Yıl 2019, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 113 - 127 2019-12-30

Yerüstü Patlatmasında İş Güvenliği Risk Değerlendirme Yöntemi: Kirnati ‐ Gürcistan Hidroelektrik Santrali Projesi Mühendislik Uygulamaları
Occupational Safety Risk Analysis Method in Surface Blasting: Kirnati - Georgia

Gökçen Eray ATAKOL [1] , Ali KAHRİMAN [2] , Sadettin BAĞDATLI [3] , Baki Ömer FURAT [4]


Ülkemizde yapılarda mühendislik çözümleri, 1999 yılında gerçekleşen depremden sonra ciddi bir ivme kazanmıştır. Bu mühendislik disiplininin, pratik ve güvenilir olması her şekilde iş sağlığı ve güvenliği önlemleri ile bağlantılıdır. İş sağlığı ve güvenliğinin önemi yadsınamaz derecede fazladır. Ülkenin iş sahasında ki dünya konumunu, çalışan personellerin eğitimli olması ayrıca teknik personelin de üretim ve güvenlik konusunda bilgi ve becerisi belirlemektedir. Ülkemizde 2012 yılında yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile iş sahalarında sağlık ve güvenlik yaptırımları artmıştır. Kanun’un getirdiği gerekliliklerin yanında dünya literatüründe de teknik personelin yararlanabileceği kaynak ve uygulamalar görülmektedir.  Ayrıca belirtilmelidir ki dünyada ve ülkemizde bu denli hızlı ilerleyen nüfus artışı, yapı sektörüne rağbeti arttırmaktadır. Temel kazıları, baraj, metro-tünel, taş ocakları gibi alanlarda karşılaşılan sert kayaçlarda ilerleme ancak patlatmalı kazı ile olabilmektedir. Patlatmalarda buluşların 19. yüzyıldan itibaren hızlanması mühendislik anlamda gelişimine yol açarken tehlikeli olan bu uygulamanın daha emniyetli halde yapılması sektörün birinci önceliği olduğu görülmektedir. Son bölümde işlenen ekip arkadaşlarıyla yapılan iş güvenliği toplantılarının iş kazası riskinin azaltılmasına olumlu etkisi tartışılmıştır. Bu da patlatma mühendisliğinde iş güvenliği uygulamalarının önemini ortaya koymaktadır.

Since the devastating earthquake that occurred in Turkey in the year 1999, engineering solutions in construction have gained considerable momentum in our country. This engineering discipline, practical and reliable, is linked to occupational health and safety measures in many ways. The importance of occupational health and safety has become undeniably higher. The country’s global position also determines the training of working taff and technical personnel the knowledge and skills in the field of production and safety. Health and safety sanctions have increased in the field of occupational health and safety since law numbered 6331 came into force in 2012 in our country. Besides the requirements of the law, resources and applications from world literature which technical personnel can benefit from are seen. It should also be noted that due to a rapid increase in population growth in the world and in our country has led to a higher demand in the building sector. The hard rock encountered for the foundations of dams, subway-tunnels, quarries areas such as can only be excavated by blasting. The increased use of blasting in engineering since the 19th century has led to the discussions of the dangers involved in the engineering sector and ways to reduce these risks. The positive impact of the work safety meetings held with the team-mates that were committed to the reduction of the work accident risk was discussed. This demonstrates the importance of occupational safety practices in blasting engineering.


 


