Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Çorlu Devlet Hastanesindeki Elektromanyetik Alanların (EMA) Sağlık Çalışanlarına Olası Sağlık Etkileri

Yıl 2019, Cilt: 3 Sayı: 1, 53 - 61, 30.06.2019
https://doi.org/10.33720/kisgd.484530

Öz

Bu araştırma, Çorlu Devlet Hastanesinde çeşitli noktalarda Elektromanyetik alan (EMA) ölçümlerinin sınır değerlerinin üzerinde olup olmadığının tespiti ve sağlık çalışanlarının üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada, elektromanyetik alanların sağlık çalışanlarında etkilerinin belirlenmesi amacıyla farklı değişkenlerden oluşan 24 sorunun bulunduğu bir anket 80 çalışana yapılmış ayrıca elektromanyetik alan haritası çıkarılması için Elektromanyetik alan ölçümleri yapılmıştır. Veriler bilgisayar ortamında tanımlayıcı istatistikler kullanılarak değerlendirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre baş ağrısı, halsizlik, sinirlilik, yorgunluk, unutkanlık ve cinsel isteksizlik ile hastane çalışanlarının bulunduğu kat arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p<0,05). Diğer rahatsızlık türleri ile çalıştığı kat arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (p>0,05). Sonuçlar göstermektedir ki, elektromanyetik radyasyona yakından maruz kalan sağlık çalışanlarında yakınmaların görülme sıklığının daha fazla olduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • [1] Health Effects of Electromagnetic Fields, Erişim Tarihi: 15.11.2018, https://www.three.ie/pdf/Expert%20Group%20on%20Health%20Effects%20of%20Electromagnetic%20Fields.pdf.
 • [2] Sannino A, Romeo S, Scarfì MR, Massa R, d’Angelo R, Petrillo A, Cerciello V, Fusco R and Zeni O (2017). Exposure Assessment and Biomonitoring of Workers in Magnetic Resonance Environment: An Exploratory Study. Front. Public Health 5:344. doi: 10.3389/fpubh.2017.00344.
 • [3] Karpowicz J, Gryz K. (2006). Health risk assessment of occupational exposure to a magnetic eld from magnetic resonance imaging devices. Int J Occup Saf Ergon 12:155–67. doi:10.1080/10803548.2006.11076679.
 • [4] The Use of Electromagnetic Fields in Medicine and Its Effect on Patients and Health Care Workers. Erişim Tarihi: 4.11.2018, http://www.bccdc.ca/resource-gallery/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=BCCDC-288-2299
 • [5] National Institute of Environmental Health Sciences, Electric & Magnetic Fields. Erişim Tarihi:15.10.2018, http://www.niehs.nih.gov/health/topics/agents/emf/).
 • [6] Fenech M (2005). In vitro micronucleus technique to predict chemosensitivity. Methods Mol Med 111:3–32. doi:10.1385/1-59259-889-7:003.
 • [7] TMMOB, Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Elektromanyetik Alanlar Ve Etkileri Sempozyumu 2011, EMO Yayınları, GY/2012/7, İstanbul, 2011. Erişim Tarihi 18.11.2018. http://www.emo.org.tr/ekler/62166ac8b06cb6f_ek.pdf?tipi=2&turu=X&sube=6 .
 • [8] Türk Standardları Enstitüsü (TSE), TS EN 50413- ‘İnsanların Elektrik, Manyetik ve Elektromanyetik Alanlara (0 hz - 300 ghz) Maruz Kalması ile İlgili Ölçmeler ve Hesaplama İşlemlerine Ait Temel Standard’, TSE, 2010.
 • [9] Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerinden Çevre ve Halkın Sağlığının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Yönetmelik, 27651 Sayılı Resmi Gazete, 24 Temmuz 2010.
 • [10] ICNIRP, International Commission On Non-Ionizing Radiation Protection (Uluslararası İyonlaştırmayan Radyasyondan Koruma Komitesi), ICNIRP Statement Amendment To The ICNIRP “Statement On Medıcal Magnetıc Resonance (Mr) Procedures: Protectıon Of Patient", Health Physics 97(3), Sayfa 259‐261, 2009.
 • [11] ICNIRP, International Commission On Non-Ionizing Radiation Protection (Uluslararası İyonlaştırmayan Radyasyondan Koruma Komitesi), ICNIRP Statement On Medical Magnetic Resonance (MR) Procedures: Protection Of Patients, Health Physics 87(2), Sayfa 197‐216, 2004.
 • [12] ICNIRP, International Commission On Non-Ionizing Radiation Protection (Uluslararası İyonlaştırmayan Radyasyondan Koruma Komitesi), Workshop Report ICNIRP/WHO International Workshop on Non‐Ionizing Radiation (NIR) Protection in Medicine, Medical Physics 40, 117001, 2013. 
 • [13] Gutiérrez, O., Navarro, M.Á., de Adana, F.S., Escobar, A., Moncada, M.E. and Muñoz, C.M. Study of Electromagnetic Compatibility in Hospital Environments. Journal of Electromagnetic Analysis and Application. 6, 141-155. http://dx.doi.org/10.4236/jemaa.2014.67014, 2014.
 • [14] Gökmen, N., Erdem, S., Toker K.A., ÖçmenE., Gökmen, B.I., Özkurt, A. Analyzing Exposures to Electromagnetic Fields in an Intensive Care Unit. Turk J Anaesthesiol Reanim, 44: 236-40, 2016;

Possible Health Effects of Electromagnetic Fields (EMF) in a State Hospital on Health Care Personnel

