Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

FİNANS TEORİSİ KAPSAMINDA PARA ARZI BİLEŞENLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: TCMB ÖRNEĞİ

Yıl 2018, Cilt 7, Sayı 3, 176 - 189, 29.09.2018

Öz

Amaç: Bu çalışmada fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik para arzının kontrolü sürecinde TCMB tarafından kullanılan para arzı tanımları ve para arzına dâhil edilen kalemler incelenip para arzı tanımı finans teorisi bakış açısıyla incelenecektir.

Yöntem: Literatür ışığında para arzı tanım ve bileşenleri kavramsal olarak ele alınıp analiz edilmektedir.

Bulgular: Merkez bankaları para arzını kontrol ederek esas görevleri olan paranın satın alma gücünü koruma faaliyetlerini yerine getirmektedirler. Finans piyasalarının gelişmesine ve derinleşmesine paralel olarak, süreç içerisinde para arzı tanımları da farklılık gösterebilmektedir.   Bu değişikliklerin kuşkusuz para politikaları üzerinde de etkiler oluşturmuştur. Bu çalışmada TCMB para arzı tanımları esas alınarak para arzı bileşenlerinin finans teorisi açısından bir analizi yapılmıştır. Bu analiz esas olarak para arzı bileşenlerinin paranın özellikleri esas alınarak puanlanması şeklinde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada yapılan en önemli katkı paranın özelliklerinden biri olan homojenlik özelliği risksizlik kavramı ile puanlamaya dahil edilerek finans teorisi açısından para arzı bileşenlerine farklı bir bakış getirmiştir.

Kaynakça

  • Beattie A. (2015). The History of Money: From Barter to Banknotes Retrieved From: http://www.investopedia.com/articles/07/roots_of_money.asp.
  • Davies G. (2002). A History of Money from Ancient Times to the Present Day. University of Wales Press Cardiff.
  • Eken, M.H. and Baloğlu, E., (July 2017). Crypto Currencies and their Destinies in the Future. Journal of Finance & Banking Studies, 6(4), 1-11.
  • Fama, E. F. (1980). Banking In the Theory Of Finance. Journal of Monetary Economics, 6(1), 39-57. doi:https://doi.org/10.1016/0304-3932(80)90017-3

Yıl 2018, Cilt 7, Sayı 3, 176 - 189, 29.09.2018

Öz

Kaynakça

  • Beattie A. (2015). The History of Money: From Barter to Banknotes Retrieved From: http://www.investopedia.com/articles/07/roots_of_money.asp.
  • Davies G. (2002). A History of Money from Ancient Times to the Present Day. University of Wales Press Cardiff.
  • Eken, M.H. and Baloğlu, E., (July 2017). Crypto Currencies and their Destinies in the Future. Journal of Finance & Banking Studies, 6(4), 1-11.
  • Fama, E. F. (1980). Banking In the Theory Of Finance. Journal of Monetary Economics, 6(1), 39-57. doi:https://doi.org/10.1016/0304-3932(80)90017-3

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet Hasan EKEN (Sorumlu Yazar)
Kırklareli Üniversitesi
0000-0002-6005-7637
Türkiye


Süleyman KALE
Kırklareli Üniversitesi
0000-0001-7208-1872
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Eylül 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 7, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Eken, M. H. & Kale, S. (2018). FİNANS TEORİSİ KAPSAMINDA PARA ARZI BİLEŞENLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: TCMB ÖRNEĞİ . Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 7 (3) , 176-189 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/klujfeas/issue/39222/457063