Yıl 2015, Cilt 16 , Sayı 2, Sayfalar 110 - 115 2015-07-04

Bel Ağrılı Hastalarda Klinik Muayene Bulguları ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları Arasındaki İlişkinin Araştırılması

Fatih TEMİZTÜRK [1] , Şule TEMİZTÜRK [2] , Yasemin ÖZKAN [3] , M. Hayri ÖZGÜZEL [4]


resonance imaging (MRI) findings in the patients with low back pain

Amaç: Bu çalışmanın amacı, bel ağrısı şikayeti olan hastaların klinik muayene bulguları ile manyetik rezonans görüntüleme(MRG) bulguları arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: 2009-2011 tarihleri arasında fizik tedavi ve rehabilitasyon servisimizde yatan 560 hasta arasından, çalışmaya alınma kriterlerimizi karşılayan 100 hasta dosyası retrospektif olarak incelendi. Hastaların klinik muayene bulguları, MRG bulguları hasta takip formuna kaydedildi. Klinik muayene bulguları ile MRG bulguları arasındaki ilişki araştırıldı.

Bulgular: Görsel ağrı skalası ile intervertebral disk dejenerasyonu arasında anlamlı ilişki bulunamadı. Sekestre herni olan olgularda kuvvet kaybı oranı (% 40) anlamlı olarak yüksekti. Ekstrüde herni olan olgularda düz bacak kaldırma testi pozitifliği oranı (% 77,8) anlamlı olarak yüksekti. Protrüzyon ile klinik muayene bulguları arasında anlamlı ilişki bulunamadı. Posterolateral herniasyon ile lomber fleksiyon hareketindeki kısıtlılık arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlıydı.

Sonuç: Bu çalışmada bel ağrılı hastaların MRG’sinde ekstrüde, sekestre ve posterolateral herniasyon ile fizik muayene bulguları arasında korelasyon tesbit edilirken, diğer MRG bulgularının fizik muayene ile ilişkisi bulunamamıştır.

 

 
 • Walker BF. The prevalence of low back: a systematic review of the literature from 1966 to 1998. J Spinal Disord 2000;13(3):205-17.
 • Von Korff M, Dvorkin SF, Le Resche L, et al. An epi- demiologic comparison of pain complaints. Pain 1988;32(2):173-83.
 • Pittler MH, Karagülle MZ, Karagülle ME, Ernst E. mic impairment visible on lumbar magnetic resonan- Spa therapy and balneotherapy for treating low back pain. Rheumatology (Oxford) 2006;45(7):880–4.
 • Andersson GB. Epidemiological features of cronic low-back pain. Lancet 1999;354(9178):581-5.
 • Gilbert FJ, Grant AM, Gillan MGC, et al. Low back pain: influence of early MR imaging or CT on treat- ment and outcome-multicenter randomize trial. Ra- diology 2004;231(2):343-51.
 • McGregor AH, Dore CJ, McCharty ID, Hughes SP. Are subjective clinical findings and objective clinical tests related to the motion characteristics of low back pain subjects? J Orthop Sports Phys Ther 1998;28(6):370-7.
 • Quint U, Vilke HJ. Grading of degenerative disk di- Nerlich AG, Schleicher ED, Boos N. Immunohisto- logic markers for age-related changes of human lum- bar intervertebral discs. Spine 1997;22(24):2781-95.
 • Jarvik JG, Hollingworth W, Martin B. Rapid magne- tic resonance imagine vs radiographs for patiens with low back pain. JAMA 2003;289(21):2810-8.
 • Boden SD, Davis DO, Patronas NJ, et al. Abnormal magnetic resonance scans of the lumbar spine in as- ymptomatic subjects: aprospective investigation. J Bone Joint Surg Am 1990;72(3):403-8.
 • Jarvik JG, Hollingwort W, Heagerty P, et al. The longitudinal assessment of imagine and disability of back study: baseline data. Spine 2001;26(10):1158-66.
 • Takatalo J, Karppinen J, Niinimaki J, et al. Preva- lence of degenerative imagine findings in lumbar magnetic resonance imagine among young adults. Spine 2009;34(16):1716-21.
 • Kjaer P, Korsholm L, Bendix T, et al. Modic changes and their associations with clinical findings. Eur Spine J 2006;15(9):1312-9.
 • Lam KS. MRI follow-up of subchondral signal ab- normalities in a selected group of chronic low back pain patiens. Eur Spine J 2008;17(10):1309-10.
 • Janardhana A, Rajagopal, Rao S, Kamath A. Corre- lations between clinical features and magnetic reso- nance imaging finding in lumbar disc prolapse. İndi- an J Orthop 2010;44(3):263-9.
 • Beattie PF, Meyers SP, Stratford P, et al. Associati- ons between patient report of symptoms and anato- Dora C, Schmid MR, Elfering A, et al. Lumbar disc herniation: Do MR imagingfindings predict recurrence after surgical diskectomy? Radiology 2005;235(2):562-7.
 • Rankine JJ, Fortune DG, Hutchinson CE, et al. Pain drawings in the assessment of nevre root com- pression: A comparative study with lumbar spi- ne lumbar magnetic resonance imaging. Spine 1998;23(15):1668-76.
Birincil Dil en
Bölüm Makaleler-Araştırma Yazıları
Yazarlar

Yazar: Fatih TEMİZTÜRK

Yazar: Şule TEMİZTÜRK

Yazar: Yasemin ÖZKAN

Yazar: M. Hayri ÖZGÜZEL

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 4 Temmuz 2015

Bibtex
APA TEMİZTÜRK, F , TEMİZTÜRK, Ş , ÖZKAN, Y , ÖZGÜZEL, M . (). . , 16 (2) , 110-115 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kocatepetip/issue/17437/182653
MLA TEMİZTÜRK, F , TEMİZTÜRK, Ş , ÖZKAN, Y , ÖZGÜZEL, M . "". 16 ( ): 110-115 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kocatepetip/issue/17437/182653>
Chicago TEMİZTÜRK, F , TEMİZTÜRK, Ş , ÖZKAN, Y , ÖZGÜZEL, M . "". 16 ( ): 110-115
RIS TY - JOUR T1 - AU - Fatih TEMİZTÜRK , Şule TEMİZTÜRK , Yasemin ÖZKAN , M. Hayri ÖZGÜZEL Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kocatepe Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 110 EP - 115 VL - 16 IS - 2 SN - 1302-4612-2149-7869 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kocatepe Tıp Dergisi %A Fatih TEMİZTÜRK , Şule TEMİZTÜRK , Yasemin ÖZKAN , M. Hayri ÖZGÜZEL %T %D 2015 %J Kocatepe Tıp Dergisi %P 1302-4612-2149-7869 %V 16 %N 2 %R %U
ISNAD TEMİZTÜRK, Fatih , TEMİZTÜRK, Şule , ÖZKAN, Yasemin , ÖZGÜZEL, M. Hayri . "". Kocatepe Tıp Dergisi 16 / 2 (Temmuz 2015): 110-115 .
AMA TEMİZTÜRK F , TEMİZTÜRK Ş , ÖZKAN Y , ÖZGÜZEL M . . KTD. 2015; 16(2): 110-115.
Vancouver TEMİZTÜRK F , TEMİZTÜRK Ş , ÖZKAN Y , ÖZGÜZEL M . . Kocatepe Tıp Dergisi. 2015; 16(2): 115-110.