Amaç

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi yılda iki kez (Haziran-Aralık) yayınlanan ulusal hakemli bir dergidir. Amacımız Sosyal Bilimler alanında yapılan akademik çalışmaları bilim dünyasına ulaştırmaktır. 

Kapsam

Tarih, Coğrafya, İktisat, İşletme, Eğitim, İlahiyat, Güzel Sanatlar, Felsefe, Sağlık alanlarında yapılmış akademik çalışmaları dergimizin kapsamındadır.