU and the Middle East, Routledge, LondonÖZDAMAR, Ö.(2017), “Leadership Analysis at a ‘Great Distance’: Using the Operational Code Construct to Analyse Islamist Leaders”, Global Society, 31(2): 167-198OZKAN, B.(2014). “Turkey, Davutoglu and the Idea of Pan-Islamism”, Survival 56(4): 119-140PAUL, A. (2016). “Turkey’s Tenuous Pivot Toward Russia”, Current History, 115(783): 277-279RUMELİLİ, B.(2005). “Civil society and the Europeanization of Greek–Turkish Cooperation”, South European Society and Politics 10(1): 45-56.SADIK, G.(2012). “Magic Blend or Dangerous Mix? Exploring the Role of Religion in Transforming Turkish Foreign Policy from a Theoretical Perspective”, Turkish Studies 13(3): 293-317SÖZEN, A.(2010). “A paradigm shift in Turkish foreign policy: Transition and challenges”, Turkish Studies 11(1): 103-123TALBOT, V. (2018). Turkey: Towards A Eurasian Shift?, Ledizioni LediPublishing, MilanoTEZCÜR, G. M. ve GRIGORESCU, A.(2014), “Activism in Turkish Foreign Policy: Balancing European and Regional Interests”, International Studies Perspectives 15(3): 257-276WARNING, M. ve KARDAŞ T.(2011). “The Impact of Changing Islamic Identity in Turkeys New Foreign Policy”, Alternatives: Turkish Journal of International Relations 10(2&3): 123-140YALÇIN, H. B. (2011). “Türkiye’nin ‘Yeni’ Dış Politika Eğilim ve Davranışları: Yapısal Realist Bir Okuma”, Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, 23(1): 35-61YEŞİLTAŞ, M.(2013). “The Transformation of The Geopolitical Vision in Turkish Foreign Policy”, Turkish Studies, 14(4): 661-687
Birincil Dil tr
Konular Uluslararası İlişkiler
Bölüm ARAŞTIRMA MAKALELERİ
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4429-9318
Yazar: Ali BALCI (Sorumlu Yazar)
Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Orcid: 0000-0001-6535-0528
Yazar: Filiz Cicioğlu
Kurum: SAKARYA UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6842-6396
Yazar: Dilek KÜÇÜKBOZ
Kurum: HİTİT ÜNİVERSİTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Mayıs 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kilisiibfakademik540153, journal = {Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)}, issn = {1309-3762}, eissn = {2149-1585}, address = {}, publisher = {Kilis 7 Aralık Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {11}, pages = {66 - 81}, doi = {10.20990/kilisiibfakademik.540153}, title = {TÜRKİYE’NİN EKSENİ KAYIYOR MU? BİR LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ}, key = {cite}, author = {Balcı, Ali and Cicioğlu, Filiz and Küçükboz, Dilek} }
APA Balcı, A , Cicioğlu, F , Küçükboz, D . (2019). TÜRKİYE’NİN EKSENİ KAYIYOR MU? BİR LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ . Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) , 11 (20) , 66-81 . DOI: 10.20990/kilisiibfakademik.540153
MLA Balcı, A , Cicioğlu, F , Küçükboz, D . "TÜRKİYE’NİN EKSENİ KAYIYOR MU? BİR LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ" . Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 11 (2019 ): 66-81 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kilisiibfakademik/issue/45504/540153>
Chicago Balcı, A , Cicioğlu, F , Küçükboz, D . "TÜRKİYE’NİN EKSENİ KAYIYOR MU? BİR LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 11 (2019 ): 66-81
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’NİN EKSENİ KAYIYOR MU? BİR LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ AU - Ali Balcı , Filiz Cicioğlu , Dilek Küçükboz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.540153 DO - 10.20990/kilisiibfakademik.540153 T2 - Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) JF - Journal JO - JOR SP - 66 EP - 81 VL - 11 IS - 20 SN - 1309-3762-2149-1585 M3 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.540153 UR - https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.540153 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) TÜRKİYE’NİN EKSENİ KAYIYOR MU? BİR LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ %A Ali Balcı , Filiz Cicioğlu , Dilek Küçükboz %T TÜRKİYE’NİN EKSENİ KAYIYOR MU? BİR LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ %D 2019 %J Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) %P 1309-3762-2149-1585 %V 11 %N 20 %R doi: 10.20990/kilisiibfakademik.540153 %U 10.20990/kilisiibfakademik.540153
ISNAD Balcı, Ali , Cicioğlu, Filiz , Küçükboz, Dilek . "TÜRKİYE’NİN EKSENİ KAYIYOR MU? BİR LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 11 / 20 (Mayıs 2019): 66-81 . https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.540153
AMA Balcı A , Cicioğlu F , Küçükboz D . TÜRKİYE’NİN EKSENİ KAYIYOR MU? BİR LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD). 2019; 11(20): 66-81.
Vancouver Balcı A , Cicioğlu F , Küçükboz D . TÜRKİYE’NİN EKSENİ KAYIYOR MU? BİR LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD). 2019; 11(20): 66-81.