Yıl 2014, Cilt 15 , Sayı 1, Sayfalar 32 - 40 2014-04-01

Pediatrik Yaş Grubunda Akciğer Grafisi Bulguları
Pediatrik Yaş Grubunda Akciğer Grafisi Bulguları

Ahmet ASLAN [1] , Mine ASLAN [2] , Ahmet SOYSAL [3] , İhsan Nuri AKPINAR [4]


Objective: To evaluate the normal postero-anterior (PA) chest radiographic findings and normal variations in the pediatric age group. Material and Methods: PA chest X-rays of healthy children, who had no respiratory and cardiovascular system disorder, taken for screening purposes, were retrospectively included in the study. These X-rays were evaluated for tracheal diameter, right and left main bronchus diameters, subcarinal angle, mediastinal witdh, cardiothoracic ratio, positions of diaphragms and normal variations (existence of cervical rib, presence of 11.th rib, existence of 13.th rib and azygos variation). Results: In 92,7 % of PA chest X-rays, inspiration was adequate. Patient position was not appropriate in 44,7 % of children. Trachea and main bronchus diameters were increasing proportional to age. Presence of 11.th rib was the most common anatomic variation. Conclusion: There are certain difficulties in the evaluation of chest x-rays in the pediatric age group. Knowledge about the normal size of anatomic structures and variations in chest x-rays can be useful for a correct diagnosis
Amaç: Pediatrik yaş grubunda çekilen arka-ön (PA) akciğer grafilerindeki bulgular ile normal varyasyonların değerlendirilmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Klinik olarak solunum ve dolaşım sistemi problemi olmayan sağlıklı çocukların tarama amaçlı çekilmiş PA akciğer grafileri, retrospektif olarak çalışmaya alındı. PA akciğer grafilerindeki ölçümler (trakea çapı, sağ ve sol ana bronş çapları, subkarinal açı, mediasten genişliği, kardiotorasik oran), diafragmaların birbirlerine göre konumları ve normalin varyasyonları (servikal kosta varlığı, 11. kosta varlığı, 13. kosta varlığı, azigos varyasyonu) değerlendirildi. Bulgular: Grafilerin % 92,7’sinde inspirasyon yeterli olarak değerlendirildi. Çekim pozisyonu % 44,7 olguda uygun değildi. Trakea ile ana bronş çapları yaş arttıkça artış göstermekteydi. 11. kosta, olgularda en sık karşılaşılan anatomik varyasyon idi. Sonuç: Pediatrik yaş grubundaki hastaların akciğer grafilerinin değerlendirilmesinde zorluklar vardır. Akciğer grafisindeki anatomik yapıların normal sınırlardaki değerlerinin ve akciğer yapılarına ait varyasyonlarının bilinmesi tanıya yardımcı olabilir
 • Sivit CJ, Taylor GA, Hauser GJ, et al. Efficacy of chest radiography in pediatric intensive care. Am J Roentgenol 1989;152(3):575-7.
 • Aughenbaugh GL. Pediatric chest imaging: chest imaging in infants and children. Am J Roentgenol 2004;183(3):808.
 • Jerald P. Kuhn (Editor). The thorax. Caffey’s pediatric X-ray diagnosis. 2. Cilt, 2nci Baskı, Chicago: Mosby, 1985:1083-343.
 • Osma E (Editör). Solunum sistemi radyolojisi nor- mal ve patolojik. 2nci Baskı, İzmir: Nobel Tıp Kitapevi, 2004:1-64.
 • Frush DP, Donnelly LF, Chotas HG. Contemporary pediatric thoracic imaging. Am J Roentgenol 2000;175(3):841-51.
 • Arseven O (Editör). Akciğer hastalıkları. 1inci Baskı, İstanbul: Nobel Tıp Kitapevi, 2002:1-19.
 • Breatnach E, Abbott GC, Fraser RG. Dimensions of the normal human trachea. Am J Roentgenol 1984;142(5):903-6.
 • Parker MS, Christensen MLR, Gerald F (Editors). Abbott (Çeviri Editörü Şimşek MM). Toraks radyoloji atlası. 1inci Baskı, İstanbul: Habitat Yayıncılık, 2006:3
 • Griscom NT, WohI ME. Dimensions of the growing trachea related to age and gender. Am J Roentgenol 1984;146(2):233-7.
 • Hansell DM, Armstrong P, Lynch DA, et al. Imaging of the diseases of the chest. 4üncü Baskı, China: Elsevier Ltd, 2005:27-69.
 • Haskin PH, Goodman LR. Normal tracheal bifurcation angle: a reassessment. Am J Roentgenol 1982;139(5):879–82.
 • Karabulut N. CT assessment of tracheal carinal angle determinants. 2005;78(933):787-90. Br J Radiol
 • Glass RBJ, Norton KI, Mitre SA, et al. Pediatric ribs a 2002;22(1):87–104. abnormalities. Radiographics
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler-Araştırma Yazıları
Yazarlar