Yıl 2019, Cilt: 3 Sayı: 1, 53 - 61, 30.06.2019
https://doi.org/10.33720/kisgd.484530

Öz

This study was carried out to determine whether electromagnetic field (EMA) measurements at various points in Çorlu State Hospital were above the limit values and to determine the effects on health staff. In order to determine the effects of electromagnetic fields on health staff, a questionnaire consisting of 24 different problems was conducted to 80 health workers. Electromagnetic field measurements were also made for electromagnetic field mapping. The relationship between the type of the disorders that the eighty staff of the hospital who participated in the survey had and the floor that they worked was tested using chi square test. According to the results of the analysis, a statistically significant correlation was detected between the headache, weakness, nervousness, fatigue, forgetfulness, and sexual anorexia problems and the floor on which hospital staff were found (p<0,05). There was no statistically significant correlation between the other types of disorders and the working floor (p>0.05). The results showed that the incidence of complaints was found higher in health staff who were closely exposed to the electromagnetic radiation.

Kaynakça

 • [1] Health Effects of Electromagnetic Fields, Erişim Tarihi: 15.11.2018, https://www.three.ie/pdf/Expert%20Group%20on%20Health%20Effects%20of%20Electromagnetic%20Fields.pdf.
 • [2] Sannino A, Romeo S, Scarfì MR, Massa R, d’Angelo R, Petrillo A, Cerciello V, Fusco R and Zeni O (2017). Exposure Assessment and Biomonitoring of Workers in Magnetic Resonance Environment: An Exploratory Study. Front. Public Health 5:344. doi: 10.3389/fpubh.2017.00344.
 • [3] Karpowicz J, Gryz K. (2006). Health risk assessment of occupational exposure to a magnetic eld from magnetic resonance imaging devices. Int J Occup Saf Ergon 12:155–67. doi:10.1080/10803548.2006.11076679.
 • [4] The Use of Electromagnetic Fields in Medicine and Its Effect on Patients and Health Care Workers. Erişim Tarihi: 4.11.2018, http://www.bccdc.ca/resource-gallery/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=BCCDC-288-2299
 • [5] National Institute of Environmental Health Sciences, Electric & Magnetic Fields. Erişim Tarihi:15.10.2018, http://www.niehs.nih.gov/health/topics/agents/emf/).
 • [6] Fenech M (2005). In vitro micronucleus technique to predict chemosensitivity. Methods Mol Med 111:3–32. doi:10.1385/1-59259-889-7:003.
 • [7] TMMOB, Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Elektromanyetik Alanlar Ve Etkileri Sempozyumu 2011, EMO Yayınları, GY/2012/7, İstanbul, 2011. Erişim Tarihi 18.11.2018. http://www.emo.org.tr/ekler/62166ac8b06cb6f_ek.pdf?tipi=2&turu=X&sube=6 .
 • [8] Türk Standardları Enstitüsü (TSE), TS EN 50413- ‘İnsanların Elektrik, Manyetik ve Elektromanyetik Alanlara (0 hz - 300 ghz) Maruz Kalması ile İlgili Ölçmeler ve Hesaplama İşlemlerine Ait Temel Standard’, TSE, 2010.
 • [9] Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerinden Çevre ve Halkın Sağlığının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Yönetmelik, 27651 Sayılı Resmi Gazete, 24 Temmuz 2010.
 • [10] ICNIRP, International Commission On Non-Ionizing Radiation Protection (Uluslararası İyonlaştırmayan Radyasyondan Koruma Komitesi), ICNIRP Statement Amendment To The ICNIRP “Statement On Medıcal Magnetıc Resonance (Mr) Procedures: Protectıon Of Patient", Health Physics 97(3), Sayfa 259‐261, 2009.
 • [11] ICNIRP, International Commission On Non-Ionizing Radiation Protection (Uluslararası İyonlaştırmayan Radyasyondan Koruma Komitesi), ICNIRP Statement On Medical Magnetic Resonance (MR) Procedures: Protection Of Patients, Health Physics 87(2), Sayfa 197‐216, 2004.
 • [12] ICNIRP, International Commission On Non-Ionizing Radiation Protection (Uluslararası İyonlaştırmayan Radyasyondan Koruma Komitesi), Workshop Report ICNIRP/WHO International Workshop on Non‐Ionizing Radiation (NIR) Protection in Medicine, Medical Physics 40, 117001, 2013. 
 • [13] Gutiérrez, O., Navarro, M.Á., de Adana, F.S., Escobar, A., Moncada, M.E. and Muñoz, C.M. Study of Electromagnetic Compatibility in Hospital Environments. Journal of Electromagnetic Analysis and Application. 6, 141-155. http://dx.doi.org/10.4236/jemaa.2014.67014, 2014.
 • [14] Gökmen, N., Erdem, S., Toker K.A., ÖçmenE., Gökmen, B.I., Özkurt, A. Analyzing Exposures to Electromagnetic Fields in an Intensive Care Unit. Turk J Anaesthesiol Reanim, 44: 236-40, 2016;
Toplam 14 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm İş Sağlığı ve Güvenliği
Yazarlar

Ayşe Handan Dökmeci 0000-0002-4439-4422

Özbuğ Aksan Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2019
Gönderilme Tarihi 20 Kasım 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

IEEE A. H. Dökmeci ve Ö. Aksan, “Çorlu Devlet Hastanesindeki Elektromanyetik Alanların (EMA) Sağlık Çalışanlarına Olası Sağlık Etkileri”, kisgd, c. 3, sy. 1, ss. 53–61, 2019, doi: 10.33720/kisgd.484530.