Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Risk Değerlendirmesinde Bulanık Fine-Kinney Yöntemi ve Uygulaması

Yıl 2017, Cilt 1, Sayı 1, 17 - 25, 29.12.2017
https://doi.org/10.33720/kisgd.327548

Öz

Bu çalışmada risk değerlendirme metotları arasında sıklıkla kullanılan ancak literatür açısından yeteri kadar kaynağı bulunmayan Fine - Kinney Yöntemi için bulanık mantık çerçevesinde yeni bir yaklaşım geliştirilmiştir. Klasik yöntem içerisinde kullanılan olasılık, frekans ve şiddet parametreleri girdi; risk skoru çıktı olarak kabul edilmiş ve bu ölçekler üçgen üyelik fonksiyonlarına bağlı yeni ölçeklere dönüştürülmüştür. Klasik ve Bulanık Fine - Kinney metotları inşaat sektöründe hizmet veren orta ölçekli bir firmanın yapımını üstlendiği bir yapı merkezi inşaatında belirlenen tehlikelere uygulanarak karşılaştırılmıştır. Böylece her bir tehlike için hesaplanan risk skoru, bulanık mantık çerçevesinde tekrar hesaplanmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Ortaya konan Bulanık Fine - Kinney Yöntemi’ nin Klasik yönteme göre sonuçlara hassasiyet kazandırdığı görülmüştür.  Ayrıca tehlikelerin öncelik sıralamalarının değişmesiyle birlikte bu tehlikelerin sınıflarının da değiştiği gözlenmiştir.

Kaynakça

 • 1. 4857 İş Kanunu; 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 • 2. Özkılıç, Ö. (2005). İş Sağlığı ve Güvenliği. Yönetim Sistemleri ve Risk Değerlendirme Metodolojileri, TİSK Yayınları, İstanbul.
 • 3. Bonfant, G., Belfanti, P., Paternoster, G., Gabrielli, D., Gaiter, A. M., Manes, M., ... & Nebiolo, P. E. (2010). Clinical risk analysis with failure mode and effect analysis (FMEA) model in a dialysis unit. JN journal of nephrology, 23(1), 111.
 • 4. de la O Herrera, M. A., Luna, A. S., da Costa, A. C. A., & Lemes, E. M. B. (2015). A structural approach to the HAZOP–Hazard and operability technique in the biopharmaceutical industry. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 35, 1-11.
 • 5. Şenel, B., & Şenel, M. (2013). Risk Analizi: Türkiye’de Gerçekleşen Trafik Kazaları Üzerine Hata Ağacı Analizi Uygulaması.
 • 6. Topaloğlu, G., Koç, A., Yağlı, H., & Öztürk, N. A. (2015). Yüksek Firinlarin İşletilmesinde Risk Değerlendirilmesinin Yapilmasi Ve Geliştirilmesi. Engineer & the Machinery Magazine, (661).
 • 7. Ceylan, H., & Başhelvacı, V. S. (2011). Risk Değerlendirme Tablosu Yöntemi İle Risk Analizi: Bir Uygulama. International Journal of Engineering Research and Development, 3(2), 25-33.
 • 8. Ercan, K. Ö. S. E., Dinçer, A. C., & Durukanoğlu, H. F. (1998). Risk assessment of fishing vessels. Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, 22(5), 417-428.
 • 9. Koltan, A., Orhon, H. Y., Yılmaz, S., Altay, M., Yılmaz, S., & Çay, İ. (2010). Risk Değerlendirmede Kullanilan L Tipi Karar Matrisi Yönteminin İşçi Sağliğina Uygunluğunun Değerlendirilmesi, Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi (MSG), 10(38).
 • 10. Kumru, M. & Kumru, P. Y. (2010). Hastanelerde satın alma sürecinin iyileştirilmesi: Bir örnek uygulama, II. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Bildiriler Kitabı, 171- 183.
 • 11. Kahraman, C., Kaya, İ., & Şenvar, Ö. (2013). Healthcare failure mode and effects analysis under fuzziness. Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal, 19(2), 538-552.
 • 12.Özfırat, P. M. (2014). Bulanik Önceliklendirme Metodu Ve Hata Türü Ve Etkileri Analizini Birleştiren Yeni Bir Risk Analizi Yöntemi. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 29(4).
 • 13. Monika K., & Roland J. (2008). Critically assessment for FMEA analysis using fuzzy logic. JApplied Math 1(1):260–71.
 • 14. Xu, K., Tang, L. C., Xie, M., Ho, S. L., & Zhu, M. L. (2002). Fuzzy assessment of FMEA for engine systems. Reliability Engineering & System Safety, 75(1), 17-29.
 • 15. Kutlu, A. C., & Ekmekcioglu M. (2012). Fuzzy failure modes and effects analysis by using fuzzy TOPSIS-based fuzzy AHP. Expert Systems with Applications 39(1):61–7.
 • 16. Chang, K. H., & Cheng, C. H. (2010). A risk assessment methodology using intuitionistic fuzzy set in FMEA. Internat J Systems Sci 41(12):1457–71.
 • 17. Bakanlığı, Ç. V. S. G. Metal Sektöründe Risk Analizi Uygulaması.
 • 18. Kinney, G. F., & Wiruth, A. D. (1976). Practical Risk Analysis For Safety Management (No. NWC-TP-5865). Naval Weapons Center China Lake CA.

