Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Makine ve Tıbbi Cihaz Kullanan Hastane Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Algılarının İncelenmesi

Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 1, 25 - 37, 30.06.2020
https://doi.org/10.33720/kisgd.712442

Öz

Hastanelerde çok sayıda tıbbi araç gereç ve makine kullanımı vardır. İSG uygulamalarında bu cihazların risk yönetimi de yer almaktadır. Biz çalışmamızda hastanelerde kullanılan tıbbi cihaz ve makinelerde İSG uygulamalarına ilişkin çalışanların algı ve farkındalıklarını ölçmeyi amaçladık. Tanımlayıcı bir tip olan araştırmamızda veri toplama aracı olarak çalışanların kişisel bilgilerini içeren form ve literatür taraması ile A sınıfı İSG uzmanı 1 kişi ve akademisyen 3 kişi olmak üzere 4 farklı uzman görüşüne dayanarak hastanede İSG uygulamalarını çalışanların algı ve farkındalıklarına dayanarak belirlemeye yönelik araştırmacılar tarafından hazırlanan anket kullanılmıştır. Araştırma kapsamında, katılımcıların makine tıbbi cihaz İSG uygulamalarında %54,7 farkındalık düzeyine sahip oldukları belirlenmiştir. Sonuç olarak, hastanelerde oldukça önemli yer tutan İSG uygulamalarının ve eğitimlerinin etkinliği tekrar sorgulanmalı ve yapılan uygulamalar çalışanlarla paylaşılmalıdır.

Kaynakça

 • [1] Chinniah, Y. (2015). Analysis and prevention of seri-ous and fatal accidents related to moving parts of machinery. Safety science, 75, 163-173.
 • [2] Gökgöz, K. B. Veri madenciliği ile tıbbi cihaz bakım karar modeli (Tez). Başkent Üniversitesi Sosyal Bilim-ler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi; 2012.
 • [3] https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/06/20110607-1.htm
 • [4] Arık, Ö., İleri, Y. Y. & Kaya, B. (2016). Sağlık Hizmet-lerinde Tıbbi Cihaz Sektörü. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 19(2).
 • [5] Manyele, S. V., Ngonyani, H. A. M., & Eliakimu, E. (2008). The status of occupational safety among health service providers in hospitals in Tanzania. Tanzania journal of health research, 10(3), 159-165.
 • [6] Rogers, R., & Salvage, J. (1988). Nurses at risk: a guide to health & safety at work. Nursing times, 84(16), 47.
 • [7] OSHA, 2013. Facts about Hospital Worker Safety. Occupational Safety and Health Administration, 27 p.
 • [8] Boyer, J., Galizzi, M., Cifuentes, M., d'Errico, A., Go-re, R., Punnett, L., & Slatin, C. (2009). Ergonomic and socioeconomic risk factors for hospital workers' com-pensation injury claims. American journal of industrial medicine, 52(7), 551-562.
 • [9] Thomas, N. I., Brown, N. D., Hodges, L. C., Gandy, J., Lawson, L., Lord, J. E., & Williams, D. K. (2006). Factors associated with work-related injury among hospital employees: a case-control study. AAOHN jo-urnal, 54(1), 24-31.
 • [10] Sarıçam H. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında hemşi-relerin karşılaştığı risk ve tehlikelerin iş stresi düzeyleri üzerine etkisi (Tez). Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Anabilim Dalı Yük-sek Lisans Tezi; 2012.
 • [11] Bulut, A., Ünal, E. ve Şengül, H. (2020). Bir Kamu Hastanesinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 23(1), 1-22.
 • [12] Goniewicz, M., Wloszczak-Szubzda, A., Niem-cewicz, M., Witt, M., Marciniak-Niemcewicz, A., & Jarosz, M. J. (2012). Injuries caused by sharp instru-ments among healthcare workers–international and Polish perspectives. Annals of Agricultural and envi-ronmental Medicine, 19(3).
 • [13] Rooney, J. J., Heuvel, L. N. V., & Lorenzo, D. K. (2002). Reduce human error. Quality progress, 35(9), 27-36.
 • [14] Department of Health. (2000). An organisation with a memory: report of an expert group on learning from adverse events in the NHS chaired by the Chief Medi-cal Officer. HM Stationery Office.
 • [15] Rodgers, M., & Sowden, A. (2002). Patient safety: a mapping of the research literature. York, UK: NHS Centre for Reviews and Dissemination.
 • [16] Samore, M. H., Evans, R. S., Lassen, A., Gould, P., Lloyd, J., Gardner, R. M., & Bright, R. A. (2004). Sur-veillance of medical device–related hazards and adver-se events in hospitalized patients. Jama, 291(3), 325-334.

