Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 2, Sayfalar 278 - 280 2019-09-23

Ahmet Nafiz Ünalmış ve Mehmet Nuri Parmaksız (Ed.). (2019). Türk Birliğinin Mümkün Yolları. Ankara: Akçağ Yayınları.

Çelik ERTAÇ [1]


Ahmet Nafiz Ünalmış ve Mehmet Nuri Parmaksız’ın editörlüğünde Akçağ Yayınları tarafından (2019 yılında) yayımlanan “Türk Birliğinin Mümkün Yolları” adlı çalışmanın seçilmesinin en temel nedenlerinin başında, 1990’lı yılların başında başta uluslararası ilişkiler olmak üzere çeşitli alanlarda üzerinde oldukça tartışılan bir kavram olan “Türk Birliğinin” kitabın inceleme konusu olması gelmektedir. Çalışmayı değerli kılan ve seçilmesine neden olan bir diğer husus ise son dönemlerde gerek karar alıcılar gerekse akademisyenlerin gündeminde üst sıralarda yer almayan ya da daha açık ve doğru ifadeyle 1990’ların başındaki popülaritesini yitiren “Türk Birliği” olgusuna sosyal bilimlerin çeşitli disiplinleri perspektifinde bakmasıdır. Ayrıca kitapta sadece teorik bir perspektif veya taraflı bir ideolojik yaklaşımdan ziyade akademik hassasiyetler çerçevesinde hem teorik hem de pratik boyutu olan ve ayrıca teknik meseleleri inceleyen makaleler de yer almaktadır.
Türk Birliği, Türk Dünyası
  • Ahmet Nafiz Ünalmış ve Mehmet Nuri Parmaksız (ed.), Türk Birliğinin Mümkün Yolları, Ankara, Akçağ Yayınları, 2019.
Birincil Dil tr
Bölüm Kitap İncelemeleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7856-9411
Yazar: Çelik ERTAÇ (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 23 Eylül 2019

APA Ertaç, Ç . (2019). Ahmet Nafiz Ünalmış ve Mehmet Nuri Parmaksız (Ed.). (2019). Türk Birliğinin Mümkün Yolları. Ankara: Akçağ Yayınları. . Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 8 (2) , 278-280 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/klujfeas/issue/48895/599859