Fuzzy Fine - Kinney Approach in Risk Assessment and an Application

Yıl 2017, Cilt 1, Sayı 1, 17 - 25, 29.12.2017
https://doi.org/10.33720/kisgd.327548

Öz

In this study, a new approach has been developed for Fine - Kinney Method, which is a frequently used method among risk assessment methods and has lack of literature, with fuzzy logic frame. Probability, Frequency and Intensity parameters are defined as inputs; risk score is defined as output from classic method and new scales has been formed depends on triangular membership functions. Classic and Fuzzy Fine - Kinney Methods are compared by applying them to the identified hazards in construction center which is constructed by a medium size firm. Thus, all the risk scores, which are calculated for each hazard, are recalculated again and results are compared. New approach, Fuzzy Fine - Kinney, is brought sensitivity to results when it is compared to classic method. Also, Fuzzy Fine - Kinney Method is changed risk classes of hazards and differentiated priorizations of hazards. 

Kaynakça

 • 1. 4857 İş Kanunu; 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 • 2. Özkılıç, Ö. (2005). İş Sağlığı ve Güvenliği. Yönetim Sistemleri ve Risk Değerlendirme Metodolojileri, TİSK Yayınları, İstanbul.
 • 3. Bonfant, G., Belfanti, P., Paternoster, G., Gabrielli, D., Gaiter, A. M., Manes, M., ... & Nebiolo, P. E. (2010). Clinical risk analysis with failure mode and effect analysis (FMEA) model in a dialysis unit. JN journal of nephrology, 23(1), 111.
 • 4. de la O Herrera, M. A., Luna, A. S., da Costa, A. C. A., & Lemes, E. M. B. (2015). A structural approach to the HAZOP–Hazard and operability technique in the biopharmaceutical industry. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 35, 1-11.
 • 5. Şenel, B., & Şenel, M. (2013). Risk Analizi: Türkiye’de Gerçekleşen Trafik Kazaları Üzerine Hata Ağacı Analizi Uygulaması.
 • 6. Topaloğlu, G., Koç, A., Yağlı, H., & Öztürk, N. A. (2015). Yüksek Firinlarin İşletilmesinde Risk Değerlendirilmesinin Yapilmasi Ve Geliştirilmesi. Engineer & the Machinery Magazine, (661).
 • 7. Ceylan, H., & Başhelvacı, V. S. (2011). Risk Değerlendirme Tablosu Yöntemi İle Risk Analizi: Bir Uygulama. International Journal of Engineering Research and Development, 3(2), 25-33.
 • 8. Ercan, K. Ö. S. E., Dinçer, A. C., & Durukanoğlu, H. F. (1998). Risk assessment of fishing vessels. Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, 22(5), 417-428.
 • 9. Koltan, A., Orhon, H. Y., Yılmaz, S., Altay, M., Yılmaz, S., & Çay, İ. (2010). Risk Değerlendirmede Kullanilan L Tipi Karar Matrisi Yönteminin İşçi Sağliğina Uygunluğunun Değerlendirilmesi, Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi (MSG), 10(38).
 • 10. Kumru, M. & Kumru, P. Y. (2010). Hastanelerde satın alma sürecinin iyileştirilmesi: Bir örnek uygulama, II. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Bildiriler Kitabı, 171- 183.
 • 11. Kahraman, C., Kaya, İ., & Şenvar, Ö. (2013). Healthcare failure mode and effects analysis under fuzziness. Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal, 19(2), 538-552.
 • 12.Özfırat, P. M. (2014). Bulanik Önceliklendirme Metodu Ve Hata Türü Ve Etkileri Analizini Birleştiren Yeni Bir Risk Analizi Yöntemi. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 29(4).
 • 13. Monika K., & Roland J. (2008). Critically assessment for FMEA analysis using fuzzy logic. JApplied Math 1(1):260–71.
 • 14. Xu, K., Tang, L. C., Xie, M., Ho, S. L., & Zhu, M. L. (2002). Fuzzy assessment of FMEA for engine systems. Reliability Engineering & System Safety, 75(1), 17-29.
 • 15. Kutlu, A. C., & Ekmekcioglu M. (2012). Fuzzy failure modes and effects analysis by using fuzzy TOPSIS-based fuzzy AHP. Expert Systems with Applications 39(1):61–7.
 • 16. Chang, K. H., & Cheng, C. H. (2010). A risk assessment methodology using intuitionistic fuzzy set in FMEA. Internat J Systems Sci 41(12):1457–71.
 • 17. Bakanlığı, Ç. V. S. G. Metal Sektöründe Risk Analizi Uygulaması.
 • 18. Kinney, G. F., & Wiruth, A. D. (1976). Practical Risk Analysis For Safety Management (No. NWC-TP-5865). Naval Weapons Center China Lake CA.

Ayrıntılar

Konular Mühendislik, Ortak Disiplinler
Bölüm İş Sağlığı ve Güvenliği
Yazarlar

Murat OTURAKÇI> (Sorumlu Yazar)
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Cansu DAĞSUYU>
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7280-7733
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2017
Başvuru Tarihi 10 Temmuz 2017
Kabul Tarihi 3 Ekim 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

IEEE M. Oturakçı ve C. Dağsuyu , "Fuzzy Fine - Kinney Approach in Risk Assessment and an Application", Karaelmas Journal of Occupational Health and Safety, c. 1, sayı. 1, ss. 17-25, Ara. 2017, doi:10.33720/kisgd.327548