Kitap İncelemesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

KARAKTER AŞINMASI (RICHARD SENNETT)

Yıl 2013, Cilt 2, Sayı 1, 55 - 58, 31.12.2013

Öz

Eser; Amerika’da son 50 yılda küreselleşme ile meydana gelen kültürel farklılaşmayı psikolojik ve sosyolojik öğeler eşliğinde incelemektedir. Bu incelemeyi yaparken de 5 farklı örnek üzerinden kişilerin tarihsel düşünce değişimine göndermelerde bulunmaktadır. Buna göre kitapta; “Enrico ve Flavia”, “Rico ve Jeannette”, “Boston’lu fırıncılar”, “Roseve “IBM çalışanları”nın hikâyeleri derinlemesine incelenmektedir. 

Kaynakça

  • Sennett, R. (2011). Karakter Aşınması: Yeni Kapitalizmde İşin Kişilik Üzerindeki Etkileri (Çev: Barış Yıldırım), Ayrıntı Yayınları, 5. Basım, İstanbul.

Yıl 2013, Cilt 2, Sayı 1, 55 - 58, 31.12.2013

Öz

Kaynakça

  • Sennett, R. (2011). Karakter Aşınması: Yeni Kapitalizmde İşin Kişilik Üzerindeki Etkileri (Çev: Barış Yıldırım), Ayrıntı Yayınları, 5. Basım, İstanbul.

Ayrıntılar

Bölüm Kitap İncelemeleri
Yazarlar

Oğuz BAŞOL

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2013
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Başol, O. (2013). KARAKTER AŞINMASI (RICHARD SENNETT) . Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2 (1) , 55-58 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/klujfeas/issue/26895/284284