Examining the Perceptions of Hospital Employees Using Machinery and Medical Devices for Occupational Health and Safety

Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 1, 25 - 37, 30.06.2020
https://doi.org/10.33720/kisgd.712442

Öz

There are many medical equipment and machinery use in hospitals. Risk management of these devices is also included in OHS applications. In our study, we aimed to measure the perceptions and awareness of employees related to OHS practices in medical devices and machines used in hospitals. In our research, which is a descriptive type, a questionnaire prepared by researchers to determine the OHS practices in the hospital based on the opinions and awareness of the employees based on the opinions of 4 different specialists, including the A-class OHS specialist 1 person and academician 3, as the data collection tool, and the personal information of the employees. Within the scope of the research, it was determined that the participants had a 54.7% awareness level in machine medical device OHS applications. The effectiveness of OHS practices and trainings, which have a very important place in hospitals, should be questioned again and the practices should be shared with the employees.

Kaynakça

 • [1] Chinniah, Y. (2015). Analysis and prevention of seri-ous and fatal accidents related to moving parts of machinery. Safety science, 75, 163-173.
 • [2] Gökgöz, K. B. Veri madenciliği ile tıbbi cihaz bakım karar modeli (Tez). Başkent Üniversitesi Sosyal Bilim-ler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi; 2012.
 • [3] https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/06/20110607-1.htm
 • [4] Arık, Ö., İleri, Y. Y. & Kaya, B. (2016). Sağlık Hizmet-lerinde Tıbbi Cihaz Sektörü. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 19(2).
 • [5] Manyele, S. V., Ngonyani, H. A. M., & Eliakimu, E. (2008). The status of occupational safety among health service providers in hospitals in Tanzania. Tanzania journal of health research, 10(3), 159-165.
 • [6] Rogers, R., & Salvage, J. (1988). Nurses at risk: a guide to health & safety at work. Nursing times, 84(16), 47.
 • [7] OSHA, 2013. Facts about Hospital Worker Safety. Occupational Safety and Health Administration, 27 p.
 • [8] Boyer, J., Galizzi, M., Cifuentes, M., d'Errico, A., Go-re, R., Punnett, L., & Slatin, C. (2009). Ergonomic and socioeconomic risk factors for hospital workers' com-pensation injury claims. American journal of industrial medicine, 52(7), 551-562.
 • [9] Thomas, N. I., Brown, N. D., Hodges, L. C., Gandy, J., Lawson, L., Lord, J. E., & Williams, D. K. (2006). Factors associated with work-related injury among hospital employees: a case-control study. AAOHN jo-urnal, 54(1), 24-31.
 • [10] Sarıçam H. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında hemşi-relerin karşılaştığı risk ve tehlikelerin iş stresi düzeyleri üzerine etkisi (Tez). Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Anabilim Dalı Yük-sek Lisans Tezi; 2012.
 • [11] Bulut, A., Ünal, E. ve Şengül, H. (2020). Bir Kamu Hastanesinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 23(1), 1-22.
 • [12] Goniewicz, M., Wloszczak-Szubzda, A., Niem-cewicz, M., Witt, M., Marciniak-Niemcewicz, A., & Jarosz, M. J. (2012). Injuries caused by sharp instru-ments among healthcare workers–international and Polish perspectives. Annals of Agricultural and envi-ronmental Medicine, 19(3).
 • [13] Rooney, J. J., Heuvel, L. N. V., & Lorenzo, D. K. (2002). Reduce human error. Quality progress, 35(9), 27-36.
 • [14] Department of Health. (2000). An organisation with a memory: report of an expert group on learning from adverse events in the NHS chaired by the Chief Medi-cal Officer. HM Stationery Office.
 • [15] Rodgers, M., & Sowden, A. (2002). Patient safety: a mapping of the research literature. York, UK: NHS Centre for Reviews and Dissemination.
 • [16] Samore, M. H., Evans, R. S., Lassen, A., Gould, P., Lloyd, J., Gardner, R. M., & Bright, R. A. (2004). Sur-veillance of medical device–related hazards and adver-se events in hospitalized patients. Jama, 291(3), 325-334.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm İş Sağlığı ve Güvenliği
Yazarlar

Arzu BULUT (Sorumlu Yazar)
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, SAĞLIK YÖNETİMİ (DR)
0000-0001-7362-5667
Türkiye


Erdinç ÜNAL Bu kişi benim
OKAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2985-0044
Türkiye


Halil ŞENGÜL
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0001-5745-0369
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2020
Başvuru Tarihi 4 Nisan 2020
Kabul Tarihi 10 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

IEEE A. Bulut , E. Ünal ve H. Şengül , "Makine ve Tıbbi Cihaz Kullanan Hastane Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Algılarının İncelenmesi", Karaelmas Journal of Occupational Health and Safety, c. 4, sayı. 1, ss. 25-37, Haz. 2020, doi:10.33720/kisgd.712442