Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Kırklareli Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi’ne gönderilen çalışmalar daha önce yayımlanmamış ve eş zamanlı olarak başka bir dergiye de gönderilmemiş olmalıdır.

Kırklareli Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi'nde yayınlanan veya yayınlama amacı ile gönderilen çalışmalarda İntihal ve izinsiz veri kullanımına ilişkin tüm sorumluluk çalışmanın yazar ya da yazarlarına aittir. Böyle bir durumda Kırklareli Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Tüm yazarların gönderilen makaleye akademik ve bilimsel açıdan katkıları bulunmalıdır.

Yazarlar, gönderilen yayının her hangi bir şekilde öncelikli hale getirilmesini isteyemezler.