PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Cemal Süreya Şiirinde Sokak

Yıl 2014, Cilt 2014, Sayı 4, 138 - 145, 01.12.2014
https://doi.org/10.18493/kmusekad.89375

Öz

Cemal Süreyya is one of the pioneers of the poetry movement which is known the Second New. This movement occurs as an objection to Garip movement which rejects classical poetry style and put forwards simplicity in the poetry. According to Garip movement, it is important to handle ordinariness in the poetry. Unlikely, the Second New thinks that the poetry becomes simple due to Garip movement. This movement revives a new poetry understanding by concentrating on imaginary conversation based on closed wording. In this poetry understand, the syntax is substantially established on free connotation and a closed speech which does not easily address the meaning is used. One of the pioneers of this movement is Cemal Süreyya . In this paper, the stress is given to the ‘street’ which the poet used mostly in his poems. He reaches many different meanings through the street imagery. The ‘street’ in Cemal Süreyya’s poems occurs as an imagery which hosts many different feeling. For poet, the street is a place which hides the secret of missed life. The street is a place of joy as well as sorrow. That’s why; the street is a laboratory of social life. In this paper, cases, such as in which similitude groups the street image is handled and which meanings is referred to this imagery, are studied through the whole poems of the poet

Kaynakça

 • AYHAN, Ece(2010), Bütün şiirleri, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul
 • BERK, ilhan(2005)Toplu Şiirler, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul
 • BEZİRCİ, Asım (1994), “ İkinci Yeni Olayı”, Evrensel Basım Yayın, İstanbul
 • CANSEVER, Edip(2005), “Sonrası Kalır”, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul
 • Cumhuriyet Döneminde Türk Şiiri,(1987)Kültür ve Turizm Bakanlığı. Yayınları, Ankara
 • Çağdaş Türk Edebiyatı Ansiklopedisi(1987), Boray Yayınları, İstanbul 1987
 • DURUEL, Nusret,(2003)“A’dan Z’ye Cemal Süreya”, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul
 • ERDOST, Muzaffer(1957), “İkinci Yeni Yazıları”, Pazar Postası , İstanbul
 • ERSOY, Mehmet Akif,(2010)”Safahat” ideal kültür yayınları, İstanbul, s.120
 • GEÇGEL, Hulusi,(2003)Genel Çizgileriyle Modern Türk Şiirinde Cumhuriyet Dönemi, ÇOMÜ, Çanakkale
 • GÖKALP, Gonca(2009), “Metinler Arası İlişkiler Işığında Cemal Süreya Şiirinin Bileşenleri”, Turkish Studies ,s.436-463
 • KABAKLI, Ahmet(2004) Türk edebiyatı 4. Cilt, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, İstanbul
 • KAPLAN, Mehmet(2008), Cumhuriyet Devri Türk Şiiri, Dergah Yayınları, İstanbul
 • KARAKOÇ, Sezai(2010), “Gün Doğadan”, Diriliş Yayınları, İstanbul
 • KISAKÜREK, Necip Fazıl (2010) “çile”, büyük doğu yayınları, İstanbul, s.157
 • RIFAT, Oktay (2010) “Bir Aşka Vuran Güneş”, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, s.80
 • SAYILGAN, Özge(2009), “Dramatizme Bir Karşı Duruş, Sinemada Lirizm Sokak”, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, İstanbul
 • SÜREYA, Cemal (1997), “Güvercin Curnatası”, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul,1997
 • SÜREYA, Cemal(2011), Sevda sözleri Toplu şiirler, s.312, Yapı Kredi Yayınları, 2011, Kâğıthane/İstanbul
 • Türkçe Sözlük, TDK Yayınları, Ankara, 2005, s.1789
 • YILMAZ, Mehmet(2010), “Cemal Süreya Şiirinde Günlük Dilin Kullanımı”, Uluslar Arası Sosyal Araştırmalar Dergisi, s.621-632
 • UYAR, Turgut “ Büyük Saat, Bütün Şiirleri”, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2009

Cemal Süreya Şiirinde Sokak

Yıl 2014, Cilt 2014, Sayı 4, 138 - 145, 01.12.2014
https://doi.org/10.18493/kmusekad.89375

Öz

Cemal Süreyya, İkinci Yeni olarak bilinen şiir akımının öncü isimlerindendir. Bu akım, şiirde basitliği öne çıkaran, şairaneliği ve klasik şiir biçimlerini reddeden Garip akımına karşı bir tepki olarak ortaya çıkar. Garip akımı, sıradan ve alelade olanı şiirde işlemeyi bir öncelik olarak benimsemişti. İkinci Yeniciler ise sıradan olana fazla yer veren Garip akımının giderek şiiri sıradanlaştırdığını öne sürerler. Bu akım, daha sonra kapalı anlatımı esas alan imgesel söyleşiye ağırlık vererek yeni bir şiir anlayışını gündeme getirir. Bu şiir anlayışında, söz dizimi önemli ölçüde serbest çağrışımlar üzerine kurulur ve anlamı kolay kolay ele vermeyen kapalı bir dil kullanılır. Bu akımın önemli isimlerinden biri de Cemal Süreyya’dır . Bu çalışmada, şairin şiirlerinde sıklıkla yer verdiği‘sokak’ imgesi üzerinde duruldu. İmgeyi bir iç ses olarak gören şair, sokak imgesi üzerinden birçok farklı anlama ulaşır. Cemal Süreyya şiirinde ‘sokak’, genel olarak birçok farklı duyguya ev sahipliği yapan bir imge olarak karşımıza çıkar. Şair için sokak, özlenilen yaşamın sırrını içinde saklayan bir mekândır. Şair kederin olduğu kadar neşenin de adresi olarak sokakları işaret eder. Bu nedenle ‘sokak’ adeta sosyal hayatın bir laboratuarıdır. Çalışmamızda‘sokak’ imgesinin hangi benzetme kümeleri içinde ele alındığı, bu imgeye hangi anlamların yüklendiği gibi hususlar, şairin tüm şiirleri gözden geçirilerek incelendi

