Amaç ve Kapsam

Derginin amacı, Mühendislik, Fen Bilimleri alanlarında  özgün araştırma makaleleri, derlemeler, kısa makaleler, teknik not, vaka takdimleri, kitap eleştirileri ve bilimsel nitelikli editöre mektup türü çalışmaları yayınlayan hakemli uluslararası ve saygın bilimsel bir dergi olmaktır.

YAYIM İZNİ

Bireysel kullanım dışında, Kırklareli Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi'inde yayımlanan makaleler, şekiller ve çizelgeler yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz, bir sistemde arşivlenemez veya reklam ya da tanıtım amaçlı materyellerde kullanılamaz. Bilimsel makalelerde, uygun şekilde kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

ABONE İŞLEMLERİ

Kırklareli Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi'nde yayımlanan  tüm sayılarına ve makalelerin tam metnine  http://dergipark.gov.tr/klujes/archive adresinden ücretsiz olarak erişilebilmektedir.

YAZILARIN BİLİMSEL VE HUKUKİ SORUMLULUĞU

Yayımlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazıların içeriğinden ve kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Editör, Yardımcı Editörler, Yayın ve Danışma kurulu üyeleri ve Yayımcı, dergideki hatalardan veya bilgilerin kullanımından doğacak olan sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Yayınlanmak üzere gönderilen eserlerin başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. bu konuda doğacak olan hukuki ve etik sorumluluk yazarlara aittir. İntihal olduğu tespit edilen eserlerde hukuki sorumluluk yazarlarına aittir.

Kırklareli Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi'nde, Mühendislik, Fen Bilimleri ve Mimarlık alanlarında "özgün araştırma makaleleri, derlemeler, kısa makaleler, teknik not, vaka takdimleri, kitap eleştirileri ve bilimsel nitelikli editöre mektup" türü çalışmalar yayımlamaktadır. 

Kırklareli Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi'nde yayınlanan makaleler, bağımsız ve ön yargısız çift-körleme hakemlik (peer-review) ilkeleri doğrultusunda, bir danışma kurulu tarafından değerlendirilir. Makaleler başlıca altı kategoride yayımlanır: (1) "Araştırma Makaleleri", (2) "Derleme Makaleler",(3) "Kısa Makaleler", (4) "Teknik Not ve Vaka Takdimleri", (5) "Editöre Mektuplar", (6) "Kitap ve Yazılım Programı eleştirileri". Makaleler Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılabilir; İngilizce  veya Türkçe Özetler ile anahtar sözcükler içermelidir. 

Kırklareli Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır ve DergiPark internet sitesi üzerinden takip edilebilir.