  • [1] Google Inc. (2016). ‘’Georgia, Batumi, Kirnati HPP Project View’’. https://www.google.com.tr/intl/tr/earth/ California, USA.[2] Arslantürk A. (2017). Küçük Çamlıca Tv-Radyo Kulesi Projesi Patlatmalı Temel Kazıları Titreşim Analizine Bağlı Delme-Patlatma Optimizasyonu. Yüksek Lisans Tezi, T.C. Okan Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.[3] Gvakharia V. (2011). ‘’Project on Construction and Operation of HPP Cascades on the river Chorokhi’’. Batumi, Georgia, Environmental and Social Impact Assessment Report.[4] Yıldırımer S. (2013). Çoruh Nehri Üzerinde Tamamlanan, İnşası Devam Eden ve Planlanan Büyük Barajların Neden Olduğu ve Olacağı Arazi Kullanım Değişimlerinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, T.C. Artvin Çoruh Üniversitesi, Artvin, Türkiye.[5] Akçakal Ö. (2015). ‘’Zetaş Diyafram Duvar Yapım Yöntemi ve Proje Ekleri’’. Mühendislik İşlemleri, İstanbul, Türkiye.[6] Erkoç ÖY. (1990). Kaya Patlatma Tekniği. Birinci Baskı, İstanbul, Türkiye, Orica - Nitro Patlayıcı Mad. San. Tic. A.Ş.[7] Özer U, Kahriman A, Adıgüzel D, Karadoğan A, Aksoy M. (2007). “The Analaysis Of Ground Vibration Induced By Blasting At Different Rock Units On Istanbul Kadiköy-Kartal Subway Tunnel Route’’. 7th International Conference: Modern Management of Mine Producing Geology and Environment Protection, 11-15 June, Albena Resort, Varna, Bulgaria.[8] Konya CJ, Walter EJ. (1990). Surface Blast Design. New Jersey, USA.[9] Langefors U. Kihlström B (1963). The Modern Technique of Rock Blasting. 405 pages. New York, USA, John-Wileyand Sons.[10] Gustaffson R. (1973). Swedish Blasting Technique. Gothenburg, Sweden, SPI.[11] Ceylanoğlu, A, Kahriman A, Demirci A. (1993). ‘’Delme-Patlatmanın Önemi, Kullanıldığı Alanlar ve Maden Mühendisliği ile İlgisi’’. 1. Delme ve Patlatma Sempozyumu, Ankara, Türkiye.
  • [12] Kuzu C, Özdemir A, Bağdatlı S. (2015). ‘’Basmak Patlatmasında Kullanılan Mühendislik Çözümleri’’. Patlayıcı Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, T.C. Okan Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.[13] Durmuşoğlu PÖ. (2008). Türkiye ve Avrupa Birliğinin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Açısından Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, T.C. Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.[14] T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı “6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”. http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6331.pdf (20.06.2012).[15] Yıldız V. (2014). Risk Dynamics Consultancy. ‘’PrecisionTree ile Olasılıksal Risk Analizi ve Olay Ağacı Analizi (Probabilistic Risk Analysis – PRA and Event Tree Analysis – ETA)’’ https://riskdynamicsconsultancy.com/olasiliksal-risk-analizi/ İstanbul, Türkiye.
Birincil Dil tr
Konular Yerbilimleri, Ortak Disiplinler
Bölüm İş Sağlığı ve Güvenliği
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9563-1718
Yazar: Gökçen Eray ATAKOL (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8651-6697
Yazar: Ali KAHRİMAN
Kurum: İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8489-7745
Yazar: Sadettin BAĞDATLI
Kurum: İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3734-5630
Yazar: Baki Ömer FURAT
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kisgd502426, journal = {Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi}, issn = {}, eissn = {2636-7602}, address = {kisgd@beun.edu.tr}, publisher = {Bülent Ecevit Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {113 - 127}, doi = {10.33720/kisgd.502426}, title = {Yerüstü Patlatmasında İş Güvenliği Risk Değerlendirme Yöntemi: Kirnati ‐ Gürcistan Hidroelektrik Santrali Projesi Mühendislik Uygulamaları}, key = {cite}, author = {ATAKOL, Gökçen Eray and KAHRİMAN, Ali and BAĞDATLI, Sadettin and FURAT, Baki Ömer} }
APA ATAKOL, G , KAHRİMAN, A , BAĞDATLI, S , FURAT, B . (2019). Yerüstü Patlatmasında İş Güvenliği Risk Değerlendirme Yöntemi: Kirnati ‐ Gürcistan Hidroelektrik Santrali Projesi Mühendislik Uygulamaları. Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi , 3 (2) , 113-127 . DOI: 10.33720/kisgd.502426
MLA ATAKOL, G , KAHRİMAN, A , BAĞDATLI, S , FURAT, B . "Yerüstü Patlatmasında İş Güvenliği Risk Değerlendirme Yöntemi: Kirnati ‐ Gürcistan Hidroelektrik Santrali Projesi Mühendislik Uygulamaları". Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi 3 (2019 ): 113-127 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kisgd/issue/51230/502426>
Chicago ATAKOL, G , KAHRİMAN, A , BAĞDATLI, S , FURAT, B . "Yerüstü Patlatmasında İş Güvenliği Risk Değerlendirme Yöntemi: Kirnati ‐ Gürcistan Hidroelektrik Santrali Projesi Mühendislik Uygulamaları". Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi 3 (2019 ): 113-127
RIS TY - JOUR T1 - Yerüstü Patlatmasında İş Güvenliği Risk Değerlendirme Yöntemi: Kirnati ‐ Gürcistan Hidroelektrik Santrali Projesi Mühendislik Uygulamaları AU - Gökçen Eray ATAKOL , Ali KAHRİMAN , Sadettin BAĞDATLI , Baki Ömer FURAT Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33720/kisgd.502426 DO - 10.33720/kisgd.502426 T2 - Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 113 EP - 127 VL - 3 IS - 2 SN - -2636-7602 M3 - doi: 10.33720/kisgd.502426 UR - https://doi.org/10.33720/kisgd.502426 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi Yerüstü Patlatmasında İş Güvenliği Risk Değerlendirme Yöntemi: Kirnati ‐ Gürcistan Hidroelektrik Santrali Projesi Mühendislik Uygulamaları %A Gökçen Eray ATAKOL , Ali KAHRİMAN , Sadettin BAĞDATLI , Baki Ömer FURAT %T Yerüstü Patlatmasında İş Güvenliği Risk Değerlendirme Yöntemi: Kirnati ‐ Gürcistan Hidroelektrik Santrali Projesi Mühendislik Uygulamaları %D 2019 %J Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi %P -2636-7602 %V 3 %N 2 %R doi: 10.33720/kisgd.502426 %U 10.33720/kisgd.502426
ISNAD ATAKOL, Gökçen Eray , KAHRİMAN, Ali , BAĞDATLI, Sadettin , FURAT, Baki Ömer . "Yerüstü Patlatmasında İş Güvenliği Risk Değerlendirme Yöntemi: Kirnati ‐ Gürcistan Hidroelektrik Santrali Projesi Mühendislik Uygulamaları". Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi 3 / 2 (Aralık 2020): 113-127 . https://doi.org/10.33720/kisgd.502426
AMA ATAKOL G , KAHRİMAN A , BAĞDATLI S , FURAT B . Yerüstü Patlatmasında İş Güvenliği Risk Değerlendirme Yöntemi: Kirnati ‐ Gürcistan Hidroelektrik Santrali Projesi Mühendislik Uygulamaları. kisgd. 2019; 3(2): 113-127.
Vancouver ATAKOL G , KAHRİMAN A , BAĞDATLI S , FURAT B . Yerüstü Patlatmasında İş Güvenliği Risk Değerlendirme Yöntemi: Kirnati ‐ Gürcistan Hidroelektrik Santrali Projesi Mühendislik Uygulamaları. Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi. 2019; 3(2): 127-113.