Yazar: Ahmet ASLAN

Yazar: Mine ASLAN

Yazar: Ahmet SOYSAL

Yazar: İhsan Nuri AKPINAR

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2014

Bibtex @ { kocatepetip182232, journal = {Kocatepe Tıp Dergisi}, issn = {1302-4612}, eissn = {2149-7869}, address = {}, publisher = {Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {15}, pages = {32 - 40}, doi = {10.18229/ktd.94355}, title = {Pediatrik Yaş Grubunda Akciğer Grafisi Bulguları}, key = {cite}, author = {ASLAN, Ahmet and ASLAN, Mine and SOYSAL, Ahmet and AKPINAR, İhsan Nuri} }
APA ASLAN, A , ASLAN, M , SOYSAL, A , AKPINAR, İ . (2014). Pediatrik Yaş Grubunda Akciğer Grafisi Bulguları. Kocatepe Tıp Dergisi , 15 (1) , 32-40 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kocatepetip/issue/17403/182232
MLA ASLAN, A , ASLAN, M , SOYSAL, A , AKPINAR, İ . "Pediatrik Yaş Grubunda Akciğer Grafisi Bulguları". Kocatepe Tıp Dergisi 15 (2014 ): 32-40 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kocatepetip/issue/17403/182232>
Chicago ASLAN, A , ASLAN, M , SOYSAL, A , AKPINAR, İ . "Pediatrik Yaş Grubunda Akciğer Grafisi Bulguları". Kocatepe Tıp Dergisi 15 (2014 ): 32-40
RIS TY - JOUR T1 - Pediatrik Yaş Grubunda Akciğer Grafisi Bulguları AU - Ahmet ASLAN , Mine ASLAN , Ahmet SOYSAL , İhsan Nuri AKPINAR Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Kocatepe Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 32 EP - 40 VL - 15 IS - 1 SN - 1302-4612-2149-7869 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kocatepe Tıp Dergisi Pediatrik Yaş Grubunda Akciğer Grafisi Bulguları %A Ahmet ASLAN , Mine ASLAN , Ahmet SOYSAL , İhsan Nuri AKPINAR %T Pediatrik Yaş Grubunda Akciğer Grafisi Bulguları %D 2014 %J Kocatepe Tıp Dergisi %P 1302-4612-2149-7869 %V 15 %N 1 %R %U
ISNAD ASLAN, Ahmet , ASLAN, Mine , SOYSAL, Ahmet , AKPINAR, İhsan Nuri . "Pediatrik Yaş Grubunda Akciğer Grafisi Bulguları". Kocatepe Tıp Dergisi 15 / 1 (Nisan 2014): 32-40 .
AMA ASLAN A , ASLAN M , SOYSAL A , AKPINAR İ . Pediatrik Yaş Grubunda Akciğer Grafisi Bulguları. KTD. 2014; 15(1): 32-40.
Vancouver ASLAN A , ASLAN M , SOYSAL A , AKPINAR İ . Pediatrik Yaş Grubunda Akciğer Grafisi Bulguları. Kocatepe Tıp Dergisi. 2014; 15(1): 40-32.