Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 2, Sayfalar 281 - 284 2019-09-23

Fina Anton Hurtada Ve Giovanni Ercolani (Ed.). (2017). Antropoloji ve Güvenlik Çalışmaları. (Çev. Aşkın İnci Sökmen), İstanbul: Uluslararası İlişkiler Kütüphanesi.

Emre OZAN [1]


Bu derlemenin Türkçeye kazandırılması ise Türkiye’deki Güvenlik Çalışmaları açısından anlamlıdır. Son yıllarda, Güvenlik Çalışmaları disiplini Türkiye’de hızlı bir gelişim içerisindedir. Buna koşut olarak hem Uluslararası İlişkiler hem de Güvenlik Çalışmaları alanındaki temel metinlerin Türkçe çevirileri hızla artmaktadır. Bu çeviriler Türkçe literatüre hiç kuşkusuz önemli katkılar sunmaktadır. Bununla birlikte, çeviri ve redaksiyon sorunları, kimi zaman okuma keyfini kaçıracak düzeye erişebilmektedir. Kitabın bu anlamda ciddi sorunları olduğu, okurun gözünden kaçmayacaktır. Bu sorunlar, metni okumayı zorlaştırsa da bu derlemenin Türkçeye kazandırılmış olmasının değerini azaltmamaktadır. 
güvenlik çalışmaları, antropoloji
  • BİLGİN, P. (2010). Güvenlik Çalışmalarında yeni açılımlar: Yeni Güvenlik Çalışmaları. SAREM Stratejik Araştırmalar Dergisi, 8(14), 69-96.
  • BOOTH, K. (1991). Security and Emancipation. Review of International Studies, 17(4), 313-326.
  • BUZAN, B. (2007). People, states & fear: an agenda for international security studies in the post-Cold War era, (Second Edition), Colchester: ECPR Press.
  • KRAUSE, K. & WILLIAMS, M. C. (1997). Critical Security Studies: Concepts and Cases, Minneapolis: University of Minnesota Press.
  • SMITH, S. (1999). The increasing insecurity of security studies: conceptualizing security in the last twenty year. Contemporary Security Policy, 20(3), 72-101.
  • ULLMAN, R. H. (1983). Redefining security. International Security, 8(1), 129-153.
  • WÆVER, O. (2008). The Changing Agenda of Societal Security. In Brauch H.G. et al. (Eds.) Globalization and Environmental Challenges. Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace, vol 3. Berlin: Springer, pp. 581-593.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Kitap İncelemeleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0808-8444
Yazar: Emre OZAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Kırklareli Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 23 Eylül 2019

APA Ozan, E . (2019). Fina Anton Hurtada Ve Giovanni Ercolani (Ed.). (2017). Antropoloji ve Güvenlik Çalışmaları. (Çev. Aşkın İnci Sökmen), İstanbul: Uluslararası İlişkiler Kütüphanesi. . Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 8 (2) , 281-284 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/klujfeas/issue/48895/605050