Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

TURKISH BANKING CRISIS AND INFERENCES

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5, 11 - 23, 22.12.2017

Öz

Objectives: This study handles the crisis in Turkish banking since 1980, with their reasons and consequences. In addition to the cost of crisis to the economy, the inferences of banks from crisis are handled in the context of risk management.

Methods: In the light of literature analysis, after overviewing the theoretical framework of crisis, based on World and Turkish experience the reasons and results of banking crisis are discussed.

Results:  In parallel to USA and UK, Turkish financial markets were also deregulated and gained a more liberal structure after 1980s. Staring from 1990s, international capital movement get liberalized and Turkish Lira become convertible. Whole World become a single global market, capital movement reached to an unexpected high level. As a result of sometimes globalization and sometimes its own vulnerabilities, Turkish banking sector experienced huge financial crisis almost repetitively at each ten years.

Kaynakça

 • Acar, O. (2012). 2001 Krizi Sonrası Yeniden Yapılandırılan Türk Bankacılığı’nın 2008 Küresel Krizinden Olumsuz Etkilenen Ülkelerden Ayrışması Üzerine Bir Model Önerisi. (PhD), İstanbul Üniversitesi, unpublished.
 • Allen, F., & Gale, D. M. (2007). An introduction to financial crises. In: Wharton Financial Institutions Center.
 • Altınok, T., Eken, H., & Çankaya, S. (2011). Küresel mali piyasalarda yeniden yapılanma ve Türkiye: İstanbul Ticaret Odası.
 • Bastı, E. (2004). Kriz Teorileri Çerçevesinde 2001 Türkiye Finansal Krizi: Krizin Finans Sektörünün Verimliliğine Ve Etkinliğine Etkileri. (PhD), İstanbul Üniversitesi, unpublished.
 • BDDK. (2009). Krizden İstikrara Türkiye Tecrübesi. Retrieved from Ankara: https://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Raporlar/Calisma_Raporlari/8676krizden_istikraraturkiyetecrubesi_3uncu_baski.pdf
 • Boratav, K. (2001). 2000-2001 krizinde sermaye hareketleri. İktisat İşletme ve Finans, 16(186), 7-17.
 • Bordo, M., Eichengreen, B., Klingebiel, D., Martinez-Peria, M. S., & Rose, A. K. (2001). Is the Crisis Problem Growing More Severe? Economic Policy, 16(32), 53-82.
 • Coşkun, Y. (2012). Repo ve Ters Repo Düzenlemeleri: Banker Krizi Sonrası Ortaya Çıkışı ve Finansal Başarısızlık Dersleri Işığında Politika Önerileri. Business & Economics Research Journal, 3(1).
 • Dalyancı, H. L. (2010). Finansal Kriz Teorileri ve Türkiye Ekonomisinde 1990 sonrası Finansal Krizlerin Ekonometrik Analizi. (PhD), Marmara Üniversitesi, unpublished.
 • Erçel, G. (1999). 2000 Yılı Enflasyonu Düşürme Programı: Kur ve Para Politikası Uygulaması. In. Ankara: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası.
 • İnan, E. A. (2002a). Finansal Krizler, Serbest Kur ve Ekonomik Büyüme. Bankacılar Dergisi(41), 51-66.
 • İnan, E. A. (2002b). Arjantin Krizinin Sebepleri ve Gelişimi. Bankacılar Dergisi, 42, 57-74.
 • Jones, C. I. (2009). The global financial crisis: overview. Retrieved from https://people.ucsc.edu/~kkletzer/CJones2009_financialcrisis.pdf
 • Kazgan, G. (2012). Türkiye Ekonomisinde Krizler (1929-2009), Ekonomi Politik Açısından Bir İnceleme (3 ed.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.
 • Kibritçioğlu, A. (2001). Türkiyerde Ekonomik Krizler ve Hükümetler, 1969-2001. Retrieved from http://80.251.40.59/politics.ankara.edu.tr/kibritci/ytd-kibritcioglu.pdf Kocaimamoğlu, S. (2015). Banker Skandalı ve Türkiye. Retrieved from http://cerideimulkiye.com/?p=39204
 • Laeven, L., & Valencia, F. (2012). Systemic Banking Crises Database: An Update. Retrieved from https://www.imf.org/~/media/Websites/IMF/imported-full-text-pdf/external/pubs/ft/wp/2012/_wp12163.ashx
 • Özatay, F. (2009). Finansal Krizler ve Türkiye. İstanbul: Doğan Kitap.
 • Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2009). The aftermath of financial crises. American Economic Review, 99(2), 466-472.
 • Turgut, A. (2006). Finansal Entegrasyon ve Finansal Krizler Türkiye Örneği (1994, 2000 ve 2001 Krizleri). (PhD), Selçuk Üniversitesi, unpublished.
 • Yay, T., Yay, G. G., & Yılmaz, E. (2001). Küreselleşme Sürecinde Finansal Krizler ve Finansal Düzenlemeler. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası.
 • Yüksel, S. (2015). Bankacılık Krizlerinin Erken Uyarı Sinyalleri: Türkiye Üzerine Bir Uygulama. (PhD), Marmara Üniversitesi, unpublished.

TÜRK BANKACILIĞINDA KRİZLER VE ÇIKARILAN DERSLER

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5, 11 - 23, 22.12.2017

Öz

Amaç: Bu çalışmada 1980’den sonra yaşanan bankacılık krizleri, nedenleri ve sonuçları ile analiz edilmektedir. Bir taraftan krizlerin ekonomi üzerindeki maliyeti değerlendirilirken, diğer taraftan risk yönetimi bağlamında bankaların krizden çıkardıkları dersler ele alınmaktadır.

