Yıl 2019, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 97 - 111 2019-12-30

Bir Tekstil İşletmesinde Risk Değerlendirme Uygulaması : 5x5 Matris ve HAZOP
Risk Assessment Application in a Textile Company: 5x5 Matrix and HAZOP

Tuba KABAKULAK [1]


Ülkemizde ön planda bulunan sektörlerden biri olan tekstilde , gelişen teknoloji ve makineleşmenin artması ile üretim birçok tehlikeye daha açık hale gelmiş, iş kazalarının yoğun yaşandığı ve risklerin arttığı bir sektör olmuştur. Bu sebeple tehlikelerin tespitinin yapılması ve bu tehlikelerin oluşturacağı risklerin doğru derecelendirilmesi alınacak önlemlerin belirlenip kazaları en aza indirmek veya  kazaların oluşumunu engellemek için yapılması gereken en önemli iş sağlığı ve güvenliği adımıdır. Bu adımı gerçekleştirmek içinde işletmeye en uygun olan risk değerlendirme metodunu seçmek gerekmektedir. Bu çalışmada örme kumaş imalatı yapan bir firmada HAZOP ve 5x5 matris yöntemi uygulamaları gerçekleştirilmiş , farklı iki risk değerlendirmesi yöntemlerinin sektör için uygulanabilirliği, avantajları ve dezavantajları belirlenmiştir.

Occupational accidents and risk have increased in the textile sector, one of leading sectors of our country and the sector became vulnerable in terms of danger with the advanced technology and mechanization. Therefore, occupational health and safety is the most important steps to be taken in order to prevent incidents and minimize them by detecting dangers, grading the risks of these dangers accurately and setting out measures. The selection of most appropriate risk assessment method for the business is necessary in order to take this step. In this research HAZOP and 5x5 matrix methods are implemented in a knit fabric manufacturer company and the applicability, advantages and disadvantages of two risk assessment methods for the sector are determined.


 • Referans1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ Hafize AKILLI* ve Önder AYDOĞDU* http://www.mta.gov.tr/v3.0/sayfalar/hizmetler/kutuphane/ekonomi-bultenleri/2013_16/245.pdf )
 • Referans 2 https://birim.ailevecalisma.gov.tr/media/6009/2011_52.pdf
 • Referans3 http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/sgk_istatistik_yilliklari
 • Referans4 İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.16925&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch
 • Referans5 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6331.pdf
 • Referans6 http://www.burakergun.com.tr/6331-sayili-is-sagligi-ve-guvenligi-kanununu-hakkinda
 • Referans7 ÖZKILIÇ Ö., “İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ve Risk Değerlendirme Metodolojileri”, TİSK, 2005
 • Referans8 AKMAN, A., Kimya Sektöründe Tehlike Ve İşletilebilirlik (HAZOP) Analizi, Çalışma Dünyası Dergisi, Labour World, 2015, 3(2) s.66,69
 • Referans9 KLETZ, Trevor (1999). Hazop and Hazan, Institution of Chemical Engineers, Rugby, U.K.
 • Referans10 NOLAN, P.D., Application of Hazop and What-If Safety Review to the Petroleum, Petrochemical and Chemical Industries (Birinci Baskı), Noyes Publications, New Jersey, 1994
 • Referans11 Akpınar, T., Çakmakkaya, B.,Y., İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından İşverenlerin Risk Değerlendirme Yükümlülüğü, s.278 http://calismatoplum.org/sayi40/akpinar.pdf
 • Referans12 UĞURLU, F. Tekstil Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı İş Müfettiş Yardımcılığı Etüdü, 2011, Adana
 • Referans13 UĞURLU, F. Tekstil Sektöründe Meydana Gelen İş Kazaları ve Sebeplerinin Araştırılması ile Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ekim,2014
 • Referans14 AY, S. İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Kot Üretimi Yapan Bir İşletmede Risk Değerlendirme Uygulaması, Yüksek Lisans Tezi, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Haziran,2014
 • Referans15 Milli, A. Bir Hazır Giyim İşletmesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Hata Türü ve Etkileri Analizi (Failure Mode and Effect Analysis) Yöntemi İle Risk Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Giyim Endüstrisi Ve Moda Tasarımı Eğitim Ana Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ocak, 2015
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik, Ortak Disiplinler
Bölüm İş Sağlığı ve Güvenliği
Yazarlar

Yazar: Tuba KABAKULAK
Kurum: Aydın Üniveristesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kisgd581677, journal = {Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi}, issn = {}, eissn = {2636-7602}, address = {kisgd@beun.edu.tr}, publisher = {Bülent Ecevit Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {97 - 111}, doi = {10.33720/kisgd.581677}, title = {Bir Tekstil İşletmesinde Risk Değerlendirme Uygulaması : 5x5 Matris ve HAZOP}, key = {cite}, author = {KABAKULAK, Tuba} }
APA KABAKULAK, T . (2019). Bir Tekstil İşletmesinde Risk Değerlendirme Uygulaması : 5x5 Matris ve HAZOP. Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi , 3 (2) , 97-111 . DOI: 10.33720/kisgd.581677
MLA KABAKULAK, T . "Bir Tekstil İşletmesinde Risk Değerlendirme Uygulaması : 5x5 Matris ve HAZOP". Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi 3 (2019 ): 97-111 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kisgd/issue/51230/581677>
Chicago KABAKULAK, T . "Bir Tekstil İşletmesinde Risk Değerlendirme Uygulaması : 5x5 Matris ve HAZOP". Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi 3 (2019 ): 97-111
RIS TY - JOUR T1 - Bir Tekstil İşletmesinde Risk Değerlendirme Uygulaması : 5x5 Matris ve HAZOP AU - Tuba KABAKULAK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33720/kisgd.581677 DO - 10.33720/kisgd.581677 T2 - Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 97 EP - 111 VL - 3 IS - 2 SN - -2636-7602 M3 - doi: 10.33720/kisgd.581677 UR - https://doi.org/10.33720/kisgd.581677 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi Bir Tekstil İşletmesinde Risk Değerlendirme Uygulaması : 5x5 Matris ve HAZOP %A Tuba KABAKULAK %T Bir Tekstil İşletmesinde Risk Değerlendirme Uygulaması : 5x5 Matris ve HAZOP %D 2019 %J Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi %P -2636-7602 %V 3 %N 2 %R doi: 10.33720/kisgd.581677 %U 10.33720/kisgd.581677
ISNAD KABAKULAK, Tuba . "Bir Tekstil İşletmesinde Risk Değerlendirme Uygulaması : 5x5 Matris ve HAZOP". Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi 3 / 2 (Aralık 2020): 97-111 . https://doi.org/10.33720/kisgd.581677
AMA KABAKULAK T . Bir Tekstil İşletmesinde Risk Değerlendirme Uygulaması : 5x5 Matris ve HAZOP. kisgd. 2019; 3(2): 97-111.
Vancouver KABAKULAK T . Bir Tekstil İşletmesinde Risk Değerlendirme Uygulaması : 5x5 Matris ve HAZOP. Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi. 2019; 3(2): 111-97.