Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 17, Sayfalar 13 - 21 2019-06-28

ADRIAN PACİ’NİN ESERLERİNDE GÖÇ VE KİMLİK OLGUSU

Serkan ÇALIŞKAN [1]


Bu makale, dünyaca tanınan ve birçok önemli müzede sergi açmış Arnavut sanatçı Adrian Paci’nin eserlerinde göç ve buna bağlı olarak kimlik olgusunun izlerini tartışmaktadır. Göç ve sanat ilişkisinin 1990’lı yıllardan sonra birçok sanatçı tarafından konu edindiği ve bu olguları farklı bağlamlarda ele aldığı görülmektedir. 1997 yılında Arnavutluk’ta yaşanan siyasal dönüşümle, İtalya’ya göç eden sanatçı, kendi yaşam öyküsünden de yola çıkarak göç bağlamında çeşitli eserler ürettiği görülmektedir. Sanatçının  2007 yılına ait “Centro di Permanenza Temporea” adlı video çalışması, göç yolu, bekleme ve imkansızlığı tartışmaktadır.  Sanatçının 2013 yılına ait “Column” adlı videosu, aidiyetsizlik bağlamında göçe göndermeler barındırmaktadır. Sanatçının 2001 yılına ait “Back Home”  adlı fotoğraflarında, yer değiştirmenin ve ne orada ne de başka bir yerde olabilmenin çatışmasını göstermektedir. Yine 2001 yılına ait olan “Back to Home” adlı fotoğraf, ev ve aidiyet buna bağlı olarak yersiz yurtsuzlaşmayı izleyiciye aktarmaktadır. “Wedding” adlı çalışma ise yine 2001 yılına ait olup, göç ve kültür ilişkisine dair belge nitelikli bir eser olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Adrian Paci, Göç, Kimlik
 • Referans 1. Çağlayan, S. (2006) Göç Kurumları, Göç ve Göçmen İlişkisi, MuğlaÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE) Güz 2006 Sayı 17 s.67-91.
 • Referans 2. Donnan H., Wilson. T.M. (2002) Sınırlar Kimlik, Ulus ve Devletin Uçları (Çev. Zeki Yaş) Ankara: Ütopya Yayınları.
 • Referans 3. Güllüpınar, F., (2012) Göç Olgusunun Eknomi-Politiği ve Uluslararası GöçKuramları Üzerine Bir Değerlendirme, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi sayı: 4 / Nisan 2012- Eylül 2012 s.53-85.
 • Referans 4. Soysal, Ö. (2010) Evrenselcilik-Tikelcilik Gerilimi Işığında Ötekiler’inKaderi. I. Uluslararası Felsefe Kongresi içinde Bursa: s.495-512. 14.16 Ekim.
 • Referans 5.Tekeli, İ. ve Erder L. (1978). İç Göçler, Ankara: Hacettepe ÜniversitesiYayınları.
 • Referans 6. Ünal, S., (2014) Türkiye’nin Beklenmedik Konukları: “Öteki” BağlamındaYabancı Göçmen ve Mülteci Deneyimi “Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks vol:6 no:3 2014 s65-89
 • İnternet KaynaklarıReferans 7. https://db-artmag.com/en/81/news/made-in-china-adrian-pacis-the-column-at-the-architecture-bienna/# (Erişim Tarihi: 08.01.2019)
 • Referans 8. https://www.istanbulmodern.org/tr/sergiler/gecmis-sergiler/adrian-paci-kirilgan-hayat_255.html (Erişim Tarihi: 20.01.2019)
 • Referans 9. https://en.peramuzesi.org.tr/Activity-Detail/Believe-Me-I’m-an-Artist-Adrian-Paci/544 (Erişim Tarihi: 30.12.2018)
 • Görsel KaynaklarıReferans 10. Resim 1. https://www.coeval-magazine.com/coeval/adrian-paci (Erişim Tarihi: 10.01.2019)
 • Referans 11.Resim 2. https://db-artmag.com/en/81/news/made-in-china-adrian-pacis-the-column-at-the-architecture-bienna/# (Erişim Tarihi: 08.01.2019)
 • Referans 12. Resim 3. https://db-artmag.com/en/81/news/made-in-china-adrian-pacis-the-column-at-the-architecture-bienna/# (Erişim Tarihi: 08.01.2019)
 • Referans 13. Resim 4. https://db-artmag.com/en/81/news/made-in-china-adrian-pacis-the-column-at-the-architecture-bienna/# (Erişim Tarihi: 08.01.2019)
 • Referans 14. Resim 5. https://vimeo.com/95977021 (Erişim Tarihi: 30.01.2019)
 • Referans 15. Resim 6. https://zoomoncontemporaryart.com/2018/03/13/back-home-adrian-paci-2001/ (Erişim Tarihi: 30.01.2019)
 • Referans 16. Resim 7. http://pomeranz-collection.com/?q=node&page=6 (Erişim Tarihi: 30.01.2019)
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1309-4574
Yazar: Serkan ÇALIŞKAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Kabul Tarihi : 25 Haziran 2019
Yayımlanma Tarihi : 28 Haziran 2019

APA Çalışkan, S . (2019). ADRIAN PACİ’NİN ESERLERİNDE GÖÇ VE KİMLİK OLGUSU . Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 9 (17) , 13-21 . DOI: 10.31834/kilissbd.550837