Yıl 2020, Cilt 9 , Sayı 1, Sayfalar 144 - 146 2020-03-27

Eric R. Wolf. (2019). Avrupa Ve Tarihsiz Halklar. (Çev.) Hamit Çalışkan. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Samet ZENGİNOĞLU [1]


“Avrupa ve Tarihsiz Halklar” adlı eser, Eric Robert Wolf (1923-1999) tarafından ilk kez 1982 yılında yayımlanmış ve 2019 yılında Hamit Çalışkan’ın çevirisi ile dilimize kazandırılmıştır. İçeriği ve hipotezleri itibariyle eseri önemli kılan birçok nüans noktası ve detay söz konusu olmasına karşılık, şüphesiz toplumlara dair bütüncül ve karşılıklı bağlılık ilişkisine dayanan bir süreci öne sürmesi ve bu süreci özgün ve objektif veriler ışığında sunması dikkat çeken hususlar arasında ön plana çıkmaktadır. Eriksen, önsözünde eseri konumlandırırken, kitabın karşılaştırmalı küresel antropoloji araştırması olduğunu ifade etmektedir. Bununla birlikte, kitapta kültür-kimlik dinamikleri ve iktidarın ekonomik süreçlerle ilgisi de ele alınmaktadır. Dolayısıyla esere sadece antropolojik argümanlar ekseninde bakmamak gerekmektedir. Nitekim Wolf da önsözünde, kitabı antropolog olarak yazdığını, ama tarihten ve sosyal bilimlerden de yararlandığını belirtmektedir.

Avrupa, Kapitalizm, Tarihsiz Halklar
  • Eric R. Wolf, Avrupa ve Tarihsiz Halklar, çev. Hamit Çalışkan, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2019, 736 sayfa. ISBN: 9786052958728.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Kitap İncelemeleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6061-8388
Yazar: Samet ZENGİNOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Mart 2020

APA ZENGİNOĞLU, S . (2020). Eric R. Wolf. (2019). Avrupa Ve Tarihsiz Halklar. (Çev.) Hamit Çalışkan. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 9 (1) , 144-146 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/klujfeas/issue/53391/645385