Yöntem: Literatür ışığında, kavramsal olarak krizlerin genel çerçevesi ortaya konduktan sonra, Dünya ve Türkiye deneyimlerine dayalı olarak bankacılık krizlerinin sebep ve sonuçları irdelenmektedir.

Bulgular: 1980’lerle birlikte özellikle ABD ve İngiltere ile paralel olarak Türk finans piyasaları da daha liberal bir yapıya kavuşmuştur. 1990’larla birlikte uluslararası sermaye hareketleri serbestleşmiş, Türk Lirası konvertibl hale getirilmiştir. Bu değişimler bütün dünyayı tek bir global piyasa haline getirmiş, yapılandırılmış finansal araçların da yardımıyla sermaye hareketleri tahmin edilemeyecek boyutta artmıştır. Kimi zaman globalleşmenin sonucu olarak, kimi zaman kendi ekonomik ve finansal sistemimizde yaşanan sorunlar nedeniyle, Türk bankacılığı her on yılda bir büyük bir krizle karşı karşıya gelmiştir.

Kaynakça

 • Acar, O. (2012). 2001 Krizi Sonrası Yeniden Yapılandırılan Türk Bankacılığı’nın 2008 Küresel Krizinden Olumsuz Etkilenen Ülkelerden Ayrışması Üzerine Bir Model Önerisi. (PhD), İstanbul Üniversitesi, unpublished.
 • Allen, F., & Gale, D. M. (2007). An introduction to financial crises. In: Wharton Financial Institutions Center.
 • Altınok, T., Eken, H., & Çankaya, S. (2011). Küresel mali piyasalarda yeniden yapılanma ve Türkiye: İstanbul Ticaret Odası.
 • Bastı, E. (2004). Kriz Teorileri Çerçevesinde 2001 Türkiye Finansal Krizi: Krizin Finans Sektörünün Verimliliğine Ve Etkinliğine Etkileri. (PhD), İstanbul Üniversitesi, unpublished.
 • BDDK. (2009). Krizden İstikrara Türkiye Tecrübesi. Retrieved from Ankara: https://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Raporlar/Calisma_Raporlari/8676krizden_istikraraturkiyetecrubesi_3uncu_baski.pdf
 • Boratav, K. (2001). 2000-2001 krizinde sermaye hareketleri. İktisat İşletme ve Finans, 16(186), 7-17.
 • Bordo, M., Eichengreen, B., Klingebiel, D., Martinez-Peria, M. S., & Rose, A. K. (2001). Is the Crisis Problem Growing More Severe? Economic Policy, 16(32), 53-82.
 • Coşkun, Y. (2012). Repo ve Ters Repo Düzenlemeleri: Banker Krizi Sonrası Ortaya Çıkışı ve Finansal Başarısızlık Dersleri Işığında Politika Önerileri. Business & Economics Research Journal, 3(1).
 • Dalyancı, H. L. (2010). Finansal Kriz Teorileri ve Türkiye Ekonomisinde 1990 sonrası Finansal Krizlerin Ekonometrik Analizi. (PhD), Marmara Üniversitesi, unpublished.
 • Erçel, G. (1999). 2000 Yılı Enflasyonu Düşürme Programı: Kur ve Para Politikası Uygulaması. In. Ankara: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası.
 • İnan, E. A. (2002a). Finansal Krizler, Serbest Kur ve Ekonomik Büyüme. Bankacılar Dergisi(41), 51-66.
 • İnan, E. A. (2002b). Arjantin Krizinin Sebepleri ve Gelişimi. Bankacılar Dergisi, 42, 57-74.
 • Jones, C. I. (2009). The global financial crisis: overview. Retrieved from https://people.ucsc.edu/~kkletzer/CJones2009_financialcrisis.pdf
 • Kazgan, G. (2012). Türkiye Ekonomisinde Krizler (1929-2009), Ekonomi Politik Açısından Bir İnceleme (3 ed.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.
 • Kibritçioğlu, A. (2001). Türkiyerde Ekonomik Krizler ve Hükümetler, 1969-2001. Retrieved from http://80.251.40.59/politics.ankara.edu.tr/kibritci/ytd-kibritcioglu.pdf Kocaimamoğlu, S. (2015). Banker Skandalı ve Türkiye. Retrieved from http://cerideimulkiye.com/?p=39204
 • Laeven, L., & Valencia, F. (2012). Systemic Banking Crises Database: An Update. Retrieved from https://www.imf.org/~/media/Websites/IMF/imported-full-text-pdf/external/pubs/ft/wp/2012/_wp12163.ashx
 • Özatay, F. (2009). Finansal Krizler ve Türkiye. İstanbul: Doğan Kitap.
 • Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2009). The aftermath of financial crises. American Economic Review, 99(2), 466-472.
 • Turgut, A. (2006). Finansal Entegrasyon ve Finansal Krizler Türkiye Örneği (1994, 2000 ve 2001 Krizleri). (PhD), Selçuk Üniversitesi, unpublished.
 • Yay, T., Yay, G. G., & Yılmaz, E. (2001). Küreselleşme Sürecinde Finansal Krizler ve Finansal Düzenlemeler. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası.
 • Yüksel, S. (2015). Bankacılık Krizlerinin Erken Uyarı Sinyalleri: Türkiye Üzerine Bir Uygulama. (PhD), Marmara Üniversitesi, unpublished.

Ayrıntılar

Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Süleyman KALE
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
orcid.org/0000-0001-7208-1872
Türkiye


Mehmet Hasan EKEN
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6005-7637
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 22 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5

Kaynak Göster

APA Kale, S. & Eken, M. H. (2017). TÜRK BANKACILIĞINDA KRİZLER VE ÇIKARILAN DERSLER . Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 6 (5) , 11-23 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/klujfeas/issue/32183/348983