Kaynakça

 • AYHAN, Ece(2010), Bütün şiirleri, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul
 • BERK, ilhan(2005)Toplu Şiirler, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul
 • BEZİRCİ, Asım (1994), “ İkinci Yeni Olayı”, Evrensel Basım Yayın, İstanbul
 • CANSEVER, Edip(2005), “Sonrası Kalır”, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul
 • Cumhuriyet Döneminde Türk Şiiri,(1987)Kültür ve Turizm Bakanlığı. Yayınları, Ankara
 • Çağdaş Türk Edebiyatı Ansiklopedisi(1987), Boray Yayınları, İstanbul 1987
 • DURUEL, Nusret,(2003)“A’dan Z’ye Cemal Süreya”, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul
 • ERDOST, Muzaffer(1957), “İkinci Yeni Yazıları”, Pazar Postası , İstanbul
 • ERSOY, Mehmet Akif,(2010)”Safahat” ideal kültür yayınları, İstanbul, s.120
 • GEÇGEL, Hulusi,(2003)Genel Çizgileriyle Modern Türk Şiirinde Cumhuriyet Dönemi, ÇOMÜ, Çanakkale
 • GÖKALP, Gonca(2009), “Metinler Arası İlişkiler Işığında Cemal Süreya Şiirinin Bileşenleri”, Turkish Studies ,s.436-463
 • KABAKLI, Ahmet(2004) Türk edebiyatı 4. Cilt, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, İstanbul
 • KAPLAN, Mehmet(2008), Cumhuriyet Devri Türk Şiiri, Dergah Yayınları, İstanbul
 • KARAKOÇ, Sezai(2010), “Gün Doğadan”, Diriliş Yayınları, İstanbul
 • KISAKÜREK, Necip Fazıl (2010) “çile”, büyük doğu yayınları, İstanbul, s.157
 • RIFAT, Oktay (2010) “Bir Aşka Vuran Güneş”, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, s.80
 • SAYILGAN, Özge(2009), “Dramatizme Bir Karşı Duruş, Sinemada Lirizm Sokak”, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, İstanbul
 • SÜREYA, Cemal (1997), “Güvercin Curnatası”, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul,1997
 • SÜREYA, Cemal(2011), Sevda sözleri Toplu şiirler, s.312, Yapı Kredi Yayınları, 2011, Kâğıthane/İstanbul
 • Türkçe Sözlük, TDK Yayınları, Ankara, 2005, s.1789
 • YILMAZ, Mehmet(2010), “Cemal Süreya Şiirinde Günlük Dilin Kullanımı”, Uluslar Arası Sosyal Araştırmalar Dergisi, s.621-632
 • UYAR, Turgut “ Büyük Saat, Bütün Şiirleri”, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2009

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Rukiye IŞIK Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2014
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 2014, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @ { kmusekad125418, journal = {Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi}, eissn = {2147-7833}, address = {}, publisher = {Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {2014}, number = {4}, pages = {138 - 145}, doi = {10.18493/kmusekad.89375}, title = {Cemal Süreya Şiirinde Sokak}, key = {cite}, author = {Işık, Rukiye} }
APA Işık, R. (2014). Cemal Süreya Şiirinde Sokak . Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi , 2014 (4) , 138-145 . DOI: 10.18493/kmusekad.89375
MLA Işık, R. "Cemal Süreya Şiirinde Sokak" . Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 2014 (2014 ): 138-145 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kmusekad/issue/10209/125418>
Chicago Işık, R. "Cemal Süreya Şiirinde Sokak". Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 2014 (2014 ): 138-145
RIS TY - JOUR T1 - Cemal Süreya Şiirinde Sokak AU - RukiyeIşık Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.18493/kmusekad.89375 DO - 10.18493/kmusekad.89375 T2 - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 138 EP - 145 VL - 2014 IS - 4 SN - -2147-7833 M3 - doi: 10.18493/kmusekad.89375 UR - https://doi.org/10.18493/kmusekad.89375 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi Cemal Süreya Şiirinde Sokak %A Rukiye Işık %T Cemal Süreya Şiirinde Sokak %D 2014 %J Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi %P -2147-7833 %V 2014 %N 4 %R doi: 10.18493/kmusekad.89375 %U 10.18493/kmusekad.89375
ISNAD Işık, Rukiye . "Cemal Süreya Şiirinde Sokak". Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 2014 / 4 (Aralık 2014): 138-145 . https://doi.org/10.18493/kmusekad.89375
AMA Işık R. Cemal Süreya Şiirinde Sokak. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 2014; 2014(4): 138-145.
Vancouver Işık R. Cemal Süreya Şiirinde Sokak. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 2014; 2014(4): 138-145.
IEEE R. Işık , "Cemal Süreya Şiirinde Sokak", Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, c. 2014, sayı. 4, ss. 138-145, Ara. 2014, doi:10.18493/kmusekad.89375

     EBSCO        SOBİAD            ProQuest      Türk Eğitim İndeksi

18302 18303   18304  18305