Yıl 2015, Cilt 4 , Sayı 1, Sayfalar 57 - 71 2015-12-31

DIŞ KAYNAK KULLANIMI (DKK)’NA (OUTSOURCING) GENEL BAKIŞ

Anıl İlkem ÖZCAN [1]


Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing) özellikle 1990’lı yılların başından itibaren gelişme göstermeye başlamış bir kavramdır. DKK en basit tanımıyla “temel yetkinlik konusu olmayan hizmetlerin örgüt dışı kaynaklardan sağlanmasıdır”. Araştırmamızda DKK kavramı, türleri, avantaj ve riskleri ile Avrupa ve ülkemizde DKK örneklerine yer verilmiştir. 

Doğrudan Kaynak Kullanımı, Türleri, Avantaj ve Riskleri, Türkiye
  • Capital (2004). Outsourcing, 12 (Aralık), Özel Eki.
  • Durgut, İ.A. (2013). Gemi Yönetiminde Dış Kaynak Kullanımı: Türk Donatanlarının Üçüncü Taraf Gemi Yönetim İşletmelerine Yönelik Tutumları, Yüksek Lisans Tezi, DEÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
  • Elmuti, D. - Kathawala, Y. (2000). The Effects of Global Outsourcing Strategies on Participants’ Attitudes and Organizational Effectivenes, International Journal of Manpower, 21 (2), 112-115.
  • Girma, S. - Gorg, H. (2003). Outsourcing, Foreign Ownership and Productivity: Evidence from United Kingdom Establishment Level Data, Discussion Paper: 361, German Institute for Economic Research, https://www.econstor.eu/bitstream/10419/3129/1/dp361.pdf, Erişim tarihi: 20.12.2014.
  • Görg, H. - Hanley, A. (2003). International Outsourcing and Productivity: Evidence from Plant Level Data, Research Paper: 20, University of Nottingham, https://www.nottingham.ac.uk/gep/documents/papers/2003/03-20.pdf, Erişim tarihi: 15.11.2014.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Anıl İlkem ÖZCAN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2015

APA ÖZCAN, A . (2015). DIŞ KAYNAK KULLANIMI (DKK)’NA (OUTSOURCING) GENEL BAKIŞ. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 4 (1) , 57-71 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/klujfeas/issue/26887/283307